Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Helmikuun 10 p:nä 1945. No 2659/P.

Viite: Sisäasiainministeriön yleiskirjeet No 171/P/14.1.44 ja No 6271/P/4.7.44 sekä ministeriön 23.5.44 siirtoväen huoltoviranomaisille vahvistamat ohjeet Inkerin siirtoväen huoltoa ja valvontaa varten.

Asia: Itä-Karjalan pakolaisten ja Inkerin siirtoväen matkustusluvat.

Sattuneesta syystä huomautetaan, että viitekirjelmissä annettuja määräyksiä Itä-Karjalan pakolaisten ja Inkerin siirtoväen matkustamisesta paikkakunnalta toiselle ei enää voida soveltaa, vaan ovat k.o. henkilöt tässä suhteessa samassa asemassa kuin muutkin Suomessa  oleskelevat ulkomaalaiset. Heihin on siis sovellettava kiellosta matkustaa eräille alueille ja oleskella siellä 13.9.1940 annetun asetuksen (1 § sellaisen kuin se on muutettuna 20.6.44) sekä sen nojalla 20.6.1944 annetun sisäasiainministeriön päätöksen /1, 2 ja 3 § 30.10.1944) samoin kuin sisäasiainministeriön yleiskirjeen No 12526/P/8.12.1944 määräyksiä.


[ Paluu edelliselle sivulle ]