Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

E

Edbom, F., enkefru. Fredsgatan 7.
Edelfelt, A., öfverdirektörska. Kaserngatan 34.
Edelheim, senator. S. Magasinsgatan 2.
Edelman, O., enkefru. Sörnäs station.
Edgren, C. E., revisor. Fabiansgatan 26.
Edlund, G. W., bokhandlare. Fabiansgatan 31.
Edlund, G.W., förlagsexpedition. Fabiansgatan 31.
Ehlert, A. W„ ingeniör. Mikaelsgatan 19.
Ehlert, J.. lärarinna. Brunshusvägen 6.
Ehnberg, G. A., slagtaremästare. Albertsgatan 19.
Ehnberg, W., stabskapten. Gardeskasern.
Ehrenstolpe, A., hofråd. Alexandersgatan 52.
Ehrenström, E., demoiselle. Albertsgatan 17.
Ehrnrooth, A., underlöjtnant. Gardeskasern.
Ehrnrooth, A., fröken. Geörgsgatan 13.
Ehrnrooth, E., fröken. Georgsgatan 13.
Ehrnrooth, G. R., generallöjtnant. Mariegatan 26.
Ehrstedt, F., konduktör. Wladimirsgatan 16.
Ehrström, K. G., senator. Wladimirsgatan 19.
Ehrström, E., prostinna. Wladimirsgatan 18.
Ehrström, t.f. stadsingeniör. Ö. Henriksgatan 3.
Eichinger, A., enkefabrikörska. Boulevardsgatan 10.
Eichinger, W., fabrikant. Wladimirsgatan 61.
Eichinger, W., repslagarebutik. Katrinegatan 3.
Einighorst, A., kontorist. S. Esplanadgatan 4.
Einighorst, T., fru. Brunsparken 17.
Ekberg, E., kosthållerska. Barnhemmet vid Lappviksgatan.
Ekberg, E. J., gårdsegare. Villan Hvila å Rödbergen.
Ekberg, F. E., bagare. Alexandersgatan 52.
Ekberg, M., enkefru. Alexandersgatan 42.
Ekbom, A. S., fältkamrerska, Boulevardsgatan 6.
Ekebom, K. G., ritare. Hafsgatan 4.
Ekelund, W., med. lic. Fredriksgatan 39. Anträffas kl. 9-10 f. m. och 3-4 e. m.
Ekestubbe, A., vicehäradshöfding. Boulevardsgatan 1.
Ekestubbe, G. E., ritare. Berggatan 6.
Ekholm, A., kosthållerska. Nya fattiggården. Edsvik.
Ekholm, A. F., stentryckare. N. Kajen 16.
Ekholm, C. F., guldsmed. N. Esplanadgatan 29.
Ekholm, C. F., vicelandssekreterare. Elisabetsgatan 15.
Ekholm, G. A., senatsvaktmästare. Malmgatan 10.
Ekholm, K., enkefru. Mikaelsgatan 8.
Ekholm, M., enkefru. Annegatan 15.
Ekholm, M. G., ackuschörska. N. Kajen 16.
Eklund, G., vaktmästare. St. Robertsgatan 26.
Eklund, K. G., gårdsegare. Wladimirsgatan 41.
Eklund, M., & komp. handelsbutik. Sjömansgatan 32.
Eklund, O., ingeniör. Skeppsvarvet. Brunshusv. 15.
Eklund, O., mekanisk verkstad. Brunshusvägen 15.
Eklund, W., kapten. Trekanten. 11.
Eklöf, E.. kappmagasin. Mikaelsgatan 4.
Eklöf, E. & N., demoiseller. Ludvigsgatan 4.
Eklöf, M., demoiselle. Wilhelmsgatan 4.
Eklöf, S., bokhållare. St. Robertsgatan 1.
Eklöf, U., gårdsegarinna. Ludvigsgatan 4.
Ekman, C. & E., demoiseller. Lilla Robertsgatan 1.
Ekman, C. A., apotekare. Wladimirsgatan 20.
Ekqvist, K. F., styrman. Båtsmansgatan 34.
Ekroos, C. W., magistratssekreterare. Alexandersgatan 11.
Ekroos, G. F., handlande. Eriksgatan 19 och Unionsgatan 43.
Ekroos, J. K., magister. V. Henriksgatan 26.
Ekroos, K. E., provisor. Malmgatan 12.
Ekroos, M. E., assessor. Mikaelsgatan 13.
