Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Sackleen, L., Geheimeråd

Egen

2

V. Henriks

Sackleen, L.A., Expeditions-chefs-adjoint

Sackleen

2

D:o

Sacklén, A.J., Mamsell

Lenngrén

7

Freds

Sacklén, G., Borgare

Egen

6

Konstantins

Saelan, A.O., Direktor

Andstén

20

Alexanders

Sahlstedt, M., Mamsell

Sjögrén

5

Boulevards

Salamatin, I., Arkivarie

Egen

13

Konstantins

Salin, A.F., Handlande

Åberg

3

Kyrko

Salingre, E.J.W., Apothekare

Salingre

1

Alexanders

Salingre, G.W., Assessor

Egen

1

D:o

Salonius, G., Senats-kopist

Wikströms arfv.

3

Bernhards

Salovius, C.E., Senats-kammarskrifvare

Skolhus

16

Marie

Salovius, J., Gårdsegare

Egen

12

Fredriks

Saltzman, Statsrådinna

Rothkirch

5

S. Magasins

Sandberg, A., Gårdsegare

Egen

12

Nylands

Sandberg, G., Bagarmäst.

Soltikoff

1

Högbergs

Sandell, C.J., Aktuarie

Öhman

4

Ludvigs

Sandstedt, D., Vagnmakarmäst.

Lindström

34

Brogårdsvill.

Sandström, J., Polisbetjent

Moberg

32

St. Roberts

Sanmark, C.A., Kamrer

Egen

8

Fredriks

Sanmark, F.G., Med. D:r

Allm. Hospit.

   

Sarin, C.Th., Traktörs-enka

Lundgrén

8

Fabians

Saurén, C., Senats-kamrer

Egen

9

Kasern

Savander, A., Vaktmäst.

Sisterinoff

5

St. Roberts

Savander, O., f.d. Rustmäst.

Fedosejeff

17

Högbergs

Saven, G.R., Auditör

Andersén

2

Eriks

Schager, A.F., Auktions-kassör

Ekholm

4

Nikolai

Schalien, A.E., Fröken

Andersén

2

Eriks

Schantz, v., L., Enke-öfverstlöjtnantska

Westrin

5

Annæ

Scharin, A., Handl.-enka

Korostileff

3

Unions

Scharin, J., Borgare

Leander

2

Simons

Scharin, W., Handlande

Societetshuset

4

Salutorget

Schauman, A., Fil. Magister

Brenner

5

Bergmans

Schauman, B.O., Bibl.-amanuens

Egen

6

Skilnaden

Schauman, F.L., Professor

Egen

2

Andreæ

Scheele, A., Fröken

Holmbergs arfv.

9

L. Roberts

Scheele, A., Kapten af 1:sta Rangen

Laurent

16

Högbergs

Scherebzoff, A., Handlande

af Forselles

6

Unions

Schildt, J.G., Kopist

Borgström

3

Riddarhus

Schmidt, J., Kirurgie Instrumentmakare

Egen

3

Högbergs

Schmiloff, P., Major

Holm

15

Marie

Schohin, W., Handlande

Lönnberg

10

Unions

Schoulte, N., Målarmäst.

Borgström

3

Riddarhus

Schoultz, v., A., Enkefru

Langenskjöld

1

Salutorget

Schoultz, v., C., Lektor

Gripenberg

12

Annæ

Schoultz, F.E., Koff.-skepp.

Langén

 

Brovillan

Schoultz, Kapten

Leander

2

Simons

Schramm, Gen.major

Rotkirck

5

S. Magasins

Schramm, C., Handelsagent

Baranoff

3

Sofie

Schramm, J., Handlande

Kudrakoff

4

D:o

Schröder, A. Pastor

Zies

2

Berg

Schvartz, H., Mamsell

Pihlflycht

2

Riddarhus

Schöllin, C.H., Värdshusidkerska

Stenberg

8

Alexanders

Schön, J., Stenhuggare

Priganoff

5

Lappviks

Schönberg, G.W., Mamsell

Egen

4

Elisabets

Sederholm, C.Th., Bokhandlare

Tanninen

2

Kyrkotorget

Sederholm, C.E., Koff.-kapten

Lang

6

Alexanders

Sederholm, Hof-råd

Mellin

8

N. Esplanad

Sederholm, Th., Prokurators-Sekret.

Rosenkampf

2

S. Magasins

Segerhorn, B.W.G., Vaktmäst.

Senatshuset

   

Selenius, H.F., Färgarmäst.

