Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Wænerberg, C., Tulldistrikts-chef

Gustafsson

6

Freds

Wænerberg, G.M., Ref.-sekret.

Gråås arfv.

4

Manege

Wahlbäck, F.G., Bagarmäst.

Schulins arfv.

5

Nikolai

Wahlroos, A., f.d. Kronolänsman

Tallgrén

5

Ludvigs

Wahlstein, C.J., Koff.skeppare

v. Numers

18

Fabians

Wahlström, Enke-kaptenska

Lagus

5

Skilnaden

Waldén, J., Vaktmäst.

Tabunoff

1

D:o

Walleen, C., Baron, Geheimeråd

Villa

 

Hagasund

Wallén, L.E., Konsul

Avander

4

Konstantins

Wallenius, E., e. Lands-kanslist

Åkerberg

9

Berg

Wallenius, H., Svarfvarmäst.-enka

Andström

4

Ludvigs

Wallenius, J.U., Univ.-adjunkt

Egen

6

Andreæ

Wallenius, S.F., Enke-assessorska

Skolhus

6

Alexanders

Wallgrén, G.G., Skrifvare

Borgström

30

Andreæ

Wallman, J., Optikus

Lönnberg

10

Unions

Warelius, J.W., Slagtarmäst.

Egen

6

V. Henriks

Wasastjerna, E.G., Kammarförv.

Egen

26

Nylands

Wasastjerna, O., Kapten

Egen

11

Fredriks

Wasenius, A.F., Handlande

Wasenius

3

V. Kajen

Wasenius, J., Enkefru

Egen

3

V. Kajen

Wathén, S.A., Handlande

Egen

17

N. Magasins

Wavulin, J., Handlande

Uschakoff

18

Alexanders

Weckman, A., Kollegie-råd

Egen

7

N. Esplanad

Weckman, J.H., Underlöjtn.

Grönholm

11

Andreæ

Weckström, M., Expeditör

Strömberg

3

N. Magasins

Wegelius, A.V., Univ.-kamrer

Kjäldman

5

Andreæ

Wegelius, E., Enke-kamrerska

Edbom

4

Berg

Welene, E., Handl.-enka

Egen

12

Unions

Welin, H.S., Lithografs-enka

Egen

14

L. Roberts

Wellingck, G.A., Bagarmäst.

Blomberg

7

Fabians

Wellmer, M.Ch., Enke-lektorska

Lönnqvist

17

Konstantins

Wendelin, A.L., Med. Kandidat

Allm. Hospit.

 

Unions

Wendell, G.A., Bankobokhållare

Hagman

1

Trekanten

Wendell, F.W., Kontorsskrifvare

Mattsson

2

Nylands

Wendell, F.W., Vaktmäst.

Senatshuset

   

Wennerström, W., Vaktmäst.

Wickman

3

Helene

Wenig, H., Gårdsegare

Egen

7

Eriks

Wesander, W., Varfssmed

Stora varfvet

   

Westerberg, B.E., Skomakarmäst.

Sjöberg

15

Fabians

Westerberg, M., Trädgårdsmäst.

Egen

74

Repslagarb.

Westerholm, C., Sjötullsuppsyningsman

Egen

1

N. Kajen

Westerlund, F., Bagarmäst.

Holms arfv.

4

Regerings

Westermarck, N.Ch., Consist.-amanuens

Egen

4

Annæ

Westlund, A., Handlande

Egen

19

Unions

Westrin, H., Direktor-kantus

Egen

5

Annæ

Westzynthius, B., Löjtnant

Hedenström

7

Marie

Wettberg, P.A., Kamrerare

Westlund

19

Unions

Wettberg, H.D., Kanslist

Strömberg

3

N. Magasins

Wettroff, P., Handlande

Egen

9

Georgs

Wetzer, M., Ingeniör

Welene

12

Unions

Weurlander, Distrikts-uppsyningsman

Egen

1

Kristians

Weurlander, G., Borgare

Egen

11

Elisabets

Weurlander, S., Enkefru

Stenberg

6

Berg

Wickberg, M., Skomakarmäst.-enka

Egen

3

Glo

Wickholm, A.F., t.f. Sprutmäst.

Egen

3

Kristians

Wickholm, C.F., Cigarrfabrikant

Lundgrén

8

N. Esplanad

Wickholm, G.A., Handlande

Egen

2

Ö. Henriks

Wickman, C., Handlande

Chrogelius

14

Fabians

Wickman, F., Handl.-enka

Theslöf

2

Rikards

Wickman, G.A., Restauratör

Egen

3

Helene

Wickroos, C.F., Vaktmäst.

Bergman

15

Alexanders

Wickroos, J., Restauratör

Litonius

21

Alexanders

Wickström, A., Vaktmäst.

Rosenström

1

Trekanten

Wickström, C.W., Stadstjenare

Björkell

8

Mikaels

Widell, A., Mamsell

Baranoff

3

Sofie

Widenius, H., Stats-råd

Klingström

2

Fabians

Widerholm, P., Boktryckare

Egen

8

Kasern

Wik, J., Läne-arkitekt

Villa

 

Brunnsparken

Wikberg, C.J., Apothekare

Egen

1

Skilnaden

Wikberg, C.J., Bokhandlare

Uschakoff

8

N. Esplanad

Wijkberg, M., Kanslist

Nikander

3

Annæ

Wikstedt, C., Polisbetjent

Ericsson

8

St. Roberts

Wikström, A., Gårdsegare

Egen

6

Eriks

Willebrandt, v., A.B., Senats-kopist

Olander

14

Marie

Willebrandt, v., F., Professor

Klinikum

 

Unions

Willhelms, A.F.O., Stabskapten

Hardén

14

V. Kajen

Willstedt, E.J., Borgare

Egen

1

Mikaels

Winberg, A., Vikt. Handl.

Egen

5

Högbergs

Winberg, E., Guldsmedsmäst.

Strandberg

1

Berg

Winberg, F., Munsterskrifvar-enka

Björkqvist

20

Wladimirs

Winberg, Sjötullvaktmäst.

Egen

23

Annæ

Winagradoff, A., Handlande

Bockström

2

Unions

Winqvist, A.W., Smedmäst.

Egen

2

Bergmans

Winqvist, C.F., Kontorskrifvare

Lindroos

11

Alexanders

Winqvist, J.H., Handlande

Brenners arfv.

17

Unions

Winter, A., Postexpeditör

Edbom

5

Estnäs

Winter, C.E., Stadsfiskal

Sandberg

7

D:o

Winter, F., Senats-kopist

Edbom

5

D:o

Wirenius, M.S., Enke-assessorska

Kuratoff

4

Mikaels

Wirzenius, K., Magistrats-sekret.

Logrén

3

S. Esplanad

Witting, C., Enke-lektorska

Hernberg

7

Georgs

Wladimiroff, A., Handlande

Egen

10

Fabians

Woldstedt, F., Professor

Observatorium

 

Ulrikasborg

Wrede, R., Baron, Landtmät. öfver-direkt.-adjoint

Meller

20

Annæ

Wright, v., M., Lärare i Teknings-konst

Kiseleff

1

Annæ

Wulisma, C., Expeditionschef-adj.

Andstén

20

Alexanders

Wulisma, J., Öfverste

Weckman

7

N. Esplanad

Wärnhjelm, F.W., Ref.-sekret.

Sauren

9

Kasern[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]