Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Marraskuun 22 p:nä 1946. No 18420/P.

Asia: Neuvostoliittoon palautettavien etsiminen.

Sisäasiainministeriö tiedoittaa etsittävien luetteloista poistettaviksi seuraavat

Heimosotavangit:
Sivu 2 Grinin, Andrei Aleksandrovitsh s. 17.8.14
" 2 Himanen, Aleksanteri (=Strabstshijev, Antti, siv. 10 s. 22.8.14
" 10 Suokas, Eino s. 7.9.20
Sotavankikarkurit:

Sivu

9 Shatilov, Pjotr Ivanovitsh s. 12.1.14

Samalla sisäasiainministeriö kehoittaa kaikkia niitä poliisiviranomaisia, joiden piirissä luettelojen mukaan olevista etsittävistä ei ole tähän mennessä saatu mitään tietoja, ennen joulukuun 15 päivää 1946 vielä tiedustelemaan ilmoitetussa olinpaikassa olevilta sukulaisilta, työnantajilta ja muilta henkilöiltä, onko asianomainen etsittävä kirjeellä tai muulla tavalla antanut tietoa nykyisestä olinpaikastaan esim. Ruotsissa. Mikäli tuollaisia tietoja kertyy, on ne ynnä tarpeelliset selvitykset ja saatavissa olevat todistuskappaleet lähetettävä yllämainittuun päivään mennessä osoitteella: Majuri V. Teutari, Sv.Kom.E:n Selvityselin, Laivanvarustajank. 6, Helsinki.

Tietojen lähettäminen on tärkeätä siksi, että on tekeillä uusi, kaikille poliisitoimenhaltijoille jaettava luettelo Neuvostoliittoon palautettavista etsinnänalaisista, johon luetteloon yhdistetään nykyisestä heimosotavankien, inkeriläisten vapaaehtoisten ja sotavankikarkurien luetteloista kaikki vielä palauttamatta olevat.


[ Paluu edelliselle sivulle ]