Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Pacius, F., Musik-direktör

De la Chapelle

2

N. Magasins

Palenius, J., Vaktmäst.

Universitetet

   

Paldani, Lasaretts-syssloman

Allm. Hospitalet

 

Unions

Palm, E.S., Spishållerska

Kock

2

Brunns

Palmén, J. Ph., Professor

Egen

1

Kyrkotorget

Palmgrén, G.F., Instrumentmakare

Polikarpoff

2

Simons

Palmqvist, A., Skräddarmäst.-enka

Egen

9

Fabians

Palmqvist, A., Pappersskärare

Egen

7

Wladimirs

Palmros, B., Senats-kammarförv.

Forsström

3

Freds

Paulin, S., Mamsell

Gadd

10

Alexanders

Paratschuk, Skrifvare

Sjöberg

15

Fabians

Pavén, J., Vaktmäst.

Universitetet

   

Pehrman, C.E., Gårdsegare

Egen

37

St. Roberts

Pehrman, G., Senats-arkivarie

Thureson

8

Nylands

Perohn, J.H., Handlande

Stenberg

8

Alexanders

Peron, J., Kamrer

Uschakoff

6

Annæ

Petander, G.A., Öfverste

Egen

15

Unions

Peterson, P., Senator

Michailoff

11

L. Roberts

Pettersson, A., Bagarmäst.

Renholm

5

Konstantins

Pettersson, J.B., Byggmäst.

Söderström

 

Ulrikasborg

Pfaler, v., Th. Kandidat

Gottberg

11

Brunns

Pihlflycht, F., Stads-kirurg

Egen

1

Regerings

Pihlgrén, M.U., Skomakar-enka

Fazer

13

Alexanders

Pipping, F.J., Senats-kanslist

Pipping

9

Georgs

Pipping, F.W., Statsråd

Egen

9

D:o

Pipping, J.F., Senats-kanslist

Ascholin

12

D:o

Pipping, J., Professorska

Lindfors

2

Nikolai

Pippingskjöld, J., Med. Licentiat

Allm. Hospitalet

 

Unions

Plaksin, M. & J., Mamseller

Uschakoff

6

Annæ

Plösch, J.F., Språklärare

Korostileff

3

Unions

Polén, F., Fil. Magister

Juslin

2

Estnäs

Polenius, H.J., Vaktmäst.

Armfelt

6

Mauritz

Polikarpoff, M., Borgare

Egen

2

Simons

Polviander, J.M., Revisor

Schauman

6

Skilnaden

Poutoff, A.K., Handl.-enka

Wickholm

42

Skatudden

Prysing, S., Enke-kaptenska

Wickholm

2

Ö. Henriks

Prytz, L.O., Kamrer

Rosenkampf

2

S. Magasins

Pugin, A., Plåtslagarmäst.

Edbom

3

Estnäs[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]