Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Obrazoff, A., Handlande

Nilsen

11

Nylands

Olander, J., Vaktmäst.

Pihlflycht

1

Regerings

Olander, M. Ch., Mamsell

Egen

14

Marie

Oldenburg, A., Handlande

Schiefner

4

Unions

Olin, A.F., Lands-kanslist

Dufholm

11

Wladimirs

Olin, E., Borgare

Moberg

32

St. Roberts

Ollongrén, F., Enke-öfverstinna

Antman

1

Simons

Ollonqvist, J.E., Handlande

Kiseleff

5,6

Unions

Ongelin, Enke-pastorska

Långström

2

Vinkel

Oppman, T.C., Handlande

Clopatt

2

Alexanders

Orrström, A.M., Mamsell

Dufholm

11

Wladimirs

Osberg, C.A., Kopparslagarmäst.

Egen

6

Mikaels

Ossipoff, N.A., Handlande

Wickman

3

Helene[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]