Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Nasackin, R., Senats-kopist

Sackleen

2

V. Henriks

Neiglick, Senats-kopist

Olander

14

Marie

Nelander, S.Ch., Värdshusidkerska

Lundgren

8

N. Esplanad

Nervander, B., Enkefru

Lundqvist

16

Alexanders

Neuimin, A., Guvern.sekret.

Gripenberg

16

Unions

Nikander, C.F., Skrifvare

Forström

9

St. Roberts

Nikander, G., Murar-verkgesäll

Galetski

19

Andreæ

Nikander, J., Brandmästare

Egen

3

Annæ

Nickanen, I., Major

Uschakoff

6

D:o

Nikitin, Ch., Enke-löjtnantska

Björkell

8

Mikaels

Nilsen, P., Parfumör

Egen

11

Nylands

Nord, G., Sjötullvaktmäst.

Söderström

25

Ulrikasborg

Nordberg, M.U., Koff.skepp.-enka

Egen

15

Högbergs

Nordenborg, S., Enke-kaptenska

Lukander

14

Boulevards

Nordenheim, C., Senator

Staudinger

10

N. Esplanad

Nordenheim, M.W., Senator

Welene

12

Unions

Nordenskjöld, C.A., Kammarförv.

Mellin

4

Wilhelms

Nordenstam, J.M., Gen. löjtnant

Egen

6

N. Esplanad

Nordenstreng, H., Kapten

Bæck

10

Elisabets

Nordenstreng, Th.R., General

Widerholm

8

Kasern

Nordmann, A., Statsråd

Botaniska trädgården

   

Nordmann, B., Kontreamiral

Lievendahl

5

S. Esplanad

Nordman, Lånebibliothekarie

Egen

10

Georgs

Nordström, E., Slagtarmäst.

Nordström

9

Nylands

Nordström, G.A., Gårdsegare

Egen

9

D:o

Nordström, G.R., Vaktmäst.

Nyman

8

Ludvigs

Nordström, J.M., Polisuppsyningsman

Kaminoff

9

Skatudden

Nordström, P., Korgfabrikant

Nordberg

15

Högbergs

Nordvall, J., Vaktmäst.

Hedenström

7

Marie

Nordvik, G.J., Trädgårdsmäst.

Villa

 

Tölö

Nordvik, G.V., Trädgårdsmäst.

Federley

7

Elisabets

Norring, E.F., Handlande

Welene

12

Unions

Norrmén, O., Protokolls-sekret.

Egen

10

Fredriks

Novikoff, E., Plåtslagar-enka

Lindfors

1

Wladimirs

Numers, v., A., v. Landskamrer

Nilsen

11

Nylands

Numers, v., C.J.O., Prot.sekret.

Egen

18

Fabians

Nummelin, C.H., Ritare

Kreander

5

Wladimirs

Numelin, J., Senats-vaktmäst.

Senatshuset

   

Nyberg, A.B., Koff.-skeppare

Tölö

   

Nyberg, A.F., Vaktmäst.

Kovin

4

V. Henriks

Nyberg, A.J., Vaktmäst.

Universitetet

   

Nyberg, C., Länelandtmätare

Egen

3

Brunnsparken

Nyberg, C., Borgar-enka

Sällström

10

Wladimirs

Nyberg, C.G., Skrifvare

Ekroos

2

Trekanten

Nyberg, C.O., Guvern.-sekret.

Egen

6

Marie

Nyberg, J., Karteritare

Brenners arfv.

17

V. Kajen

Nyberg, J., Bokbindarmäst.

Thomander

7

Nikolai

Nybergh, E., Notarie

Forsberg

5

Elisabets

Nygrén, J.W., Kontorist

Fedosejeff

17

Högbergs

Nyholm, F., Vaktmäst.

Avander

4

Kyrko

Nykopp, A., Senats-kanslist

Egen

10

Fredriks

Nylander, H., Karteritare

Ekroos

2

Trekanten

Nylander, J.A., Karteritare

D:o

2

D:o

Nylander, M., Skorstensfejar-enka

Egen

3

N. Kajen

Nylander, W., Professor

Forsström

3

Freds

Nyman, A.S., Handl.-enka

Egen

8

Ludvigs

Nyman, C.Ch., Byggmäst.

v. Qvanten

3

Alexanders

Nyman, E., Kammarskrifvare

Wladimiroff

10

Fabians

Nyman, G.E., Vaktmäst.

Pihlflycht

1

Regerings

Nyman, G. & M., Handl.-döttrar

Nymans arfv.

3

Vinkel

Nyman, J., Handlande

Lindroos

11

Fabians

Nyström, A.W., Vikt.handlande

Liljefors

1

V. Kajen

Nyström, C.L., Gördelmakare

Andstén

20

Andstén

Nyström, E., Skräddar-verkgesäll

Krüger

3

St. Roberts

Nyström, H., Borgar-enka

Egen

2

Glo

Nyström, S., Bokhållar-enka

Kiseleff

7

Manege[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]