Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Haartman, v., L.G., V. Geheimråd

Egen

7

Manege

Haartman, v., V., Kammarförvandt

Mellin

4

Wilhelms

Hacklin, J., Vaktmäst.

Universitetet

   

Hackzell, M., Rektor

Jansson

1

Richards

Hagelstam, Enke-kaptenska

Galetski

14

Georgs

Hageman, M.L., Handl.-enka

Theslöf

2

Richards

Hagman, H.H., Handlande

Egen

1

Trekanten

Hake, G., Enke-kaptenska

Stigell

3

Georgs

Hall., W.R., Handels-agent

Fagerström

9

Ö. Henriks

Hamnerin, C.G., Bokbindarmäst.

Kuratoff

4

Mikaels

Hamnerin, F., Bokbindarmäst.

Chrogelius

14

Fabians

Handolin, a., Färgarmäst.

Gammelstaden

   

Hansen, K.J., Målarmäst.

Stolpe

12

Alexanders

Hardén, A., Handlande

Sedmigradski

2

N. Esplanad

Hartvall, C.F., Enke-Bergmästarinna

Egen

5

Fabians

Hasselroth, J., Polisbetjent

Warin

23

Ulrikasborg

Hallberg, J.B., Mekanikus

Egen

18

St. Roberts

Hausen, C.G., Skräddarmäst.

Fazer

13

Alexanders

Hausen, v., W., Senats-kopist

Jägerhorn

12

Kasern

Hedenberg, E., Kaptenska

Egen

2

Manege

Hedenström, H., Vaktmäst.

Packhuset

2

Alexanders

Hedenström, M., Handl.-enka

Egen

7

Marie

Heideken, v., C.J., Arkitekt

Brunnshus-parken

   

Heimberger, E.C., Glasmäst.-enka

Egen

5

Regerings

Heimbürger, L., Expeditions-chefs-adjoint

Wasenius

3

V. Kajen

Helenius, C., Gårdsegare

Egen

31

St. Roberts

Helenius, E., Murmäst.-enka

Kocke

9

Annæ

Helenius, G., f.d. Kronolänsman

Nordberg

15

Högbergs

Helenius, H., Sjötullvaktmäst.

Bollström

1

Glo

Helin, A., Murar-verkgesäll

Berglund

12

Elisabets

Heller, J., Enke-kaptenska

Blomqvist

12

Boulevards

Hellman, A., Vaktmäst.

Öhman

4

Ludvigs

Helsingius, G.J., Senats-registrator

Brenners arfv.

17

V. Kajen

Helsingius, J., Enke-assessorska

Antman

1

Simons

Hellstén, G.P., Preparator

Hartvall

5

Fabians

Hernanus, E., Murmäst.-enka

Willstedt

1

Mikaels

Henricsson, H., Gårdsegare

Egen

35

St. Roberts

Henricsson, H., Polisuppsyningsm.

Welin

14

L. Roberts

Henricsson, J., Skräddarmäst.

Winqvist

23

St. Roberts

Henricsson, N., Öfver-auditör

Stier

1

Fredriks

Herlin, G.A., Handlande

Salingre

1,2

Sofie

Hernberg, B., Registrator

Egen

7

Georgs

Hernmark, C., Konsul

Ingmans arfv.

2

freds

Hertz, A.M., Länsmans-enka

Långström

2

Vinkel

Heurlin, af, M., Enke-statsrådinna

Baranoff

3

Sofie

Hidström, C., Rådman

Egen

4

Bergmans

Hjelm, J.G., Banko-kassör

Societetshuset

4

Salutorget

Hjelt, E.A., Lagman

Mellin

7

Fredriks

Hjelt, E.F., Senatskanslist

Lesche

16

Annæ

Hjelt, E., Referendarie-sekret.

Wikberg

1

Skilnaden

Hjelt, O., Med. D:r

Allén

12

Estnäs

Hillberg, J., Spishållerska

Wladimiroff

10

Fabians

Hinnenberg, H.Ch., Skräddarmäst.

Ekroos

14

Alexanders

Hinsberg, M.S., Ackuschörska

D:o

7

V. Henriks

Hirn, F., Karteritare

Brenners arfv.

17

V. Kajen

Hjärne, S., Enkefriherrinna

Egen

2,4

S. Esplanad

Hjärne, W., Enkefriherrinna

Westrin

5

Annæ

Hising, Ch., Enkestatsrådinna

Egen

10

Kasern

Hisinger, B.A., Senator

Langenskjöld

1

Salutorget

Holm, A.H., Ingeniör

Gyldén

3

Andreæ

Holm, K.G., Målarmäst.

Egen

15

Marie

Holm, O.F., Kollegie-assessor

Stenberg

6

Berg

Hollender, Ch., Skrifvar-enka

Warelius

6

V. Henriks

Holmberg, C., Slagtarmäst.-hustru

Sällström

10

Andreæ

Holmberg, G.A., Målarmäst.

Egen

4

Georgs

Holmberg, G., Vaktmäst.

Gamla Badhuset

   

Holmberg, J., Bergskonduktör

Mickwitz

5

Georgs

Holmberg, Kontorsskrifvare

Edbom

5

Estnäs

Holmberg, O.H., Kamrer

Holm

4

Regerings

Holming, Ch., Mamsell

Hagman

1

Trekanten

Holming, Mamsell

Lundgrén

2

Elisabets

Holmqvist, H.L., Senatsvaktmäst.

Senatshuset

   

Holmqvist, Skräddarmäst.-enka

Allén

12

Freds

Holmsten, J.F., Tullvaktmäst.

Zies

2

Berg

Holmström, H.A., Koff.-skeppare

Krüger

7

D:o

Holmström, J.F., Uppsyningsman

   

Rönnskärs holme

Hynell, F., Koff.-skeppare

Österman

13

Andreæ

Hyrén, E., Enke-pastorska

Starck

14

Fredriks

Hyrkstedt, Th., f.d. Kronolänsman

Petander

15

Unions

Häggberg, D., Enkefru

Skolhus

6

Alexanders

Hällström, af, G.A., Magister

af Hällström

4

Fabians

Hällström, af, H.E., Professorska

Egen

4

D:o

Hällström, C., Med. Kandidat

Hartvall

5

D:o

Höijer, H., Spegelfabrikör

Andstén

20

Alexanders[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]