Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Lagerbohm, J.Th., Bokbindarmäst.

Lundqvist

16

Alexanders

Lagerstam, A.A., Skomakarmäst.

Sundström

4

Trekanten

Lagerstam, W., Borgar-enka

Krüger

3

St. Roberts

Lagerstrand, A., Urmakar-enka

Lindfors

1

Wladimirs

Lagerström, E., Kakelugnsmakare

   

Kampmalmen

Lagus, A., Revisor

v. Qvanten

3

Alexanders

Lagus, A.F., Löjtnant

Welene

12

Unions

Lagus, E., Enke-kaptenska

D:o

12

D:o

Lagus, J.J.W., Professor

Lagus

5

Skilnaden

Lagus, K.F., Univ.-docent

Hjärne

2,4

S. Esplanad

Lampa, C.A., Rådmanska

Egen

4

Helene

Lampenius, G.O., Renskrifvare

Pihlflycht

1

Regerings

Landtman, E., Mamsell

Holmbergs arfv.

7,9

L. Roberts

Landerbäck, C., Värdshusidkerska

 

34

Brogårds villa

Lang, C.A., Handlande

Egen

6

Alexanders

Lang, C.A., Banko-kamrer

Egen

6

Nylands

Langéen, O.G., Handlande

Villa

39

Bredvik

Langenskjöld, F., Senator

Egen

1

Salutorget

Langenskjöld, L., Banko-direktör

Langenskjöld

1

D:o

Langolain, A., Postexpeditör

Nymans arfv.

3

Vinkel

Lapin, P., Handlande

Baranoff

3

Sofie

Lapin, P., Handlande

Silfvast

5

V. Henriks

Laurell, G., Bergsråd

Hardén

14

V. Kajen

Laurell, J.F., Enke-professorska

Egen

9

Nikolai

Laurent, K.B., Bokbindarmäst.

Egen

16

Högbergs

Laurent, M., Svarfvar-enka

Rosenqvist

4

D:o

Lavonius, W., Magister

Roslund

16

Trekanten

Leander, A.A., Koff.-skeppare

Ekroos

2

D:o

Leander, L., Murmäst.-enka

Egen

2

Simons

Lebedeff, A., Handlande

Egen

7

Nylands

Leinberg, K.G., Fil. Magister

Strandberg

1

Berg

Leistén, E.K., Enke-kaptenska

Kaberoff

34

St. Roberts

Lemström, A., Revisor

Forsström

3

Freds

Lemström, B.F., Vaktmäst.

Klinikum

   

Lemström, C., Slagtarmäst.

Fohrström

14

Andreæ

Lenngrén, C., Handlande

Egen

7

Konstantins

Leopold, J., Protokolls-sekret.

Andstén

11

Annæ

Lesche, A.J., Tullvaktmäst.

Egen

16

D:o

Lesche, K.F., Skomakarmäst.

Jansson

7

Högbergs

Lethin, J.U., Lagman

Blomqvist

12

Boulevards

Levin, D.H., Boktryckare

Crohns

5

Kyrko

Lerche, F., Translator

Roslund

16

Trekanten

Liebert, P.Ch., Fotograf

Lindholm

13,17

Boulevards

Lievendahl, F.O., Lithograf

Egen

5

S. Esplanad

Liljebruun, C.A., Öfverstlöjtnant

Blomberg

8

Elisabets

Liljefors, Ch., Handl.-enka

Egen

1

V. Kajen

Liljefors, M., Mamsell

Michelsson

14

Elisabets

Lilienfelt, Kollegie-råd

Lindroos

11

Alexanders

Liliendahl, H.J., Skräddarmäst.

Antman

1

Simons

Liljeroos, H., Vaktmäst.

Decker

1

Helene

Liljeroos, M., Skomakarmäst.

