Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Maaliskuun 7 p:nä 1945. No 4204/P.

Asia: Sotavankikarkurien etsiminen.

Sattuneesta syystä sisäasiainministeriö kehoittaa kaikkia poliisiviranomaisia tarmokkaasti jatkamaan etsiskelyjä vielä karkuteillä olevien sotavankien pidättämiseksi. -Koska on voitu todeta, että osa karanneista sotavangeista on otettu töihin entisiin työpaikkoihinsa, on erikoista huomiota kiinnitettävä näihin. Esimerkkinä mainittakoon, että eräältä metsätyömaalta Pohjanmaalla pidätettiin viisitoista karannutta sotavankia. Sotavankien suosimisesta ja piilottamisesta voi olla arvaamattomia seurauksia koko maalle, minkä vuoksi asiaan on kiinnitettävä vakavaa huomiota. Ei saa tyytyä siihen, että mahdollisesti vastaantuleva karkuri pidätetään, vaan on poliisiviranomaisten suoritettava tiedusteluja ja tarkastuksia sotavankien entisissä työpaikoissa ja varsinkin syrjäseuduilla olevilla työmailla sekä muuallakin, jossa voidaan epäillä karkurien piilesklelvän.

Kiinnisaadut sotavankikarkurit on edelleenkin passitettava Lappeenrannan sv.kokoamispaikkaan.


[ Paluu edelliselle sivulle ]