Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Tabunoff, N., Handlande

Egen

1

Skilnaden

Takolander, A.M., extra Lands-kanslist

Meller

20

Annæ

Talén, C.J., Gulsmedsmäst.

Egen

3

N. Esplanad

Tallgrén, E.J., Polisuppsyningsm.

Söderström

25

Ulrikasborg

Tallgren, G., Skomakarmäst.

Egen

5

Ludvigs

Tamelander, C.G., Öfverstelöjtn.

Litonius

21

Alexanders

Tammelin, H., Mamsell

Egen

3

Kasern

Tanninen, A., Postmästare

Egen

2

Kyrkotorget

Tarin, J., Gårdsegare

Egen

1

L. Roberts

Tavaststjerna, C.J., Öfverstelöjtn.

Gylling

1

Vinkel

Taxell, G.W., Vikt.handl.

Grönqvist

2

Unions

Tengén, Ch., Enke-pastorska

Rosenström

1

Trekanten

Tengén, J.A., Theol. Kandidat

Pehrman

37

St. Roberts

Tebgström, af, H.G., Enke-professorska

Sedmigradski

2

N. Esplanad

Tengström, J.C., Enke-professorska

Egen

7

Marie

Tengström, J., Trädgårdsmäst.

Egen

6

Högbergs

Tengström, T., Bergmästare

Welene

12

Unions

Thalén, I., Kopparslagarmäst.

Egen

11

Marie

Thelin, C.H., Mamsell

Holmbergs arfv.

7,9

L. Roberts

Thilén, J., Senats-kamrer

Rabbe

8

Georgs

Thiringk, G.A., Sekreterare

Bæck

10

Elisabets

Thomander, J.A., Komminister

Egen

7

Nikolai

Thoreld, A.F., Bergmästare

Gadd

10

Alexanders

Thunberg, B.A., Univ. Bokhandl.

Lundqvist

16

D:o

Thunberg, C., Smedmäst.

Egen

3

Estnäs

Thuneberg, C., Öfvestelöjtn.

Pihlflycht

2

Riddarhus

Thuneberg, E., Enke-öfverstelöjtnantska

Carger

9

Unions

Thuneberg, G.A., Generalmajor

Granholm

11

Andreæ

Thuneberg, M., Enke-kaptenska

Egen

18

Nylands

Thureson, E.S., Kommissarie-enka

Egen

21

Fabians

Thureson, J.U., f.d. Kommissarie

Langéns villa

 

Tölö

Thureson, M.G., Landtmät.-enka

Egen

8

Nylands

Tigerstedt, G.F., Öfvestelöjtn.

Nikander

3

Annæ

Tigerstedt, K.K., Univ. Docent

Rosenkampf

2

S. Magasins

Tigerstedt, S., Enke-kaptenska

Berghem

1

Kyrko

Tikkanen, P., Filos. Magister

Berghem

1

Kyrko

Tillander, A., Univ. Vaktmäst.

Wikberg

1

Skilnaden

Tilljander, A.W., extra Landskansl.

Selin

16

Alberts

Tjäder, E., Vaktmäst.

Teaterhuset

   

Toll, Major

Kovin

4

V. Henriks

Tollander, J.M., Handlande

Egen

2

Hagasunds

Tollet, J., Senats-kopist

Rosenström

1

Trekanten

Topelius, Z., Professor

Rosenqvist

3

Berg

Toppelius, O., Filos. D:r

Möller

1

Kyrko

Tornell, B.U., Senats-kopist

Arnell

11

Konstantins

Torvigge, U., Skeppar-enka

Egen

17

Nylands

Trapp, Ch., Mamsell

Lundgrén

2

Elisabets

Trapp, R., Senator

Decker

1

Helene

Tschepurnoff, A., Öfverstlöjtnant

Junkarskolan

   

Tschepurnoff, A., Enke-generalska

Klinkowström

1,2

Badhusvägen

Tschepurnoff, N., Enke-öfverstinna

Villa

 

Tölö

Tschernichin, A., Handlande

Staudinger

10

N. Esplanad

Tschetschulin, F., Handlande

Palmqvist

9

Fabians

Tulander, F., Handlande

Backman

12

D:o

Tulander, S.A., e. Landskanslist

Salovius

17

Fredriks

Tulander, V., Handlande

D:o

17

D:o

Tulindberg, C.A., Univ.-docent

Klingström

2

Fabians

Turdén, A., Vikt.handl.

Blomberg

8

Elisabets

Turdén, P.J., Polisbetjent

Petander

15

Unions

Tvärjanski, J. & R., Mamseller

Byman

18

Annæ

Tyrin, A., Vikt.handl.

Egen

4

Vinkel

Törmälä, J., Vikt.handl.

Egen

6

Annæ

Törnegrén, C.W., Professor

Egen

1

N. Magasins

Törnegrén, v. Häradsh.

Lampa

4

Helene

Törnqvist, A., Banko-direktör

Tabunoff

1

Skilnaden

Törnqvist, P., Senator

Egen

6

Boulevards

Törnroth, L.H., Gen.-direktör

Cronstedt

9

N. Esplanad

Törnroos, F., Tullvaktmäst.

Törnroos

17

Wladimirs

Törnroos, J., Gårdsegare

Egen

15

Alberts

Tötterman, C., Borgare

Egen

4

Glo

Tötterström, C.M., Vaktmäst.

Societetshuset

   [ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]