Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Maaliskuun 8 p:nä 1946. No 4596/P.

Viite: Sisäasiainministeriön yleiskirjeet n:o 10629, 13451 ja 13871/P.

Asia: Neuvostoliittoon palautetut.

Neuvostoliittoon luovutettuina on heimosotavankien ja sotavankikarkurien luetteloista poistettava:

Heimosotavangit:
Sidorov, Ivan [?]rjevitsh 1.10.18 siv. 10
Väisänen, Aleksander 12.3.12 " 12
Sotavankikarkurit:
Bokov, Ivan Mihailovish 1914 " 2
Poikolainen, Pavel Pavlov. 14.9.15 " 8
Ratshenok, Pavel Dimitrijev. 15.5.13 " 12
Sitnikov, Anatoli Vladimirov. 4.3.21 " 14

Samalla sisäasiainministeriö tiedoittaa, että inkeriläisten vapaaehtoisten luettelossa siv. 3 mainittu

Jegorov, Juho, 10.11.13 (käyttää nimeä Lavonen, Juho) on karannut vankivaunusta Toijalassa 20.2.46.


[ Paluu edelliselle sivulle ]