Egen

1

Hagasunds

Liljeroth, G., Mamsell

Hidström

4

Bergmans

Liljenstrand, A., Professor

Egen

6

Kasern

Liljestrand, S., Handskmakar-enka

Schmidt

3

Högbergs

Liljeström, A.S., Borgar-enka

Egen

26

St. Roberts

Lille, B.O., Professor

Leinberg

9

Mikaels

Lindh, J.G., Snickarmäst.

Egen

5

L. Roberts

Lindh, J., Porträttmålare

Stolpe

12

Alexanders

Lindberg, A., Vaktmäst.

Senatshuset

   

Lindberg, C.H., Rådman

Wickholm

2

Ö. Henriks

Lindberg, C.J., Urmakarmäst.

Rautian

6

Fabians

Lindberg, C.R., Konrektor

Thureson

8

Nylands

Lindberg, J., e. Landskanslist

Senatshuset

   

Lindberg, J.F., Jernvägsbokhållare

Kuratoff

4

Mikaels

Lindberg, J., Vaktmäst.

Senatshuset

   

Lindblad, S., Handl.-enka

Egen

8

L. Roberts

Lindblom, J., Snickarmäst.

Egen

11

Högbergs

Lindblom, M., Skomakarmäst.

Sundberg

6

Vinkel

Lindelöf, L.L., Professor

Observatorium

   

Lindeman, L., Kopist

Leinberg

9

Mikaels

Lindén, M., Packhusinspektor

Selenius

14

Konstantins

Lindeström, M., Skomakarmäst.-enka

Enlund

17

Annæ

Linderos, A.F., Kammarskrifvare

Lindgrén

5

Rödbergsdal

Lindfors, Handl.-enka

Egen

2

Nikolai

Lindfors, S., Murmäst.-enka

Egen

1

Wladimirs

Lindfors, U., Målarmäst.-enka

Grönviks arfv.

3

Georgs

Lindfors, W., Karteritar-enka

Öhman

1

Katrine

Lindgrén, A.F., Borgar-enka

Egen

5

Rödbergsdal

Lindgrén, C.F., Koff.-skeppare

Dufholm

11

Wladimirs

Lindgrén, H., Garfvarmäst.

Egen

14

Wilhelms

Lindholm, C., Snickar-enka

Egen

12

St. Roberts

Lindholm, C.G., Qvartalsuppsyningsman

Fagerström

13

Kasern

Lindholm, F., Tullvaktmäst.

Westerholm

1

N. Kajen

Lindholm, F.S., Möbelfabrikör

Egen

13,17

Boulevards

Lindholm, G., Skräddarmäst.

Strömberg

3

N. Magasins

Lindholm, M., Färgar-enka

   

Gammelstaden

Lindman, A.F., Koff.-skeppare

Rydberg

38

Skatudden

Lindman, J., Auktions-mäklare

Allén

4

Estnäs

Lindqvist, G., Borgare

Egen

4

Repsl. banan

Lindqvist, K.H., Polisuppsyningsm.

Meinander

13

Annæ

Lindroos, A., Tulluppsyningsman

Egen

3

Ludvigs

Lindroos, J.H., Kommerse-råd

Egen

11

Fabians

Lindroos, J.W., Skräddarmäst.

Tschernischeff

8

Kyrko

Lindroos, M., Univ.-pedell

Egen

1

Mauritz

Lindstedt, G.A., Ekonomie-direktör

Botaniska trädgården

   

Lindstén, F.G., f.d. Lands-kontorist

Forsström

9

St. Roberts

Lindström, A.G., Urmakar-enka

Michelsson

14

Elisabets

Lindström, A.M., Handl.-enka

Hagman

1

Trekanten

Lindström, B.A., Ingeniör

Jansson

3

Berg

Lindström, C.A., Färgarmäst.

   

Tölö-vägen

Lindström, C.G., Vaktmäst.

Universitetet

   

Lindström, C.M., Målarmäst.

