Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Tammikuun 12 p:nä 1945. No 561/P.

Asia: 30/1 1942 annetun ulkomaalaisasetuksen 35 §:n 3 mom:n edellyttämät luettelot.

Vakaantuneisiin oloihin palattaessa on valtakunnassa oleskelevien ulkomaalaisten rekisteröintiä tehostettava ja sentähden otetaan käytäntöön uudenmalliset ulkomaalaisluettelolomakkeet, jotka asianomaisille poliisiviranomaisille on jaettu valtiollisen poliisin välityksellä. Luetteloihin on merkittävä kaikki ulkomaalaiset, paitsi Inkerin siirtoväkeä, josta tehdään omat luettelot, sittenkun siirto Sos. Neuv. Tasavaltojen Liittoon on tapahtunut, Saksan ja Unkarin kansalaiset merkitään asuinpaikkakuntainsa luetteloihin ja internoiduista tehdään merkintä huomautussarakkeeseen. Virolaiset on myös tarkoin luetteloitava ja huomioitava kaikki vaadittavat tiedot.

Tärkeää on, että poliisiviranomaiset huolellisesti suorittavat luetteloinnin ja viivytyksettä toimittavat aineiston valtiolliselle poliisille.


[ Paluu edelliselle sivulle ]