Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Syyskuun 14 p:nä 1945. No 13871/P.

Asia: Sotavankikarkurit y.m. Neuvostoliittoon luovutettavat.

Sisäasiainministeriö lähettää oheisena luettelot vielä tietymättömissä olevista sellaisista sotavankikarkureista, jotka eivät ole palvelleet Heimo P 3:ssa tai Er. P 6:ssa. Liitteessä N:o 1 luetellaan sotavankileireistä vv. 1941-44 karanneiksi ilmoitetut sotavangit. Karkaamispaikat käyvät selville liitteestä N:o 4. Liitteissä N:o 2 ja 3 luetellaan ne vielä Neuvostoliittoon luovuttamattomiksi todetut sotavangit, jotka ovat vapaaehtoisina palvelleet päämajan tiedustelu- ja tiedoitusosastoissa.

Luetteloissa mainittujen nimien suhteen on huomattava, että mikäli isän nimi on mainittu, on se lyhennetty v-kirjaimeen päättyväksi ja loppuosa itsh on jätetty pois; tätä nimeä ei siis ole sekoitettava asianomaisen sukunimeen.


[ Paluu edelliselle sivulle ]