Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Kesäkuun 30 p:nä 1947. No 8500/P.

Asia: Neuvostoliittoon palautettavien N:liiton kansalaisten etsintä.

Sisäasiainministeriö lähettää eri lähetyksenä jakelussa mainitut määrät "Haku"-luetteloa kaikille niille toimen haltijoille jaettavaksi, jotka joutuvat etsintöjä suorittamaan. Aikaisemmin jaetut kolme eri luetteloa on Haku-luettelossa yhdistetty, joten aikaisemmat luettelot ovat tämän jälkeen tarpeettomia.

Haku-luettelon käytöstä sisäasiainministeriö antaa seuraavat ohjeet:

1. Tarkoituksena on saada lopullinen selvitys kaikkien niiden luettelossa mainittujen kohdalta, joissa on merkintä "r" taikka joiden kohdalla ei ole mitään vastaavaa merkintää. Viimeksimainittujen kohdalla on paikkakunnat merkitty puolilihavalla.

2. Ruotsissa on todettu olevan yli 400 etsinnän alaista. Näiden kohdalla on luettelossa merkintä "R". Koska muitakin etsittäviä kuin R:llä luettelossa merkittyjä on poistunut Ruotsiin, minkä poistumisen asianomaisten etsittävien omaiset ja tuttavat yleensä pyrkivät salaamaan, luullen sen olevan etsittävälle vahingoksi, on erityistä varovaisuutta noudatettava näiden tietojen hankkimisessa ja tarpeen tullen selitettävä kuulusteltaville omaisille y.m. tietojen saannin tärkeys.

3. Kaikki saatu selvitys on kirjeitse toimitettava suoraan osoitteelle: Pv.PE.Sv.kom.E:n selvityselin, maj. V. Teutari Helsinki, Maneesikatu 2 B. (Kiireelliset asiat puh. 20681 - 376).

4. Osoitteen muutokset ja muut etsintään vaikuttavat tiedot on aina kiireellisesti ilmoitettava uuden osoitteen mukaisen paikkakunnan poliisiviranomaiselle ja ilmoituksen kaksoiskappale samalla toimitettava edellä mainitulle selvityselimelle.

5. Kirjeissä ja selvityksissä on aina mainittava etsittävän ryhmä, nimi ja syntymäaika, siis esim. "6, Kainu, Unto, 16.5.18" tai "T,Blinov, Mihail Vasiljevitsh 1921".

6. Kappale luetteloa on poliisipäälliköiden toimitettava kunnissa vuosina 1943-1944 toimineille työvoimapäälliköille, jotka voivat täydentää työsijoituksia koskevia tietoja niiden osalta, joista ei ole mitään tietoja tähän mennessä saatu (osa 4). On nimittäin todettu useiden sv:n kirjoittaneen esim. Ruotsista ent. työnantajilleen, ja maahan piileskelemään jääneiden on todettu hakeutuneen sijoitusseuduilleen.

Muutoin on etsiskelyihin nähden voimassa, mitä aikaisemmissa ohjeissa on määrätty.

Ministeri merk. Yrjö Leino
Yrjö Leino

V.t. poliisiylitarkastaja Aatto Virta

Jakelu:
Lääninhallitukset ja poliisipäälliköt 500  kpl
Maaherra Koroleff 1 "
Liikkuva poliisi 150 "
Valtiollinen poliisi 100 "
Rajavartioston esikunt 100 "
Sv.kom.E:n selvityselin, maj. Teutari 5 "
Tiedoksi:
Ylipoliisipäällikkö ja pol.as.os:n jaostopäälliköt 6 "
Vankeinhoitovirasto 1 "
Rikostutkimuskeskus 1 "
Sisäas.min.tutkintaelin 15 "
Varalle 21 "
Yht. 900  kpl
  
Haku-luetteloiden jakelu:
Valtiollinen poliisi 200  kpl
Liikkuva poliisi 2.000 "
Rajav.E. 600 "
Uudenmaan lääninhallitus 2.000 "
Turun ja Porin " 900 "
Hämeen " 800 "
Kymen " 500 "
Mikkelin " 250 "
Kuopion " 450 "
Vaasan " 650 "
Oulun " 400 "
Lapin " 250 "
Rikostutkimuskeskus 10 "
Varalle 990 "
Yht. 10.000 "

[ Paluu edelliselle sivulle ]