Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Backman, J.H., Handlande

Egen

12

Fabians

Backman, K., Skomakarmäst.

Egen

10

Brunns

Backmansson, F., Kämmersrättsordförande

Westlund

19

Unions

Bade, A., Fabrikant

Osberg

6

Mikaels

Baeck, F., Kollegie-assessor

Egen

10

Elisabets

Baily, Öfverste

Chrogelius

14

Fabians

Bandly, R., Enkefru

Strömberg

3

N. Magasins

Baranoff, S., Handl.

Egen

3

Sofie

Baranoff, W., Handl.

Egen

7

Unions

Baranowsky, S., Professor

Wasastjerna

26

Nylands

Barck, C.J., Bleckslagarmäst.

Uschakoff

7

Skilnaden

Barck, S.G., Stabskapten

Kestly

20

Fabians

Barkoff, J., Borgare

Egen

1

Simons

Barkoff, N., Borgarenka

Gottberg

11

Brunns

Baroffski, C., Tunnbindarmäst.

Langén

2

D:o

Baturin, S., Handl.enka

Forselles

6

Unions

Becker, v., C., Enke-professorska

Egen

12

Georgs

Becker, v., F.J., Professor

Reuter

2

D:o

Becker, v., O.R., extra Kammarskrifvare

Gripenberg

12

Annæ

Beichman, F., Bokbindarmäst.

Egen

16

Badhusvägen

Beil, J., Handlande

Appelroth

24

Alexanders

Berg, I.S., Urmakar-enka

Krook

7

D:o

Berg, S., Ingeniörska

Palmqvist

7

Wladimirs

Bergbom, E.J., Senator

Pihlflycht

2

Riddare

Berggrén, A., Kanslist-enka

Stier

1

Fredriks

Bergenklinga, J., Mamsell

Bohm

5

Eriks

Berghem, E.A., Vaktmäst.

Senatshuset

   

Bergholm, C.F., Rådmans-enka

Allén

17

Marie

Bergholm, F.W., Gymnastik-öfverlärare

Egen

11

Boulevards

Bergholm, G., Banko-kamrer

Liljefors

1

V. Kajen

Berghäll, K.V., Fil.Magister

Skolhus

7

Kasern

Berglund, C.J., Snickarmäst.

Egen

12,16

Elisabets

Berglund, C.O., Barnalärarinna

Skolhus

14

St. Roberts

Bergman, A.F., Bleckslagarmäst.

Egen

2

Ludvigs

Bergman, F., Skräddar-verkgesäll

Alén

12

Freds

Bergman, F & M., Mamseller

Lindström

18

Unions

Bergman, W., Guld-och Silfv.-arbet.

Egen

15

Alexanders

Bergstadi, E.F., Konrektorska

Skolhus

6

Alexanders

Bergström, H.Ch., Mamsell

Holmbergs arfv.

7,9

L. Roberts

Berndtson, F., Expeditionschef

Widerholm

8

Kasern

Beuerman, L., Musikaliehandl.

Welene

12

Unions

Bilkenroth, Th., Skräddarmäst.

Bollström

2

Glo

Bjugg, H., extra Kammarskrifvare

Wasastjerna

11

Fredriks

Björkell, O., Bankobokhållare

Egen

8

Mikaels

Björklund, H.D., Sadelmakar-enka

Egen

10

Högbergs

Björklund, M., Snickarmäst.-enka

Egen

5

Fredriks

Björklund, M.E., Enke-häradshöfdingska

Gadd

10

Alexanders

Björklund, N., Sen.Kamm.skrifvare

D:o

10

D:o

Björklöf, Ch., Snickarmäst.-enka

Eklunds arfv.

26

Wladimirs

Björkman, A., Skomakar-enka

Bergman

2

Ludvigs

Björkman, C., Referendarie-sekret.

Chronholm

3

S. Magasins

Björkqvist, C., Fr., Borgare

Egen

1

Brunns

Björksten, F., Landtmäteri-auskult.

Egen

13

St. Roberts

Blanck, J.F., Preparator

Botaniska trädgården

   

Blankett, J.H., Värdshusidkare

v. Qvanten

3

Alexanders

Blanksvärd, O.G., Ritare

Schulins arfv.

5

Nikolai

Blidberg, W., Banko-direktör

Holmbergs arfv.

9

L. Roberts

Blom, J., Boktryckerifaktor

Chydenius

4

Nylands

Blomberg, C., Bagarmäst.

Egen

7

Fabians

Blomberg, J.W., Skräddarmäst.

