Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Åberg, A., Hamnbokhållare

Wasenius

3

V. Kajen

Åberg, G.W., Postexpeditörs-enka

Blomqvist

3

Boulevards

Åberg, H., Vaktmäst.

Andstén

12

Alexanders

Åberg, M.S., Enka

Egen

3

Kyrko

Åhman, J., Landtmäteri-auskult.

Enlund

17

Annæ

Åkerberg, A., Hamnmäst.

Strebulajeff

3

V. Henriks

Åkerberg, G.A., Räntmäst.

Sedmigradski

2

N. Esplanad

Åkerberg, S., Snickarmäst.

Egen

9

Berg

Åkerblom, A., Bokbindarmäst.

Lindblom

13

Högbergs

Åkerblom, B., Kopist

Hernberg

7

Georgs

Åkerman, J., Bokhållare

Björkell

8

Mikaels

Åkerman, N.O., Banko-kassör

Munck

18

Marie

Åkesson, G. Kamrer

Solitkoff

1

Högbergs

Åska, A., Skomakarmäst.

Rautian

6

Fabians

Åström, F.A., Koff.skepp.

Åström

55

Skatudden

Åström, A., Smedsmäst.

Egen

22

Högbergs[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]