Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Fagerholm, J., Polisuppsyningsm.

Lesche

 

Skatudden

Fagerroos, J.E., Guldsmedsmäst.

Talén

3

N. Esplanad

Fagerström, A., Färgarmäst.

Egen

4

Ö. Henriks

Fagerström, A.A., Tullvaktmäst.

Westerholm

1

N. Kajen

Fagerström, C.J., Bagarmäst.

Gammelstaden

   

Fagerström, G., Hattfabrikör

Egen

1

Freds

Fagerström, J.F., Vaktmäst.

Observatorium

 

Ulrikasborg

Fahlander, L., Med. D:r

Lappviks sjukhus

   

Falck, J., Packhusinspektor

Allén

17

Marie

Falenius, C., Polisbetjent

Strandström

7

Kristians

Falkman, S., Enkefru

Brummer

5

Alexanders

Fastberg, W., Handl.-enka

Rosenkampf

2

S. Magasins

Favorin, Kapten

Törmälä

6

Annæ

Fazer, E., Körsnär

Kiseleff

5

Alexanders

Federley, B., Senator

Egen

7

Elisabets

Federley, G., Marin Löjtnant

Meller

20

Annæ

Fedosejeff, A., Handlande

Egen

17

Högbergs

Fedosejeff, P.T., Handlande

Fedosejeff

1

St. Roberts

Fedosejeff, T.M., Handlande

Egen

1

D:o

Ferlman, A., Handlande

Carger

9

Unions

Fernelius, Ch., Borgar-enka

Lindholm

51

Skatudden

Fernelius, J.A., Kopist

Eriksson

5

Trekanten

Fernström, M., Mamsell

v. Kræmer

11

Fabians

Finkenberg, E. Ch., Fröken

Rönnberg

4

Eriks

Finnerbäck, N., Polisuppsyningsm.

Björkell

8

Mikaels

Finström, E., e.o. Amanuens

Pihlflycht

2

Riddare

Flegée, Bankobokhållar-enka

Åhlström

20

Ulrikasborg

Flinck, C.J., Kopist

Takaroff

20

St. Roberts

Flinck, C., Sjötullvaktmäst.

Bollström

1

Glo

Flodin, F., Kammarförvandt

Kajanus

9

Konstantins

Floessell, E.W., Kapellmäst.

Lindblom

11

Högbergs

Flohr, B., Skräddarmäst.-enka

Lundgrén

8

Fabians

Florin, A., Kamrer

Pihlflycht

2

Riddare

Florin, P.W., Stads-läkare

Egen

1

Boulevards

Flytström, J.F., Handelsbokhållare

Villan Humleberg

 

Tölö

Foeder, S., Skeppar-enka

Strebulajeff

3

V. Henriks

Fohrström, A.F., Handlande

Egen

3

Boulevards

Forss, A.S., Enkefru

Andstén

11

Annæ

Forsberg, K., Machinist

Sundström

4

Trekanten

Forsberg, L., Skräddarmäst.-enka

Jernström

4

Annæ

Forsberg, M., Kappellans-enka

Stier

1

Fredriks

Forsberg, U.M., Enkefru

Egen

5

Elisabets

Forsblom, P.W., Öfver-läkare

Lagus

5

Skilnaden

Forssell, C.F., Kanslist

Dufholm

11

Wladimirs

Forssell, J., Skulptör

Bohnhoff

6,8

Brunns

Forselles, af, Ch., Enke-majorska

Ullner

18

Georgs

Forselles, af, Öfverst-löjtnant

Andstén

11

Annæ

Forsius, M., Mamsell

Bohm

5

Eriks

Forsslund, J., Skomakarmäst.

Tötterman

1

Glo

Forssman, Enke-lagmanska

Lindroos

3

Ludvigs

Forsman, F., Protokoll-sekret.

Logrén

3

S. Esplanad

Forsman, G., Kommisarie

Klinikum

 

Unions

Forssman, J., Senats-kopist

Lindroos

3

Ludvigs

Forstén, B., f.d. Vaktmäst.

Warelius

6

V. Henriks

Forstén, J.A., Sekret. vid Landtm. Öfverstyrelsen

Burmeister

1

S. Magasins

Forsten, K.F., v. Pastor

Rautell

8

Annæ

Forstén, M., Pastor

Prestgården

 

D:o

Forsström, A.F., Sockerbagare

Egen

5

Helene

Forsström, C.J., Smed-verkges.

Egen

9

St. Roberts

Forsström, U., Smedmäst.

Egen

3

Vinkel

Franck, G.M., Senats-kanslist

Lampa

4

Helene

Frasa, A., Mamsell

Tammelin

3

Kasern

Fraser, D., Mekanikus

Hagnäs villa

   

Fraudin, H., Konsul

Lampa

4

Helene

Fredenborg, f.d. Krono-länsman

af Hällström

4

Fabians

Fredriksson, J.H.P., Skräddarmäst.

Winqvist

3

D:o

Frenckell, F.W., Brukspatron

Egen

4

V. Kajen

Friberg, W., Urmakarmäst.

Krook

7

Alexanders

Fridström, J.G., Skomakarmäst.

Backman

12

Fabians

Friis, H.C., Boktryckare

Winqvist

3

D:o

Frostell, J.A., Vikt.handl.

Bergman

15

Alexanders

Frosterus, A.W., Magister

Rabbe

8

Georgs

Fröman, N., Stads-kamrer

Wickholm

2

Ö. Henriks

Fröström, C., Skräddarmäst.

Ekroos

2

Trekanten

Furuhjelm, V., Senator

Lindholm

13,17

Boulevards

Färdig, H., Skrifvare

Tallgrén

5

Ludvigs[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]