Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Helmikuun 28 p:nä 1950. No 3070/P.

Asia: kuulusteluja varten pidätettävät Neuvostoliiton kansalaiset.

Sisäasiainministeriön aikaisemmin eri lähetyksenä lähettämän "Haku"  luettelon käytöstä ministeriö antaa seuraavat ohjeet:

1) Luettelossa mainitut henkilöt on pidätettävä kuulusteluja varten ja passitettava Uudenmaan läänin rikospoliisikeskukseen, osoite Helsinki, Ratakatu 12.

2) Poliisiviranomaiset eivät saa rajoittua vain toteamaan, että luettelossa mainitunnimisiä henkilöitä ei ole paikkakunnalla, vaan on suoritettava tehokkaita etsiskelyjä luettelossa tarkoitettujen henkilöiden löytämiseksi. Koska monet po. henkilöistä ovat saattaneet ruveta käyttämään muuta kuin luettelossa esiintyvää nimeä, on huomiota kiinnitettävä jokaiseen henkilöön, jonka voidaan epäillä kuuluvan etsittäviin. Myöskään eroavaisuudelle syntymäajoissa ei saa antaa ratkaisevaa merkitystä henkilöllisyyden toteamisessa, koska niissä saattaa olla lähdetiedoista johtuvia epätarkkuuksia ja virheellisyyksiäkin.

3) Mikäli etsiskelyjen yhteydessä käy ilmi, että etsittävä on alkanut käyttää muuta kuin luettelossa mainittua nimeä tai että hän on oleskellut sellaisella paikkakunnalla, jota luettelossa ei ole mainittu, taikka poistunut maasta, on tällaiset samoin kuin muutkin etsintään vaikuttavat tiedot heti ilmoitettava sisäasiainministeriölle. Jos käy ilmi, että etsittävä on poistunut maasta, on siitä pyrittävä hankkimaan täysi selvitys, samoin kuin selvitys etsittävän nykyisestä olinpaikasta.

4) Mikäli todetaan, että etsittävä on siirtynyt toiselle paikkakunnalle, on siitä viipymättä ilmoitettava myös uuden oleskelupaikkakunnan poliisiviranomaiselle, siinäkin tapauksessa, että epäillään tai tiedetään, ettei etsittävä enää oleskele viimeksi mainitulla paikkakunnalla.

5) Kirjeissä ja selvityksissä on mainittava etsittävän täydellinen nimi ja syntymäaika, mikäli se on luettelossa mainittu.

Samalla ministeriö vakavasti kehoittaa poliisipäälliköitä ja kaikkia poliisiviranomaisia edelleen tehokkaasti suorittamaan luettelossa mainittujen henkilöiden etsintää.


[ Paluu edelliselle sivulle ]