Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

D

Dahl, A., handelsbutik. N. Esplanadgatan 19. bostad N. Esplanadgatan 39.
Dahl, A. L., handlandeenka. Unionsgatan 20.
Dahl, F., slagteriföreståndare. Andreegatan 18.
Dahl, J. D.. senator. S. Magasinsgatan 5.
Dahl, J. W., senatsvaktmästare. Fabiansgatan 14.
Dahlbeck, S. P., lektor. Alexandersgatan 8.
Dahlberg, H. J., gårdsegarinna. Kristiansgatan 13.
Dahlgren, A. E., enka. Kristiansgatan 7.
Dahlgren, F. W., enka. Högbergsgatan 4.
Dahlström, G. A., musiker. Eriksgatan 18.
Dahlström, S., föreståndarinna. Nikolaigatan 14.
Dalin, E. E., kontorist. Andreegatan 33.
Dalin, J. M.. demoiselle. Andreegatan 33.
Dalström, A. H., öfverdirektör. S. Esplanadgatan 4.
Dalström, J. konstförvandt. Villan Lugnet.
Dalström, S., direktör i Finlands Statskontor. Brunnsparken. Spåres villa.
Danielson, J. R., filos. lic. Rieks villa å Broholmen.
Danielsson, J., gårdsegare. Brobergskajen 12.
Danielsson, J., stenhuggaremästare. Lappviksgatan 19.
Dannholm, F. O., folkskolelärare. Fredsgatan 11.
Decker, A. Th., arkitekt. Mariegatan 7.
Decker, T., enkefru. Helenegatan 5.
Degener, A., konsul. Brunsparken 3 (vid Parkgatan.)
Degener, E., arkitekt. Villan Björkvik. Sörnäs.
Degerholm, C. F., inspektor. Nya Fattiggården, Edesviken.
Degerholm. E:, vaktmästare. Universitetet.
Degerth, J. S., handlande, Richardsgatan 2 och Högbergsgatan 3.
Degerth, A. F. J., sjökapten. Kronohagsgatan 1.
De la Chapelle, A., friherrinna.. Boulevardsgatan 10.
De la Chapelle, A., friherrinna. N. Magasinsg. 6.
De la Chapelle, V., friherre, ref. sekr. Kaserngatan. 27.
Dementjew, C., enkefru, löjtnantska. Mariegatan 19.
Dementjew, G., handlande,, Kaserngatan 26.
Dementjew, J., guvernementssekret. Annegatan 20.
De Pont, A., underlöjtnant. Gardeskasern.
Diakonissanstalten i eget hus å Skatudden.
Diakoffskij, W., med. doktor. Brunsparks badhus.
Didriks, W., enkefru, Villan Lugnet.
Dillner. A., registrator. Annegatan 18.
Dittmar, F. W., räntmästare. Fabiansgatan 9.
Dmitrova. P., kaptenska. Nikolaigatan 23.
Dobrovolski, M., hofrådinna. Skilnaden 6.
Domsch, A., körsnär. Unionsgatan 28.
Donner, H., konsul. N. Esplanadgatan 39. Kontor V. Kajen 14.
Donner, O., professor. N. kajen 12.
Dorofejeff, ingeniör kapten. Albertsgatan 11.
Drake, L., öfverstelöjtnant. Mariegatan 12.
Dreijer, K. G., magister. Unionsgatan 5.
Dreijer, E., enkefru. Unionsgatan 5.
Dreijman, J., handlande. Fredriksgatan 53.
Drätselkontoret. Alexandersgatan 22.
Dufholm, K. W., vaktmästare. Wladimirsgatan 20.
Dugin, M., handlande. Mikaelsgatan 11.
Duncker, A., kontorist. Fredsgatan 15.
Duncker, A., enkefru. Fredsgatan 15.
Durchman, N. G., filos. mag. Boulevardsgatan 21.
Dyhr, enkefru, ackuschörska. V. Hendriksgatan 2.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]