Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Edberg, M., Mamsell

v. Kræmer

11

Fabians

Edbom, C.H., Smedmäst.

Egen

4

Berg

Edgrén, C.E., Kopist

Olander

14

Marie

Edelheim, F., Senator

Ullner

16

Georgs

Edlund, E.O., Magister

Blomberg

7

Fabians

Edlund, G.W., Bokhandl.

D:o

7

D:o

Ehrström, H.G., Univ.-notarie

Snellman

10

Georgs

Eichinger, J., Repslagarmäst.

Egen

42

Gräsviken

Eichstedt, Ch., f.d. Bränmäst.

Egen

10

Eriks

Einighorst, B., Handlande

Collan

1

S. Esplanad

Ekberg, F., Senats-kopist

Lange

6

Nylands

Ekberg, F.E., Bagarmäst.

Kiseleff

19

Alexanders

Ekelund, W., Kanslist

Jägerhorn

12

Kasern

Ekholm, C.F., Gravör

Kreander

5

Wladimirs

Ekholm, E.Ch., Snickar-enka

Egen

4

Nikolai

Ekholm, V.W., Bagar-verkgesäll

Stier

6

Kyrko

Eklöf, C., Polisuppsyningsman

Björkell

8

Mikaels

Eklöf, G., ex. Lands-kanslist

Eriksson

9

Eriks

Eklund, A., Vikt. Handl.

Egen

10

Badhus

Eklund, C., Vaktmäst.

Brenners arfv.

17

V. Kajen

Eklund, E.J., Fattighus-inspektor

Fattighuset

8

Nikolai

Eklund, S., Sadelmakar-enka

Egen

2

Bernhards

Ekman, E., Diverse-handlerska

Semigradski

2

N. Esplanad

Ekroos, C.J., Handlande

Egen

14

Alexanders

Ekroos, G.F., Vikt.handl.

Ekroos

7

V. Henriks

Ekroos, J.F., Vaktmäst.

Holmqvist

1

Gen

Ekroth, J.F., Polisuppsyningsman

Alander

8

Berg

Ekström, B.F., Handl.-enka

Egen

1

Kronohags

Ekvall, H.M., Ingeniörs-enka

Jansson

3

Fabians

Elistratoff, E., Fröken

Sinebrychoff

2,3

Boulevards

Elmgrén, S.G., Bibl.-amanuens

Rabbe

8

Georgs

Enehjelm, af G.E., v. Pastor

Ekroos

14

Alexanders

Engberg, U. & H., Mamseller

Tammelin

3

Kasern

Engblom, N., Stabskapten

Stier

1

Fredriks

Englund, J.F., Univ.-pedell

Sandberg

12

Nylands

Engroos, C.E., Landskamrer

Starck

14

Fredriks

Engström, G.A., Vaktmäst.

Åberg

3

Kyrko

Engström, J.W., Snörmakarmäst.

Egen

4

D:o

Enlund, G., Gårdsegare

Egen

17

Annæ

Enqvist, J., Handlande

Möller

1

Kyrko

Ericsson, H.S., Slagtar-enka

Egen

13

Marie

Ericsson, J., Bagarmäst.

Egen

5

Trekanten

Ericsson, J., Sjötullvaktmäst.

Allén

17

Marie

Ertman, A. & E., Mamseller

Skolhus

6

Alexanders

Essen, v., G., v. Lands-sekret.

Öhman

13

Berg

Etholén, J., Kommerse-Råd

Etholén

13

Fabians

Etholén, M., Referendarie-sekret.

Egen

13

D:o

Estlander, G.E.A., Senats-registr.

Sjöholm

10

Berg[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]