Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Helmikuun 12 p:nä 1945. No 2797/P.

Viite: Sv.leirien Tutkimuskeskuksen kirje 7.2.1945 No 1912/IV/5.

Asia: Sv.leirien tutkimuskeskuksen etsintäkuuluttamat henkilöt.

Sotavankileirien tutkimuskeskus on viitekirjelmän kera lähettänyt sisäasiainministeriöön luettelon niistä henkilöistä, jotka ovat sen toimesta etsintäkuulutettuja, sekä pyytänyt, että ministeriö sopivaksi katsomallaan tavalla huomauttaisi maan poliisiviranomaisia siitä tärkeästä merkityksestä, mikä näiden henkilöiden pidättämisellä on. On nimittäin huomattava, että kutakin henkilöä koskevassa asiassa kuultujen suomalaisten todistajien kertomusten ja Suomen viranomaisten antamien ilmoitusten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että luettelossa mainitut henkilöt ovat syyllistyneet sellaisiin kriminaalirikoksiin, joihin syypäät kaikissa olosuhteissa on tuomittava, ja että heidän piileksimisensä huomattavasti vaikeuttaa asioiden selvittämistä ja saattaa aiheuttaa, että kokonaan syyttömät tai vähemmän syylliset henkilöt joutuvat olemaan kohtuuttomasti pidätettyinä tai tulevat ankarammin tuomituiksi kuin siinä tapauksessa, että etsintäkuulutetut tavattaisiin ja asiat voitaisiin perinpohjin selvittää. Toiselta puolen saattavat asioihin osallistuneet panna poissaolevien tilille sellaistakin, mitä nämä eivät ole tehneet ja mikä voi olla haitaksi heille, jos he myöhemmin joutuvat oikeuteen vastaamaan, minkä vuoksi olisi asianomaisten itsensäkin kannalta tärkeätä saada asiansa oikeuden tutkittavaksi.

Edellä olevaan nähden sekä mukaanpannen edellämainitun luettelon kehoittaa sisäasiainministeriö tarkoin etsimään kyseessä olevia etsintäkuulutettuja henkilöitä sekä tavatessa passittamaan heidät Riihimäen keskusvankilaan ja siitä ilmoittamaan Sotavankileirien tutkimuskeskukselle. Samnalla kehoittaa sisäasiainministeriö vielä mainitun tutkimuskeskuksen pyynnöstä poliisiviranomaisia sopivin tavoin, esimerkiksi omaisten välityksellä, saattamaan asianomaisten tietoon, että kyseessä olevien asioiden käsittely ei tapahdu minkäänlaisten ennakolta omaksuttujen periaatteiden mukaan, jotka huonontaisivat syytettyjen asemaa, vaan että asiat tutkii ja ratkaisee alimpana oikeusasteena kenttäoikeus, joka toiminnassaan noudattaa yksinomaan Suomessa voimassaolevia oikeussäännöksiä ja -periaatteita.

Etsintäkuulutettuja

Saaristo, Pentti Aatos
Nero, Eero Veikko
Kärkkäinen, Uuno Johannes
Mäkinen, Rolf Olavi Reinhold
Haikonen, Tuomas
Huovinen, Toivo Tapio
Lepistö, Eemil Ilmari
Niskanen, Albert Juhonpoika
Norri, Vilho Voittaja Viktorinpoika
Nurmi, Aarne
Ruotsala, Arvo
Ollikainen, Pekka
Petersen, Emil Thorvald
Virtanen, Tauno Kullervo
Mäkelä, Eino Johannes
Saloranta, Ville Andreinpoika
Pärssinen, Arvi
Mäkelä, Kalle Kustaanpoika

[ Paluu edelliselle sivulle ]