Soltikoff

1

Högbergs

Blomqvist, A.H., Trädgårdsmäst.-enka

Egen

8

Konstantins

Blomqvist, A. & A., Mamseller

Gripenberg

12

Annæ

Blomqvist, A.J., Univ.-pedell

Egen

3

Wilhelms

Blomqvist, Banko-nummertryckare

Sundberg

6

Vinkel

Blomqvist, B.M., f.d. Landskanslist

Mehring

13

Unions

Blomqvist, E., Inspektors-enka

Egen

8

Wladimirs

Blomqvist, G.R., Handlande

Blomqvist

8

Konstantins

Blomqvist, G., Skärslipare

Egen

12

Boulevards

Blomqvist, N., Vagnmakarmäst.

Tabunoff

1

Skilnaden

Bloum, C.A., Löjtnant

Leander

2

Simons

Bloum, F., Assessorska

D:o

2

D:o

Blåfield, E., Öfver-auditör

Martin

2

N. Magasins

Bockström, C.G., Handlande

Egen

2

S. Esplanad

Bohm, S., Gårdsegare

Egen

5

Eriks

Bohnhoff, Trädgårdsmäst.

Villan Arkadia

 

Esbo tull

Bogdanoff, C.S., Handlande

Villa

 

Tölö

Boije, G., Fröken

Hising

10

Kasern

Boisman, J.W., Språklärare

Byman

18

Annæ

Boisman, Kapten

Ericsson

5

Trekanten

Boisman, Th., Major

Gen.-Guv.-Kansliet

 

Nikolai

Bolin, A.F., Handlande

Castegrén

4

S. Magasins

Bollström, J.H., Vikt.handl.

Björklund

4,5

Fredriks

Boman, A., Konduktör

Roslund

16

Trekanten

Bomansson, K.A., Licentiat

Hernberg

7

Georgs

Bonsdorff, E.J., Professor

Berglund

12,16

Elisabets

Borenius, H.G., Professor

Magn. Observat.

 

Berg

Borg, C.G., Lektor

Lindroos

11

Alexanders

Borgenström, E., Snickar-verkges.

Egen

30

Andreæ

Borgström, H., Kommerseråd

Hartvall

5

Fabians

Borgström, L., v. Konsul

Borgström

5,6

Marie

Born, A.L., Senator

Munck

9

Marie

Born, G.R., Koff.-kapten

D:o

9

D:o

Born, v., J.A., Öfver-direktör

Forsström

5

Helene

Boström, A.J., Koff.-skeppare

Egen

77

Skatudden

Boström, A.J., Vaktmäst.

Sommer

10

Wladimirs

Boström, A.L., Handl.-enka

Takaroff

20

St. Roberts

Boström, G.W., Smedmäst.

Edbom

4

Berg

Brandt, C., Skrifvare

Cronström

22

Annæ

Brandenburg, V., v. Häradsh.

Laurell

9

Nikolai

Bredström, C.G., Koff.-skeppare

Egen

77

Skatudden

Breilin, G., Polis-uppsyningsman

Armfelt

6

Mauritz

Bremer, W., Bergsmekanikus

De la Chapelle

1

Kasern

Brenner, A.F.J., Handlande

Egen

5

Bergmans

Brenner, B.B., Handlande

Villa

 

Ulrikasborg

Broberg, F.A., Kammarskrifvare

Deckers arfv.

1

Helenæ

Brofelt, E., Handl.-enka

Öhman

4

Ludvigs

Brofelt, G.W., Handlande

Chrogelius

3

Kasern

Broman., L., Kollega

Jansson

1

Richards

Broström, M.K., Skulptör

Bäck

10

Kyrko

Brummer, C., Justitie Borgmäst.

Wikberg

1

Skilnaden

Brummer, H., Bryggmäst.

Egen

2,3

Alberts

Brummer, W., Fältkamrer

Egen

5

Alexanders

Brunér, af E., Professor

Törnegrén

1

N. Magasins

Brunou, A., Senats-kopist

Allén

12

Freds

Bränström, E., Enka

Egen

7

Alberts

Burmeister, J.Ch., Kortfabrikant

Egen

1

S. Magasins

Byman, C.J., Urmakar-verkgesäll

Bergman

15

Alexanders

Byman, F.L., v. Landtmätare

Egen

18

Annæ

Byman, M., Assessor

Sundman

2

V. Kajen

Bäck, E.A., Handlande

Egen

10

Kyrko

Bäckström, G., Färgarmäst.

Fazer

13

Alexanders

Bäckström, M., Borgar-enka

Blomqvist

8

Konstantins

Bök, C.D., Nålmakare

Egen

10

St. Roberts

Böök, W., Kontorskrifvare

Seppelins arfv.

5

Nylands[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]