Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Öhman, A.M., Bankobokhållar-enka

Egen

1

Katrine

Öhman, C.A., Enke-pastorska

Winberg

23

St. Roberts

Öhman, C.C., Enke-pastorska

Galetski

14

Georgs

Öhman, C.F., Arkitekt

Galetski

14

Georgs

Öhman, G., Stabs-kapten

Helenius

2

Eriks

Öhman, G., Diverse-handlerska

Forsström

5

Helene

Öhman, G.F., Bagarmäst.

Öhman

1

Katrine

Öhman, M., Borgar-enka

Egen

13

Berg

Öhrn, W., Mamsell

Lesche

16

Annæ

Öhrnberg, C.A., Rådman

Galetski

14

Georgs

Österberg, E.J., Murar-verkgesäll

Holmberg

14

Andreæ

Österblad, Verkl. Statsråd

Sacklén

6

Konstantins

Österlund, J.B., Länebokhållare

Åberg

3

Kyrko

Österman, G.E., Slagtarmäst.

Egen

13

Andreæ[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]