Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Lokakuun 20 p:nä 1946. No 16651/P.

Asia: Neuvostoliittoon palautettavien etsinnät.

Neuvostoliittoon välirauhansopimuksen perusteella palautettavien sotavankikarkurien, heimosotavankien ja inkeriläisten vapaaehtoisten pidättämisiä on viime aikoina tapahtunut varsin vähän. Tästä seikasta on Liittoutuneitten Valvontakomissio tehnyt sen johtopäätöksen, että poliisiviranomaisten ote asiassa on herpaantunut. Tämän vuoksi sisäasiainministeriö kehoittaa poliisiviranomaisia tarmokkaasti ja päättävästi jatkamaan luovutettavien henkilöiden etsintöjä. Poliisipäälliköiden on ohjattava ja valvottava alaistensa toimintaa etsintöjen suorittamisessa sekä tarpeen mukaan muutettava etsinnässä käytettäviä menetelmiä. Lääninhallitusten on jatkuvasti tarkoin valvottava, että poliisipäälliköt tässä suhteessa täyttävät velvollisuutensa.

Samalla sisäasiainministeriö huomauttaa, että pidättämisen tapahduttua on lääninhallituksen välityksellä annettava ministeriölle heti aikaisemmin annettujen määräysten mukaiset tiedot pidätetystä ja toimenpiteistä, jotka pidätys aiheuttaa.


[ Paluu edelliselle sivulle ]