Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Tammikuun 25 p:nä 1945. No 1408/P.

Viite: Sismön yleiskirje 12/1-45 No 561/P.

Asia: Ulkomaalaisten luettelot.

Kun vapaaehtoisesti SNTL:oon palaaviksi ilmoittautuneiden neuvostokansalaisten siirto on nyttemmin loppuunsuoritettu, on maahan vielä jääneistä SNTL:n kansalaisista, jotka eivät oleskele täällä varsinaisella oleskelukirjalla ja joiden luetteloiminen viitekohdassa mainitussa yleiskirjeessä lykättiin myöhempään ajankohtaan, tehtävä nyt erillinen luettelo käyttäen uusia ulkomaalaisluettelolomakkeita. Tähän luetteloon merkitään kaikki ne, joilla on joko "Inkerin siirtoväen väliaikainen henkilöllisyystodistus" tai Itä-Kar. SE:n antama oleskelulupatodistus, johon täällä on merkitty oleskelulupa Suomessa, tahi mahdollisesti joku muu Suomessa oleskeluun oikeuttava todistus.

Lomakkeiden täyttäminen on suoritettava erittäin huolellisesti ja kansallisuussarakkeeseen on ehdottomasti tehtävä merkintä asianomaisen henkilön kansallisuudesta sekä huomautussarakkeeseen minkälainen oleskelulupa kullakin on.

Luettelot on toimitettava valtiolliselle poliisille tulevan helmikuun lopuun mennessä.


[ Paluu edelliselle sivulle ]