Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Liite Sis. min:ön yleiskirjeeseen N:o 8500/P/30.6.1947.

1. Selityksiä ja ohjeita.

Yhtenäisyyden saavuttamiseksi ovat nimet luetteloissa kirjoitetut venäläisittäin huolimatta siitä, että useimmat n. s. heimosotavangit käyttivät suomalaisia etunimiä, kuten Juho Ivanin, Heikki Fjodorin j. n. e. asemesta. Poikkeuksena tästä ovat Er.P 6:ssa palvelleet inkeriläiset, koska he eivät ole olleet täällä sotavankeina ja ovat aina käyttäneet suomalaisia nimimuotoja

Venäläisittäin kirjoitetussa nimessä esim. Bodenov, Ivan Mihailov, viimeinen sana täydellisenä Mihailovitsh, tarkoittaa Bodenov sukunimeä, Ivan etunimeä ja seuraava Mihailinpoikaa. Tilan säästämisen vuoksi isännimestä jätetään pois pääte -itsh. Koska etsittävät saattavat käyttää kumpaa etunimimuotoa tahansa, luetellaan alla yleisimmät nimien suomalaiset ja venäläiset vastikkeet aakkosjärjestyksessä:

Abram

-

Aapo

  

Aappo

-

Abram

Adam

-

Aatami, Aato, Aatu

  

Aatami

-

Adam

Afansij

-

Ohvo

  

Aato (Aatu)

-

Adam

Anatolij

-

Toivo

  

Antti

-

Andrej

Andrej

-

Antti

  

Eljas

-

Ilja

Danil

-

Taneli

  

Erkki

-

Sergej

David

-

Taavetti, Taavi, Toovi

  

Heikki

-

Fjodor (Feodor)

Fjodor (Feodor)

-

Heikki

  

Iivo

-

Ivan

Georgij

-

Yrjö

  

Ilmari

-

Ivan

Grigorij

-

Risto, Riku

  

Jaakko

-

Jakov

Ilja

-

Eljas

  

Jekki

-

Jegor, Jurij

Iosif (Josif)

-

Jooseppi

  

Jooseppi

-

Iosif (Josif), Jefim

Ivan

-

Iivo, Ilmari, Juhana, Juho

  

Juhana

-

Ivan

Jakov

-

Jaakko

  

Juho

-

Ivan

Jefim

-

Jooseppi

  

Kaapro

-

Karp

Jegor

-

Yrjö, Jekki, Jyrki

  

Lauri

-

Larion, Lavrentij, Vlas

Jurij

-

Yrjö, Jekki, Jyrki

  

Lassi

-

Larion, Lavrentij, Vlas

Karp

-

Kaapro

  

Leo

-

Lev

Larion

-

Lauri

  

Martti

-

Martyn

Lavrentij

-

Lauri

  

Matti

-

Matvej

Lev

-

Leo

  

Mikkeli

-

Mihail

Martyn

-

Martti

  

Mikko

-

Mihail

Matvej

-

Matti

  

Niilo

-

Nikolai, Nil

Mihail

-

Mikkeli, Mikko

  

Ohvo

-

Afanasij

Nikolaj

-

Niilo

  

Paavo

-

Pavel

Nil

-

Niilo

  

Pekka

-

Pjotr

Pavel

-

Paavo

  

Pietari

-

Pjotr

Pjotr

-

Pekka, Pietari

  

Risto

-

Grigorij

Semjon

-

Simo

  

Sakari

-

Zahar

Sergej

-

Erkki

  

Simo

-

Semjon (Semen)

Stepan

-

Tahvo, Teppo

  

Taavetti

-

David

Timofej

-

Timo

  

Taavi

-

David

Valentin

-

Valter

  

Tahvo

-

Stepan

Vasilij

-

Vilho, Viljo, Ville

  

Taneli

-

anil

Viktor

-

Vihtori

  

Teppo

-

Stepan

Vladimir

-

Voldemar, Väinö

  

Timo

-

Timofej

Vlas

-

Lassi, Lauri

  

Toivo

-

Anatolij

Zahar

-

Sakari

  

Toovi

-

David

        

Valter

-

Valentin

        

Vihtori

-

Viktor

        

Vilho

-

Vasilij

        

Viljo

-

Vasilij

        

Ville

-

Vasilij

        

Voldemar

-

Vladimir

        

Väinö

-

Vladimir

        

Yrjö

-

Georgij, Jegor, Jurij

Myös sukunimensä muuttivat useat sotavangit palvellessaan Suomen puolustusvoimissa tai välirauhan solmiamisen jälkeen pakoillessaan. Luetteloissa ovat nämä peitenimet kaikkialla huomioitu ja esiintyvät ne aakkosellisessa nimiluettelossa omilla aakkosjärjestyksen määräämillä paikoillaan viittauksin alkuperäiseen oikeaan nimeen. Vastaavasti oikeiden nimien jälkeen suluissa mainittu peitenimi.

