Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Joulukuun 1 p:nä 1945. No 18840/P.

Asia: Sotavankikarkurit y.m. Neuvostoliittoon palautettavat.

Rauhansopimuksen 10 artiklan mukaan Suomen on m.m. luovutettava Neuvostoliitolle maassa olevat Neuvostoliiton sotavangit, näihin luettuna n.s. inkeriläiset vapaaehtoiset. Kun huolimatta siitä, että välirauhansopimuksen voimaan tulosta on jo toista vuotta aikaa, huomattava määrä heimosotavankeja ja inkeriläisiä vapaaehtoisia on vielä palauttamatta, on LVK:n taholta jyrkässä sävyssä esitetty todetuksi, että Suomi ei ole tältä kohdalta täyttänyt sitoumustaan, mistä taas johtuu, että LVK:n työ Suomessa jatkuu niin kauan kuin tämäkin kohta rauhansopimuksen ehdoissa on täytetty. Tämän vuoksi sisäasiainministeriö kehoittaa lääninhallituksia ja poliisipäälliköitä viivyttelemättä ja tarmokkaasti toimittamaan luovutettavien henkilöiden etsintöjä siihen asti kunnes kaikki tällaiset maassa olevat henkilöt on luovutettu.

Korostamalla sitä seikkaa, että poliisiviranomaiset eivät saa esimerkiksi henkilökohtaisen myötätuntonsa johtamina jättää virkavelvollisuuksiaan tässä asiassa täyttämättä, ministeriö vakavasti kehoittaa poliisipäälliköitä ja kaikkia poliisiviranomaisia kaikissa tapauksissa tinkimättä suorittamaan, mitä heidän tehtäväkseen on annettu, koska muunlainen suhtautuminen asiaan on omiaan pahentamaan maan asemaa.

Vielä ministeriö tiedoittaa poliisiviranomaisille, että kaikki velvollisuuksiansa laiminlyöneiksi todetut tullaan viipymättä saattamaan edesvastuuseen.


[ Paluu edelliselle sivulle ]