Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Gadd, C.E., Prokurator

Sjögrén

5

Boulevards

Gadd, F.A., Kommerse-Råd

Egen

10

Alexanders

Gadd, G.J., Senats-kammarskrifv.

Hising

10

Kasern

Gadd, J.F., Rådman

Stenberg

6

Berg

Gadd, N.F., Handlande

Gadd

10

Alexanders

Gadelli, E.G. & E., Mamseller

Holms arfv.

4

Regerings

Galetski, J.F., Tapetserarmäst.

Egen

14

Georgs

Ganszauge, C.G., Orgelnist

Egen

10

Nylands

Ganszauge, F.G., Veterinärläkare

Egen

1

Unions

Gardberg, L., Handl.-enka

Nymans arfv.

3

Vinkel

Gardberg, G., Logarfvare-ålderman

Egen

15,17

St. Roberts

Geitel, A., Sekret. vid Tull-direkt.

Laurent

16

Högbergs

Geitlin, G., Professor

Egen

22

Nylands

Girsén, H., e. Kammarskrifvare

Hjärne

2,4

S. Esplanad

Glader, E.S., Borgar-enka

Egen

16

St. Roberts

Godenhjelm, B.A., v. Häradsh.

Litonius

21

Alexanders

Golovatscheff, J., Handlande

Nilsen

11

Nylands

Gottberg, K., Fabrikör

Egen

11

Brunns

Gottlund, C.A., Lektor

Egen

6

Elisabets

Græffe, L.F., Bleckslagare

Egen

26

Alexanders

Grahn, A.W., Revisor

Egen

1

Badhus

Granberg, A., Handlande

Rautian

6

Fabians

Granberg, A.J., Gårdsegare

Egen

10

Lappviks

Granberg, f.d. Handlande

Röö

4

S. Esplanad

Granberg, J.F., Handlande

Wasenius

3

V. Kajen

Granberg, J., Handlande

Röö

4

S. Esplanad

Granberg, M.W., Mamsell

Ikolnikoff

18

Andreæ

Granbom, L.E., Länebokhållar-enka

Burmeister

1

S. Magasins

Granfelt, A.E., Kapten

Åkerberg

9

Berg

Granfelt, A.F., Professor

Stenström

8

Andreæ

Granfelt, A., Kapten

Egen

16

Nylands

Granfelt, M.F., Kapten

Sacklén

6

Freds

Granholm, E.G., Instrum.makare

Egen

11

Andreæ

Granlund, J., Senator

Litonius

21

Alexanders

Granstedt, F., Löjtnant

Meinander

13

Annæ

Granstedt, S.E., Mamsell

Holmberg arfv.

7,9

L. Roberts

Granström, C.F., Wagnmakarmäst.

Borgenström

30

Andreæ

Gratschoff, A., Handlande

Lovéns arfv.

20

Nylands

Gratschoff, P., Handelsbokhållare

Egen

4,6

St. Roberts

Grenqvist, M., Kapten

Granfelt

16

Nylands

Gripenberg, A., Generalmajor

Egen

12

Annæ

Gripenberg, Ch., Fröken

Sjögren

5

Boulevards

Gripenberg, C.M., Titulärråd

Egen

16

Unions

Gripenberg, E., Fröken

Gripenberg

12

Annæ

Gripenberg, W., Enke-statsrådinna

D:o

12

D:o

Grotenfelt, A., Senats-kopist

Törmälä

6

Annæ

Grotenfelt, S., Enke-hofrättsrådinna

D:o

6

D:o

Grundström, E., v. Häradsh.

Glader

16

St. Roberts

Grunér, S., Kapten

De la Chapelle

1

Kasern

Grundt, Generalmajor

Fohrström

3

Boulevards

Grünvaldt, C.G., Telegrafist

Kiseleff

7

Manege

Grönberg, C.G., e. Landskanslist

Tollander

2

Hagasunds

Grönberg, C.H., Polisuppsyningsm.

Kocke

9

Annæ

Grönberg, C.U., Enke-assessorska

Blomqvist

12

Boulevards

Grönberg, J.W., Underlöjtnant

Bæck

10

Elisabets

Grönblad, E., Docent

Rosenström

1

Trekanten

Grönfors, A.W., Urmakarmäst.

Bockström

2

S. Esplanad

Grönholm, A., Kanslist

Rådhuset

 

Senats-torget

Grönholm, G., Enke-löjtnantska

Mattsson

2

Nylands

Grönholm, G., Lackfabrikör

Krüger

7

Berg

Grönholm, H.J., f.d. Polisbetjent

Laurell

9

Nikolai

Grönlund, C.E., Fil. D:r

Sievers

10

L. Roberts

Grönlund, C., Enke-doktorinna

D:o

10

D:o

Grönlund, J.F., v. Pastor

Lindroos

11

Alexanders

Grönlund, J., Tenngjutare

Badhus

 

Broholmen

Grönlund, S., f.d. Länelandtmätare

Helenius

3

Wladimirs

Grönlund, S., Kanslist

Kreander

5

D:o

Grönqvist, G.A., Sjötullvaktmäst.

Egen

2

Unions

Grönqvist, K.H., Skräddar-enka

Egen

19

St. Roberts

Grönstrand, C., Murmäst.

Sundbergs arfv.

17

Fredriks

Grönstrand, F.C., Skrifvare

Ekholm

5

Nikolai

Grönstrand, N., Handelsbokhållare

Holmbergs arfv.

7

L. Roberts

Grönvall, C.A., Med. Kandidat

Allm. Hospitalet

   

Gullström, O., Skomakarmäst.

Baranoff

3

Sofie

Gustafson, B.W., Polisuppsyningsm.

Andstén

20

Alexanders

Gustafson, C.J.E., Arkitekt

Tötterman

7

Annæ

Gustafson, C., Protokollsekret.

Osberg

6

Mikaels

Gustafson, C., Skomakarmäst.

Sundgrén

23

Alexanders

Gustafson, Ch.W., Skeppar-enka

Egen

6

Konstantins

Gyldén, C.W., Öfver-direktör

Egen

3

Andreæ

Gyldén, N.A., Professor

Möller

1

Kyrko

Gylling, G.A., Enke-kammar-rådinna

Ekholm

24

Nylands

Gylling, N.U., Senats-kamrer

Egen

1

Vinkel

Gylling, W., Referendarie-sekret.

Egen

5

Manege

Göhle, C.E., Handlande

Kiseleff

7

D:o[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]