Ekroos, W., enkefru. V. Henriksgatan 26.
Ekroos, V., handelsföreståndare. Villan Surutoin.
Ekroth, G. A., konduktör. Georgsgatan 36.
Ekstam, C., enkefru. Eriksgatan 28.
Ekström, J., poliskonstapel. Mariegatan 8.
Ekström, K., kyrkovaktmästare, Sandvikskajen 11.
Ekvall, I. & S., demoiseller. Berggatan 11.
Elfström, W., fabrikör. Unionsgatan 45.
Elfvengren. A. H., enkefru. Eriksgatan 20.
Elfving, M., doktorinna. Högbergsgatan 20.
Elving, J., kammarråd. Mauritsgatan 16.
Elving, R., vicehäradshöfding. N. Magasinsgatan 9. träffas 5-6 e. m.
Elmgren, K., konsistorii notarie. Alexandersgatan 16.
Elmgren, S. G., e. o. professor. Bergmansgatan 15.
Elsner, A., musiklärare. S. Esplanadgatan 4.
Elster, K., handlande. V. Henriksgatan 14.
Enckell, S. o. O., demoiseller. Unionsgatan 7.
Enberg, N., skräddare. Georgsgatan 25.
Eneberg, W., j. u. k., sekreterare i statskontoret. Albertsgatan 28.
Enehjelm, A. af., löjtnanska. Bergmansgatan 9.
Engberg, E., enkefru. Boulevardsgatan 19.
Engblom, A. &. M., demoiseller. Berggatan 16.
Engblom, C. A., gårdsegare. Bergmansgatan 13.
Engelska magasinet. Alexandersgatan 46.
Engholm, J. F., postiljon. Gengatan 3.
Englund, G., öfvertelegrafist. Högbergsgatan 4.
Englund, J. F., universitets pedell. N. Kajen 16.
Engman, A. M., gårdsegarinna. Båtsmansgatan 42.
Engman, E. S., gårdsegarinna. Bangatan 21.
Engroos, C. E., kammarråd. Alegandersgatan 17.
Engström, A., forman. Lappviksgatan 23.
Engström, K. P., maskindirektör. Hagasundsgatan 6.
Engström, F., lokomotivförare. Båtsmansgatan 38.
Engström, J. E:, musik. instrumentmakare. Nikolaigatan 19.
Engström, snörmakareenka. Kyrkogatan 11.
Engström, U. L, med. kand. Hagasundsgatan 6.
Enholm, C. M., vaktmästare. Universitetet:
Enlund, F. F., stadstjenare. Brovillan.
Enlund, J., kammarförvandt. Richardsgatan 2.
Enqvist, M., demoiselle. Alexandersgatan 12.
Enroth, M., kaptenska. Brunnsgatan 12.
Eriksson, M., kassör. Boulevardsgatan 17.
Eriksson, C., snickaremästare. Villan Jonasberg 2.
Eriksson, E., maskinist. Fabiansgatan 28.
Eriksson, H. gårdsegare. Annegatan t.
Eriksson, J., gårdsegare. Bergmansgatan 15.
Eriksson, J., lotsdirektör, kontreamiral. Ö. Henriksgatan 3.
Eriksson, M. C., bagareenka. Trekanten 11.
Ervast, P. E., magister, föreståndare för Statsjernvägarnes statistiska kontor. Hagasundsgatan 6.
Eskolin, C. M., handelsbutik. N. Esplanadgatan 15; bostad Sofiegatan 2.
Essen, C. A. v., jernvägsbokförare. Hagasundsg. 6.
Essen, G. v., med. kand. Georgsgatan 25.
Essen, H. v., kapten. Gasverksgatan 4.
Estlander, A., häradshöfdingska. Berggatan 14.
Estlander, C. G., professor. Unionsgatan 45.
Estlander, C. S. G., protokollssekreterare. Bergg. 14.
Estlander, J. A., professor. Manegegatan 5.
Estlander, N. v. häradsh. Salutorget 7.
Estlander, R., löjtnant. Konstantinsgatan 8.
Evensén, E., handlande. Högbergsgatan 37.
Ewerth, F. W., naturläkare. Berggatan 8. Mottagning under sommarmånaderna kl. 9-11 för herrar och kl. 12-2 damer; under vintermånaderna kl. 11-1 för alla, dagligen utom lördagar och söndagar.
Ewstratoff, K. stabskapten. Konstantinsgatan 25.
Expressbyrån. Södra Esplanadgatan 2.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]