Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Joulukuun 19 p:nä 1945. No 19598/P.

Asia: Kotimaahansa palaavien Neuvostoliiton kansalaisten matkustusluvat.

Neuvostoliittoon palaavien jälkikuljetuskeskus Oitissa lopettaa toimintansa kuluvan joulukuun 20 päivänä, mistä lähtien Vainikkalassa  sijaitseva luovutuselin huolehtii luovuttamisesta. Kun Vainikkalaan matkustamista varten tarvitaan kiellosta matkustaa eräille alueille 21 päivänä huhtikuuta 1945 annetun asetuksen ja saman huhtikuun 23 päivänä annetun sisäasiainministeriön päätöksen mukainen matkustuslupa, jollaisen hankkiminen viivästyttäisi Neuvostoliittoon palaavien luovuttamista, on sisäasiainministeriö määrännyt, että lähtöpaikan siirtoväen huollonjohtajan nimellä ja leimalla varmistettu todistus, joka osoittaa asianomaisen olevan Neuvostoliittoon palaava henkilö, oikeuttaa matkustamiseen kieltoalueen lävitse.

Koska valtiollisen poliisin, jonka asiana olisi matkustuslupien antaminen, on kuitenkin saatava tiedot Neuvostoliittoon palaavista, ministeriö kehoittaa poliisipäälliköitä toimittamaan nämä tiedot valtiollisen poliisin edustajalle heti kun siirtoväen huollonjohtaja on ne ilmoittanut poliisipäällikölle.


[ Paluu edelliselle sivulle ]