Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

C

Cable, J., handelsföreståndare. Mikaelsgatan. 4.
Cadenius, rådmans enka. Konstantinsgatan 6.
Cajander, A.. E., kamrerska. Högbergsgatan 25.
Cajander, F., major. Mauritzgatan 16.
Cajander, G., vedhandlare. Kronohagsgatan 3.
Cajander, K., ackuschörska. Högbergsgatan 1.
Cajander, M. S., modist. Alexandersgatan 21.
Cajanas, G., v. häradshöfding. Broholmen, Holmnäs.
Calamnius, S. V., öfverdirekt. för statsk. Fredsg. 13.
Campbell, W., konsul., Brunnsparken 9. Anträffas kl, 9-12 f.m.
Carger, C. H. Å K., demoiseller. N. Esplanadg., 21.
Carlander, C. F., kontorist. V. Kajen 18.
Carlander, J. N., agent. V. Kajen 18.
Carlenius, K., föreståndarinna i Barnhemmet vid Lappviksgatan.
Carling, O., H., vaktmästare. Eriksgatan 19
Carlson, E. J., målare. Högbergsgatan 37.
Carlson, G. A., skomakare. Manegegatan 4.
Carlsson, J. F., handlande. Thölö sockerbruk.
Carlsson, J. F., restauratör. Studenthuset.
Carlstedt, F., öfverstinna. Konstantinsgatan 6.
Castegren, K., demoiselle. S. Magasinsgatan 3.
Castren, N., professorska. Mariegatan 9.
Castren, R., magister. Mariegatan 17.
Catani, C. W., konditorsenka. N. Esplanadsgatan 31.
Causé, M., fabrikörska. Villan Taipale.
Cederhvarf, G., magister. Georgsgatan 29.
Cederdvist, S., kontorist. Alexandersgatan 15.
Charpentier, A., öfverstelöjtnant. Alexandersgatan 17.
Christiansen, A. J., kosthållerska. Nikolaigatan 14.
Christierson, G., v. prot. sekret. Georgsgatan 25.
Christiersson, W., v. vice häradsh. Skillnaden 8.
Christinitz, E., öfverstinna. Albertsgatan 32.
Chrogelius, J. och E., demoiseller. Kaserngatan 23.
Churberg, F., demoiselle. Richardsgatan 4.
Churberg, W., magister. Mariegatan 12.
Chydenius, A. H., magister. Boulevardsgatan 10.
Chydenius, E., demoiselle. Högbergsgatan 37.
Chydenius, J. J., professor. Nikolaigatan 5.
Chydenius, M. S., enkefru. Nylandsgatan 9.
Cinoffski, B., kapten. Kaserngatan 26.
Claësson, F., diversehandel. Alexandersgatan 9.
Clasen, A., lagmanska. Bergmansgatan 9.
Clasen, F. L., rådman. Bergmansgatan 9.
Clement, H., handlande. N. Esplanadgatan 39.
Cleve, Z. J., professor. Kyrkogatan 4.
Clopatt, U., enkefru. Alexandersgatan 12.
Collan, A., apotekare. S. Esplanadsgatan 2.
Collan, M., doktorinna. Wladimirsgatan 21.
Colliander, O. I., teol. kand. Diakonissanstaltens hus å Skatudden.
Collin, E., kapten. V. Henriksgatan 24.
Collin, K., öfverforstmästare. Annegatan 19.
Corbel, J., professor. Kaserngatan 26.
Costiander, T., öfverste. Skillnaden 8.
Crohns, K. W., sjökapten. Helenegatan 3.
Crohns, M., doktorinna. Annegatan 26.
Croll, T., byggmästare. Villa å Broholmen.
Cronhjelm, A., grefve. Nikolaigatan 21.
Cronholm, C. O., öfverste. S. Magasinsgatan 4.
Cronholm, B. C. & I.S. demoiseller. S. Magasinsgatan 4.
Cronstedt, A., geheimeråd, Annegatan 18.
Cronstedt, C., geheimeråd, friherre. N. Esplanadsgatan 41.
Cronstedt, J., bankodirektör, frih. N. Esplanadg. 41.
Cronvall, J. E., kontorist. Richardsgatan 2.
Crusell, Th., direktor för reallyceum. Nikolaig. 13.
Cygnaeus, F., statsråd. Ö. Henriksgatan 5.
Cygnaeus, J., revisor. Ö. Henriksgatan 3.
Cygnaeus, L., fröken. Alexandersgatan 22.
Cygnaeus, R., statsråd. Alexandersgatan 26.
Cygnaeus, U., öfverinspektor. Wilhelmsgatan 7.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]