Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Helmikuun 8 p:nä 1945. No 2498/P.

Sattuneesta syystä tehdyn tiedustelun johdosta ulkoasiainministeriö on pyydettynä lausuntona ilmoittanut katsovansa, että inkeriläisiä tai muita vastaavassa asemassa olevia, mikäli heitä ei ole otettu sotavangiksi puna-armeijasta tai muuten väkisin tuotu Suomeen, vaan ovat maahan saapuneet vapaaehtoisesti, eivät Suomen viranomaiset ole velvolliset vastoin a.o. henkilön tahtoa luovuttamaan Neuvostoliittoon, mikä täten ilmoitetaan tiedoksi.


[ Paluu edelliselle sivulle ]