Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Tammikuun 14 p:nä 1946. No 632/P.

Viite: Sis.min:ön yleiskirjeet N:o 10629/P/6.7.45 ja 13451/P/31.8.45.

Asia: NL:oon palautettavat.

Sisäasiainministeriö ilmoittaa luetteloista poistamista varten seuraavat luovutukset ja palautukset:

Inkeriläiset vapaaehtoiset:

Siv.

6 Luukkonen, Aleksanteri 27.4.06
Meijer, Eino 13.1.23
Nironen, Juho 12.4.23
Heimosotavangit:

Siv.

1 Anonen, Semen Matvejevitsh 9.1.21

Tarkastettaessa Siirtoväenasiainosaston kortistossa ilmoitettuja palaamisia on voitu todeta, että

1) Er. P 6:ssa palvellut Korkka, Simo Armas, 19.3.24, joka oli ilmoitettu palanneeksi, eikä tästä syystä oltu ensinkään merkitty luetteloon, ei ole palannut, vaan hänen samanniminen isänsä, mistä syystä hänet on lisättävä Er. P 6:n luetteloon (13451/P/31.8.45) sivulle 5; Korkalla on inkeril. väliaikainen henk. todistus N:o 54694/10.10.44, osoite Hausjärvi, Mommila, Lauttamäki.

2) Heimo P 3:n luetteloon (10629/P/6.7.45) sivulla 1 mainittu Antonov, Mikko 7 (I).9.20, joka kirjelmällä N:o 16697/P/25.10.45 kehotettiin yliviivaamaan, ei olekaan palannut, vaan on häntä etsittävä edelleen. Hänen kohdallaan luettelossa oleva merkintä Viljo Tuomelasta kuuluu Antonov, Mihail Nikolajevitshin 2.8.20 kohdalle ja on viimemainittu palannut, kuten kirjelmässä N:o 13119/P/23.8.45 on ilmoitettu.


[ Paluu edelliselle sivulle ]