Egen

14

Konstantins

Selin, E.J., Gårdsegare

Egen

16

Alberts

Selin, M., Gårdsegare

Egen

28

Andreæ

Semenoff, U., Handl.-enka

Skolhus

16

Marie

Serenius, O.G., Landträntmäst.-adjoint

Wasastjerna

26

Nylands

Sevenius, H., Sjötullvaktmäst.

Grönviks arfv.

3

Georgs

Sievers, C.A., Bagarmäst.

Möller

1

Kyrko

Sihvonen, J.J., Kapell.-subst.

Byman

18

Annæ

Silander, L.W., Vaktmäst.

Grönqvist

2

Unions

Sillfors, C.H., Kanslist

Wladimiroff

10

Fabians

Sillfvast, A., Veterinärläkare

Egen

5

V. Henriks

Silfverberg, G., Handlande

Laurent

16

Högbergs

Silfverhjelm, E.A., Enke-friherrinna

Egen

6

L. Roberts

Silfvius, E.J., Handlande

Egen

2

Kyrko

Silvander, A.J., Pastors-adjunkt

Prestegården

 

Annæ

Simelius, H., Mamsell

Salingre

1

Alexanders

Simolin, J., Koff.-skepp.

Egen

21

Annæ

Sinebruchoff, K., Spishållerska

Hardén

14

V. Kajen

Sinebrychoff, P., Handlande

Egen

2,3

Boulevarden

Sirén, K., Kopist

Jansson

3

Fabians

Sirelius, K.J.G., Militär-predikant

Lindroos

11

Alexanders

Sittkoff, J., Handlande

Collan

1

S. Esplanad

Sjöberg, E., Kammarskrifvare

Egen

15

Fabians

Sjöblom, E., Handskmakare

Liljeström

26

St. Roberts

Sjögrén, G.S., Enke-stats-rådinna

Hardén

14

V. Kajen

Sjöholm, J.H., Vaktmäst.

Egen

10

Berg

Sjöman, O., Ref.-sekret.

Egen

7

Konstantins

Sjöman, Th., Kammar-fiskal

Wahlström

33

Skatudden

Sjöstedt, G.H., Protokolls-sekret.

Silfverhjelm

6

L. Roberts

Sjöström, B.F., Kammarskrifvare

Leinberg

9

Mikaels

Skoglund, E., Vaktmäst.

Langenskjöld

1

Salutorget

Skutnabb, A., Ritare

Lesche

16

Annæ

Sneck, E. Ch., Enkefru

Boström

5

Mikaels

Snellman, F., Pastor

Wikström

10

Nylands

Snellman, J.W., Professor

Egen

10

Georgs

Soltikoff, E., Handl.-enka

Egen

1

Högbergs

Sommar, E.J., Bagarmäst.

Warelius

6

V. Henriks

Sommar, P.J., Bleckslagarmäst.

Krüger

3

St. Roberts

Sommer, K., Major

Egen

10

Wladimirs

Sourander, G.F., Protokolls-sekret.

Illman

10

Kyrko

Sourander, W., Senats-kammarskrifvare

Lindström

18

Unions

Spåre, G.A., Senats-kanslist

Rotkirck

5

S. Magasins

Spåre, W., Löjtnant

Mellins villa

13

Brunnsparken

Standerskjöld, Öfverstlöjtnant

Thomander

7

Nikolai

Starck, E.S., Fröken

Liljefors

1

V. Kajen

Starck, V., Stabs-kapten

Egen

14

Fredriks

Starosky, A., Handskfabrikör

Bollström

2

N. Esplanad

Staudinger, R., Skräddarmäst.

Egen

10

D:o

Stein, G.A., Material-bokhållare

Egen

44

Skatudden

Stén, A.G., Koff.-skepp.

Blomqvist

12

Boulevards

Stenberg, A.F., Vaktmäst.

Öhman

13

Berg

Stenberg, B., Kontrollör

Lindblad

8

L. Roberts

Stenberg, E., Murmäst.-enka

Galetski

19

Wladimirs

Stenberg, G.A., Handlande

Egen

6

Berg

Stenberg, J.D., Handlande

Villa

28

Aspnäs

Stenberg, M., Slagtarmäst.-enka

Eichinger

1

Lappviks

Stenberg, M.J., Vaktmäst.

Hedenström

7

Marie

Stenbäck, H., Kopist

Ekroos

2

Trekanten

Stenius, E., Mamsell

Byman

18

Annæ

Stenius, G.M., Bagarmäst.

Forsström

3

Freds

Stenius, J.Th., v. Häradshöfding

Dufholm

11

Wladimirs

Stenius, K.E., Koff.-skepp.

Renholm

5

Konstantins

Stenius, M., Enke-häradsh.

af Hällström

4

Fabians

Stenman, A., Tulluppsyningsman

Tengström

6

Högbergs

Stenroos, J., Murmäst.

