Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Udelius, A.H., Bagarmäst.-enka

Egen

2

Högbergs

Uhlenius, G.A., Univ.-sekret.

Egen

11

Georgs

Uhlenius, O.Z., Kopist

Uhlenius

11

D:o

Ursin, D., Gårdsegare

Egen

4

Wladimirs

Ursin, af, N., Prot.-sekret.

Logrén

3

S. Esplanad

Ursin, af, W., Kollegie-rådinna

Mellin

8

N. Esplanad

Ursin, af, W., Med. Kandidat

Blomberg

7

Fabians

Uschakoff, A., Handlande

Egen

8

N. Esplanad

Uschakoff, J., Kollegie-assessor

Egen

8

D:o

Uschakoff, W.P., Handlande

Egen

20

Skilnaden

Uschanoff, A., Handl.-enka

Andstén

7

Alexanders

Uschanoff, N., Handlande

Egen

18

Alexanders[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]