Egen

18

Unions

Lindström, C.O., Handlande

Uschakoff

8

N. Esplanad

Lindström, F., Distrikts-uppsyningsman

Gustafsson

6

Konstantins

Lindström, G., Gördelmakarmäst.

Egen

34

Brovillan

Lindström, G., Polisuppsyningsm.

Alander

8

Berg

Lindström, G.A., Vaktmäst.

Rådhuset

   

Linsén, W., Enke-professorska

Westerbergs arfv.

2

Wladimirs

Link, Kaptenska

Mickvitz

5

Georgs

Litonius, J., Fabrikör

Egen

21

Alexanders

Loginoff, Öfverste

Andstén

20

D:o

Logren, Ch., Enke-assessorska

Egen

3

S. Esplanad

Lohrman, E.B., Intendent

Egen

6,8

Boulevards

Longström, B.S., Med. Kandidat

Bök

10

St. Roberts

Louis, W., Borgar-enka

Ekroos

14

Alexanders

Lowin, A., Vaktmäst.

Öhman

4

Ludvigs

Lowin, A.L., Handl.-enka

Rosenqvist

4

Högbergs

Lukander, J.F., Slagtarmäst.

Egen

14

Boulevards

Lukander, J.H., Slagtarmäst.

Lukander

14

D:o

Lukander, L., Orgelnist-enka

Michelsson

14

Elisabets

Lukianoff, P.J., Handlande

Nikander

3

Annæ

Lund, E.A. & M., Mamseller

Michailoff

11

Kasern

Lundh, J., Bleckslagar-enka

Wickberg

3

Glo

Lundahl, A.B.C., Expeditions-chefs-adjoint

Ekroos

7

V. Henriks

Lundberg, A.J., Skomakarmäst.

Nilsen

11

Nylands

Lundell, C.G., Snickar-verkgesäll

Lindström

 

Brovillan

Lundeqvist, M.C., Postinspektorska

Ekroos

7

V. Henriks

Lundqvist, J.F., Körsnär

Egen

16

Alexanders

Lundgrén, A.G., Vikt.handl.

Backman

10

Brunns

Lundgrén, A.S., Borgar-enka

Lundgrén

8

Fabians

Lundgrén, G.L., Färgar-enka

Egen

2

Elisabets

Lundström, Snickarmäst.-enka

Egen

5

Sandviks

Lundström, M., Univ.-vaktmäst.

Universitetet

   

Långström, C.A., Lands-kontorist

Strandberg

1

Berg

Långström, H., Skräddarmäst.-enka

Krüger

3

St. Roberts

Löfgrén, E., Borgare

Egen

 

Fredriks

Löfqvist, G.A., Vikt.handl.

Egen

36

St. Roberts

Löfström, C.J., Titulär-råd

Weckman

7

N. Esplanad

Löfström, M.S., Handl.-enka

Holmbergs arfv.

1,9

L. Roberts

Lönblad, A.W., Borgare

Talén

3

N. Esplanad

Lönbeck, J.M., Gördelmakare

Langén

9

Brunns

Lönnberg, J.A., Lands-kanslist

Egen

10

Unions

Lönnberg, J.E., Koff.-skeppare

Westerbergs arfv.

2

Wladimirs

Lönnfors, A.G., Skrifvare

Meller

20

Annæ

Lönnfors, Ch., Borgar-enka

Egen

2

Konstantins

Lönngrén, A., Koff.-skeppare

Rönnberg

6

Eriks

Lönngrén, Ch., Skräddarmäst.-enka

Pehrman

37

St. Roberts

Lönnqvist, C.J., Koff.-kapten

Egen

17

Konstantins

Lönroth, C., Trädgårdsmäst.-enka

Warelius

17

Alexanders

Lönnrot, E., Professor

Rautian

6

Fabians

Lönroth, G., Stadsfogde

Lindroth

3

Skilnaden

Lönström, Hof-furir

Kejs. Palatset

   [ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]