Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Dæveln, Major

Bohnhoff

6,8

Brunns

Dahl, L., Handl.-enka

Björkells arfv.

3

Mikaels

Dahlman, C., Polisbetjent

Wikström

6

Eriks

Dahlman, J.F., Tull-uppsyningsm.

Edbom

5

Estnäs

Dahlström, A.H., Arkitekt

Lindholm

12

St. Roberts

Dahlström, J., Slagtarmäst.

Ekroos

7

V. Henriks

Dahlström, S.V., Notarie

Lindholm

12

St. Roberts

Damberg, J.E., Boktryckerifaktor

Frenckell

4

V. Kajen

Davidsson, J., Qvartals-uppsyn:sm.

Ericsson

56

Skatudden

Decker, H.S., Handl.-enka

Thunberg

3

Estnäs

Decker, Th., Rådmans-enka

Egen

1

Helene

Degerholm, C., extra Landskansl.

Universitetet

   

Degerholm, E., Vaktmäst.

D:o

   

Degener, C.F., v. Konsul

Udelius

2

Högbergs

De la Chapelle, A.F., Baron, Protokolls-sekreterare

De la Chapelle

3

Richards

De la Chapelle, Friherrinnan

Egen

3

D:o

De la Chapelle, R., Baron, Protokolls-sekreterare

De la Chapelle

1

Kasern

De la Chapelle, V., Senats-kanslist

Egen

1

D:o

De la Motte, W., Lagmanska

Silfvius

2

Kyrko

Dellman, Distrikts-uppsyningsm.

Kronström

22

Annæ

Devienne, P., Hof-Råd

Egen

2

D:o

Dillberg, Mamsell

Sjöberg

15

Fabians

Dillner, A., Sekreterare

Clopatt

2

Alexanders

Dobrowolski, M., Hofrådinna

Lenngrén

7

Konstantins

Downer, A., Senats-kopist

Forström

3

Freds

Drejer, A.Ch., Enke-revisorska

Ericsson

13

Marie

Dryselius, E., Borgar-enka

Willstedt

1

Mikaels

Dufholm, C.W., Senats-Vaktmäst.

Senatshuset

   

Durchman, E., Kaptens-enka

Wickberg

3

Glo

Duncker, J.H., Handl.-agent

Källström

3

Regerings[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]