Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Cadenius, C.W., Politie Rådman

Enbloms arfv.

11

Berg

Cairenius, I.L., Lektor

Palmqvist

7

Wladimirs

Calamnius, S., Senats-kanslist

Tabunoff

1

Skilnaden

Calonius, G.W., Enkefru

Arppe

4

Marie

Calonius, J., Senats-kanslist

Ekström

1

Kronohags

Cardberg, A.S., Målarmäst.

Krüger

3

St. Roberts

Carger, H.R., Handlande

Pihlflycht

1

Regerings

Carpelan, K.J., Baron, Ref.-sekret.

Röö

4

S. Esplanad

Castegrén, M., Enkefru

Egen

4

S. Magasins

Castrén, L.N., Enke-professorska

Tengström

7

Marie

Catani, F.A., Konditor

Rautian

6

Fabians

Catani, F.F., Konditor

Egen

4

N. Esplanad

Catani, Th.Th., Konditor

Palmqvist

9

D:o

Cederhvarf, G.M., Magister

Meinander

13

Annæ

Cederqvist, G.A., Senats-vaktmäst.

Senatshuset

   

Cedervaller, A., Enke-öfv.löjtn:ska

Sievers

10

L. Roberts

Crogelius, A.M., Handl.-enka

Egen

3

Kasern

Christianssén, A.J., Kosthållerska

Allm. Hospit.

   

Chydenius, A.J., Assessor

Egen

4

Nylands

Clasen, F.L., v. Häradshöfding

Björklund

10

Högbergs

Claesson, C., Mamsell

Mickwitz

5

Georgs

Clopatt, C., Konditor

Egen

2

Alexanders

Collan, A., Apotekare

Egen

1

S. Esplanad

Collan, Ch., Mamsell

Etholén

13

Fabians

Collan, K., Fil. Magister

Strömberg

16

D:o

Corander, H.K., Fil. Doktor

Salingre

1,2

Sofie

Costiander, G.R., Kapten

Thureson

21

Fabians

Crohns, H.G., Sekreterare vid Krigskomisariatet

     

Crohns, H.J., Rådman

Egen

5

D:o

Cronholm, B. & J., Mamseller

Egen

3

S. Magasins

Cronholm, C.O., Öfverste

Egen

3

D:o

Cronstedt, C., Guvernör

Egen

9

N. Esplanad

Crowe, Konsul

Mellins villa

13

Brunnsparken

Crusell, J.F., Glasmäst.

Warelius

17

Mikaels

Cygnæus, Fr., Professor

Winqvist

3

Fabians

Cygnæus, J., Mamsell

Bohm

5

Eriks

Cygnæus, J., Revisor

Stenström

8

Andreæ

Cygnæus, L., Fröken

Tammelin

3

Kasern

Cygnæus, R., Expeditions-chef

Uschakoff

8

N. Esplanad[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]