Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Rabbe, F.F., Kammarförvandt

Rabbe

8

Georgs

Rabbe, F.J., Assessor

Villa

 

Kalliolinna

Rabbe, H.S., Enke-kamrerska

Egen

8

Georgs

Raddatz, A.F., Skräddarmäst.

Gadd

10

Fabians

Ramsay, A., Guvernör

Egen

9

Mauritz

Ramstedt, O., Öfverstlöjtnant

Weurlander

11

Elisabets

Rancken, v., J.E., Possessionat

Gardberg

15

St. Roberts

Ranius, A.W., Sadelmakarmäst.

Eklund

2

Bernhards

Rautell, C., Gårdsegare

Egen

8

Annæ

Rautell, J.E., Urmakarmäst.

Lindroos

11

Alexanders

Rautell, J.J., Lands-kanslist

Fedosejeff

17

Högbergs

Rautell, O., Urmakarmäst.

Lindroos

11

Alexanders

Rautiau, P.J., Guvern.-sekret.

Egen

6

Fabians

Rask, A.J., Polisuppsyningsman

Degerman

2

St. Roberts

Rehausen, v., W., Lands-sekret.

Rotkirch

5

S. Magasins

Rehbinder, R.R.A., Baron, Major

Carger

9

Unions

Rehn, A.F., Skrifvare

Sideroff

6

Repsl. banan

Rein, G., Kansliråd

Westermarck

4

Annæ

Remander, G.F., Handlande

Uschakoff

8

Unions

Renfors, C.H., Smedmäst.

Lindström

36

Brovillan

Renfors, J., Senats-Vaktmäst.

Strömberg

16

Fabians

Renfors, S., Handl.-enka

Egen

52

Skatudden

Renholm, J., Koff.-skeppare

Egen

5

Konstantins

Renström, A. & C., Mamseller

Salovius

12

Fredriks

Renvall, R.A., Magister

Öhman

13

Berg

Reuter, S., Enke-kamrerska

Egen

2

Boulevards

Richter, A., Ingeniör-kapten

Liljenstrand

6

Kasern

Richter, H.M., Enke-presidentska

Hedenberg

2

Manege

Ricks, G., Tapetfabrikör

Villa

 

Brogård

Rickström, A., Värdshusföreståndare

Villan Humleberg

 

Tölö

Ridderborg, F., Fröken

Sundman

2

V. Kajen

Riddersvärd, F., Löjtnant

v. Kræmer

11

Fabians

Ringvall, C.J., Skorstensfejare

Avander

2

Mikaels

Rogge, C., Fru

Chrogelius

3

Kasern

Rosenbohm, W.C.M., Fil. Magister

Sinebrychoff

3

Boulevards

Rosenborg, J.W., Univ.-docent

Engström

4

Kyrko

Rosendahl, J., Handl.-enka

Fagerström

4

Ö. Henriks

Rosengrén, C., Postförare

Egen

6

Fremlings

Rosenkampf, v., A., Enke-friherrinna

Egen

2

S. Magasins

Rosenqvist, F.W., Poliskammarnotarie

Egen

4

Högbergs

Rosenqvist, G., Kyrko-syssloman

Egen

3

Berg

Rosenqvist, L., Spishushållerska

Warelius

17

Alexanders

Rosenström, C.G., Stads-kassör

Saurén

9

Kasern

Rosenström, E.A., Vaktmäst.

Brunnshuset

 

Brunnsparken

Rosenström, J.H., Banko-kassör

Saurén

9

Kasern

Rosenström, J. & S., Mamseller

Egen

1

Trekanten

Rosenström, S.M., Restauratörs-enka

Bergman

15

Alexanders

Roslund, E., Garfvarmäst.

Egen

17

Trekanten

Rothman, A., Revisor

Rosenström

1

D:o

Rothman, N.W., Syssloman

Lappviks sjukhus

   

Rotkirck, A., Kaptenska

Källström

3

Regerings

Rotkirck, G.F., Ref.-sekret.

Schauman

6

Skilnaden

Runeberg, K.M. & H., Mamseller

Skolhus

7

Kasern

Runn, A., Bokhållare

Frenckell

4

V. Kajen

Ruth, C., Sekreterare

Leander

2

Simons

Ruth, J., Skorstensfejarmäst.

Strebulajeff

3

V. Henriks

Rydberg, C.A., Koff.-skepp.

Egen

38

Skatudden

Rönnberg, F., Stadsfogde

Egen

4

Eriks

Rönnholm, O.H., Polisbetjent

Silfverhjelm

6

L. Roberts

Röö, E., Rådman

Egen

20

Georgs[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]