Kovin

4

V. Henriks

Stenström, H., Byggmäst.-enka

Egen

8

Andreæ

Stier, C.F., Handlande

Societetshuset

1

Salutorget

Stier, J.F., Bagarmäst.

Egen

6

Kyrko

Stigell, G., Gårdsegare

Egen

3

Georgs

Stigell, H.J., Murar-verkgesäll

Galetski

19

Wladimirs

Stigell, H.J., Stenhuggare

Egen

30

D:o

Stjerncreutz, A., Kapten-löjtnant

Jansson

3

Trekanten

Stjerncreutz, Öfverstlöjtnant

Lenngrén

7

Freds

Stjernvall, A.M., Enke-öfverst-löjtnantska

Rönnberg

6

Eriks

Stjernvall, C.E., Ref.-sekret.

Koroleff

11

Unions

Stjernvall, K., Öfverste

Lampa

4

Helene

Stockus, C.F., Rektor

Krook

7

Alexanders

Stolpe, G., Handlande

Egen

12

D:o

Stolpe, P.R., Lektor

Kiseleff

5

Unions

Strand, F.M., Sekret.

Nyman

8

Ludvigs

Strandberg, C.A., Borgare

Brenner

 

Ulrikasborg

Strandberg, C.J., Enkefru

Granfelt

16

Nylands

Strandberg, M.E., Traktörs-enka

Egen

1

Berg

Strandström, A., Koff.skeppare

Egen

7

Kristians

Strebulajeff, I., Vikt.handlande

Egen

3

V. Henriks

Streng, A., Byggmästare

Michelsson

7

Eriks

Strömberg, A., Bagarmäst.

Egen

3

N. Magasins

Strömberg, A.F., Gårdsegare

Egen

6

Wladimirs

Strömberg, C.F., Polisuppsyningsm.

Stigell

3

Georgs

Strömberg, E., Spegelfabrikörs-enka

Eriksson

5

Trekanten

Strömberg, E.R., v. Häradshöfd.

Strömbergs arfv.

16

Fabians

Strömberg, G.A., Kapten

D:o

16

D:o

Strömberg, K.E., Just. Rådman

D:o

16

D:o

Strömberg, G., Bankobokhållare-enka

Sommer

10

Wladimirs

Strömborg, C.E., Öfverstelöjtn.

Galetski

14

Georgs

Strömbäck, G.A., Guldsmedsmäst.

Lundgrén

8

N. Esplanad

Strömstén, C.G., Koff.skeppare

Wikströms arfv.

3

Bernhards

Strömstén, F., Guldsmedsmäst.

Egen

 

Tölö

Ståhle, C.G., Sjötullvaktmäst.

Sundberg

6

Vinkel

Stålhandske, A.B., Handlande

Kaminoff

9

Skatudden

Sundberg, E., Murarmäst.

Salovius

17

St. Roberts

Sundbäck, F., Mamsell

Antman

1

Simons

Sundgrén, A.F., Handlande

Kapellans-gård.

 

Fredriks

Sundman, C., Koff.skeppare

Korostileff

3

Unions

Sundman, C.V., Kommerseråd

Egen

2

V. Kajen

Sundman, E., Sjötullvaktmäst.

Egen

1

Georgs

Sundman, L., Enke-Konsulinna

Sundman

2

V. Kajen

Sundqvist, Th., Värdshus-arrendator

Welenes Villa

 

Tölö

Sundström, E.A., Tapetserarmäst.

Heimberger

5

Regerings

Sundström, J., Koff.skeppare

Bäck

10

Kyrko

Sundström, J.A., Koff.skeppare

Mattsson

2

Nylands

Sundström, M.G., Skeppar-enka

D:o

2

D:o

Svensson, H.L., Värdshusförestånderska

Schager

1

Estnäs

Sylvander, A.J., Translator

Allén

12

Freds

Sylvander, A., Snickarmäst.

Damberg

10

Repsl. banan

Sylvander, E., Snickare-verkgesäll

Eklunds arfv.

26

Wladimirs

Szymanowsky, J., Professor

Schmidt

3

Högbergs

Sällström, A., Handlande

Egen

1

Ludvigs

Söderberg, E., Skomakarmäst.

Theslöf

2

Richards

Söderborg, C.G., Bokbindare

Jansson

3

Fabians

Söderborg, J.F., Bokbindare

Burmeister

1

S. Magasins

Söderholm, C., Just.-rådman

Sandberg

7

Estnäs

Söderholm, J.A., Fil. D:r

Backman

10

Ö. Henriks

Söderström, A.R., Garfvarmäst.

Avander

2

Mikaels[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]