Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

Å

Åberg, A., kapten. Villan Lugnet.
Åberg, C, kommerseråd. Unionsgatan 20.
Åberg, C., kontorist. Vinkelgatan 10.
Åberg, G., fru. Konstantinsgatan 29.
Åberg, H. A., modehandel. Skilnaden 8.
Åberg, H. J., vaktmästare. Polyteknikum.
Åberg, J., möbelfabrikör. Nylandsgatan 2.
Åberg, J., f. d. kronolänsman. Villan Lugnet.
Åberg, J. F., vaktmästare. Lappviksgatan 17.
Åberg, K. W., poliskonstapel. Kronohagsgatan 3.
Åberg, M., enkefru. Vinkelgatan 10.
Åberg, W., kamrerare. Annegatan 19.
Ågren, F., enkefru. Högbergsgatan 5.
Åhl, U., bagare. Elisabetsgatan 21.
Åhlberg, A. W., accouchörska. Brunnsgatan 8.
Åhlgren, O., B., vaktmästare. Lappviks sjukhus.
Åhman, A., regissör vid nya teatern. Georgsgatan 5.
Åhman, E., folkskolelärarinna. Alexandersgatan 8.
Åhman, U., enkefru. Alexandersgatan 8.
Åkström, E., demoiselle. Alexandersgatan 8.
Åkerberg, A., enkefru. Fabiansgatan 8.
Åkerberg, A., rådman. Egen villa i Brunsparken.
Åkerberg, K. J., vaktmästare. Villan Kampmalm.
Åkerblom, A., bokbindaremastare. Ludviksgatan 7.
Åkerblom, C. R., kansliråd. Georgsgatan 23.
Åkerblom, V. L., bergsingeniör. Ludviksgatan 7.
Åkerblom, R. V., artist. Ludvigsgatan 7.
Åkerlund, V., kontorist. Alexandersgatan 9.
Åkerman, S., demoiselle. Georgsgatan 23.
Åkeson, S. L., häradshöfdingska. Kaserngatan 38.
Ålberg, G. E., poliskonstapel. Brobergskajen 8.
Ålberg, K. F., poliskonstapel. Nylandsgatan 3.
Ålström, F., hofr. auskultant. Högbergsgatan 16.
Åström, A., demoiselle. Eriksgatan 17.
Åström, F. A., kapten. Parkgatan 9.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]