Nimi-, syntymäaika-, sv. numero- ja henkilöllisyystodistusluetteloissa käytetään nimen jälkeen ryhmätunnuslyhennystä (sisällysluettelon kohtien 7-12 kohdalla suluissa mainitut), jotka viittaavat ryhmään, mihin etsittävä kuuluu ja minkä ryhmän kohdalta on löydettävissä ne tiedot, mitkä tutkimuksissa eri paikkakunnilla ja arkistoissa on tähän mennessä saatu. Perustietoina useampien etsittävien tai heidän omaistensa osoitteisiin ovat tiedot vuodelta 1944 ja useissa kohdin viitataan sellaisiin omaisiin tai tuttaviin, jotka ovat jo 1945-45 vaihteessa siirtynyt NL:oon. On todettu, että useissa tapauksissa etsittävät ovat kirjoittaneet Ruotsista niihin taloihin, missä ovat käyneet omaistensa luona ennen näitten NL:oon siirtymistä, ilmoittaen täten maasta poistumisensa. Samoin useat NL:oon siirtyneet ovat ennen lähtöään selvittäneet sijoituspaikkansa talonväelle omaistensa Ruotsiin siirtymisen. Tästä syystä ei ole väheksytty kaikkia saatavissa olleita osoitetietoja eritoten niiden kohdalla, joitten oleskelupaikasta ei toistaiseksi ole saatutäyttä selvyyttä. Kuitenkin on huomattava, että siirtoväenasiainosaston kortistoa, josta tiedot omaisten oleskelupaikoista on saatu, ei ole kuluneina vuosina pidetty suoritettujen siirtojen tasalla, joten siinä kohdin saattaa olla eroavaisuuksia vielä maassa olevan inkeriläisen siirtoväen osoitteiden kohdalla.

Monet väärät henkilöllisyystodistukset ovat paljastuneet syntymäaikaluettelon avulla. Huolimatta yhä uusien nimien valitsemisesta käyttöönsä ovat etsittävät tavallisesti käyttäneet oikeata syntymäaikaansa ja tämä on useasti johtanut tutkimuksissa oikean henkilöllisyyden toteamiseen kyseisen luettelon ansiosta. Siinä, samoinkuin ryhmäluetteloissa, on huomioitu kaikki ne eri syntymäajat, jotka etsittävien kohdalta eri arkistojen ja kortistojen aineistosta on koottu.

Sv. tunnus- ja numeroluettelo on liitetty mukaan siksi, että useimmat sotavangeista ovat olleet luovutettuina eri kuntien työvoimalautakunnille (tvl.), joitten luetteloissa, samoin kuin yksityisten työnantajienkin luona, he kulkivat useimmiten vain tunnuksellaan ja numerollaan.Sodanaikaiset työvoimaviranomaiset voinevat osaltaan selvittää niitä etsittäviä, joiden työsijoituspaikkoja puutteellisen arkistoaineiston vuoksi ei ole voitu luettelossa nimetä. Tätä silmälläpitäen jaetaan kaikkiin nms. piireihin myös luettelo sodanaikaisia työvoimapäälliköitä varten. Sv. leirien sijaintiluettelossa on osoitettu työvoimapiirit.

Ryhmäluetteloissa on Ruotsiin siirtyneitten kohdalla syntymäaikasarakkeen jäljessä merkintä R ja mikäli siirtyminen ei ole täysin todistettu, merkintä r.

Huomautussarakkeissa on muitten kuin R-merkinnällä varustettujen kohdalla ladottu ne paikkakuntien nimet puolilihavalla joissa kyselyjä ja tutkimuksia on suoritettava ja on selvitykset tutkimusten tuloksista lähetettävä lähetyskirjelmän mukaisesti.

Kaikessa kirjeenvaihdossa käytetään tästä luettelosta lyhyyden vuoksi nimitystä Haku. Siten esim. Haku 3 tarkoittaa Heimo P 3:ssa palvellutta henkilöa j. n. e.


[ Paluu edelliselle sivulle ]