Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Maalsikuun 10 p:nä 1945. No 4426/P.

Viite: Ulkoasiainministeriön kirje No B 831/10.3.45.

Asia: Eräitä NL:n kansalaisia koskeva tiedustelu.

Liittoutuneiden Suomessa olevan valvontakomission puheenjohtajan sijainen on pyytänyt m.m. kiireellistä selvitystä allamainittujen Neuvostoliiton kansalaisten olinpaikasta. Tämän vuoksi sisäasiainministeriö kehoittaa jakelussa mainittuja ryhtymään kaikkiin mahdollisiin kiireellisiin toimenpiteisiin k.o. henkilöiden olinpaikan toteamiseksi ja selvittämiseksi ja ilmoittamaan ne sekä muut asiainomaisia koskevat tiedot ensi tilassa puhelinsanomalla sisäasiainministeriölle. -Puhelinsanomat on vahvistettava kirjeillä, ja on lääninhallitusten lähetettävä vajaailmoituskin 21.3.1945 mennessä.

K.o. henkilöiden nimet ovat:
1.    Karhu, Adolf Andrejevitsh (eli Medvedev, Mihail), synt. 1914
2. Schuvalov, Semen Evdokimovitsh, synt. 1915
3. Polnomotshnyi, Mihail Vasiljevitsh, synt. 1915
4. Rusakov, Aleksandr Nikolajevitsh, synt. 1914
5. Vavulov, Semen Andrejevitsh, synt. 1923
6. Ascheschov (Petriläinen), Abram Andrejevitsh (eli Aschmojev, Aapo)
7. Parkinen, Aleksandr Matvejevitsh, synt. 1902
8. Elovara, Vasili Masarovitsh, synt. 1918
9. Takala (Hämäläinen), Irja Tellervo

[ Paluu edelliselle sivulle ]