Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Kajander, J., Skräddarmäst.

Krüger

7

Berg

Kajanus, G.A., Ingeniör

Egen

9

Konstantins

Kallberg, J.A., Vaktmäst.

Posthuset

 

Nikolai

Kalm, W., Enke-professorska

Schmidt

3

Högbergs

Kaulbars, E., Baron

Egen

9

Boulevards

Kellander, A.F., Ref.-sekret.

Egen

4

N. Kajen

Kellgrén, A.S., Enke-professorska

Tengström

7

Marie

Kestly, J., Enkefru

Egen

20

Fabians

Kilgrén, M., Sadelmakarmäst.

Lundqvist

16

Alexanders

Kiseleff, A., Senats-kamm.skrifvare

Appelroth

24

D:o

Kiseleff, E., Handl.-enka

Wladimiroff

18

Georgs

Kiseleff, F., Handlande

Egen

19

Alexanders

Kiseleff, N. Magister

Egen

1

Annæ

Kiseleff, N., Enke-kommerserådinna

Villa

 

Tölö

Kjerrström, N.F., Bokhandlare

Granfelt

16

Nylands

Kjellström, C.G., Vaktmäst.

V. Haartman

7

Manege

Kjäldman, M., Byggmäst.

Egen

5

Andreæ

Kjöllerfeldt, W. & Th., Mamseller

Engström

4

Kyrko

Kleineh, L., Handlande

Egen

3

Katrine

Klercker, af, L., Fröken

Seppelins arfv.

5

Nylands

Klingberg, U., Traktörs-enka

Löwegrén

2

Unions

Klinkowström, A., Baron, Gen.-major

Egen

1,2

Badhus

Klingström, M.Ch., Borgar-enka

Egen

2

Fabians

Klärich, F.H.A., Fabrikör

Tollander

22

Alexanders

Kniper, H.G., Revisor

Renholm

5

Konstantins

Knorring, E., Hofrätts-assessor

Sievers

10

L. Roberts

Kock, M., Cigarrfabrikants-enka

Egen

2

Brunns

Kocke, O.W., Gårdsegare

Egen

9

Annæ

Kohlström, M., e. Kanslist

Hjärne

2,4

S. Esplanad

Konow, v., O., Revisor

Nyholm

4

Kristians

Koroleff, W., Handlande

Uschakoff

8

Unions

Koroleff, F., Handlande

Bollström

1

Glo

Koroleff, J., Handlande

Egen

11

Unions

Korostileff, A., Hofrådinna

Gripenberg

16

D:o

Korostileff, J., Borgare

Egen

3

D:o

Kothen, v., A., Senats-kanslist

Pihlflycht

2

Riddarhus

Kothen, v., C., Baron, Gen.-major

Welene

12

Unions

Kothen, v.,C.W., Löjtnant

Lindblom

13

Högbergs

Kovin, J., Handlande

Egen

4

V. Henriks

Kræmer, v., C., Öfverste

Egen

13

Elisabets

Kræmer, v., E., Handl.-enka

Egen

11

Fabians

Kræmer, v., W., Enke-öfverstlöjtnantska

Lindholm

12

St. Roberts

Krauer, S.P., Boktryckare

Kiseleff

7

Manege

Kreander, G., Gårdsegare

Egen

5

Wladimirs

Krogell, A.W., Skomakarmäst.

Lundqvist

16

Alexanders

Kronholm, M., Byggmäst.

Öhman

4

Ludvigs

Krook, C.A., Intendent

   

Mejlans

Krook, C.A., D:r

v. Haartman

7

Manege

Krook, C.G., Senats-kanslist

Krook

7

Alexanders

Krook, G.J., Referendarie-sekret.

Egen

7

D:o

Krook, W., Borgar-enka

Sällström

28

Nylands

Kropp, G.A., Garfvarmäst.

Egen

5

N. Esplanad

Krüger, H.O., Possesionat

Egen

7

Berg

Kudrakoff, A., Handlande

Egen

4

Sofie

Kuhlberg, H.S., Mamsell

Rosenström

1

Trekanten

Kuhlefelt, E., e. Kammarskrifvare

Lagus

5

Skilnaden

Kulström, S., Mamsell

Frenckell

4

V. Kajen

Kuratoff, G., Slagtarmäst.

Egen

4

Mikaels

Kynberg, J.G., Vaktmäst.

Posthuset

 

Nikolai

Kåhlman, V.R., Koff.-skeppare

Bäck

10

Kyrko

Källström, L.J., Fabrikant

Egen

3

Regerings

König, G.H., Skräddarmäst.

Nilsen

11

Nylands[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]