Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

F

Fabritius, A., vicehäradshöfding. Georgsgatan 10.
Fabritius, S. H., demoiselle, telegrafist. Hagasundsgatan 6.
Fagerholm, A. F., stadsbetjent. S. Esplanadgatan 10.
Fagerholm, G. E., gårdsegare. Fiskaregatan 20.
Fagerlund, J. H., kontorsskrifvare. Alexandersg. 6.
Fagerlund, L. W., magister. Alegandersgatan 16.
Fagerroos, J. E., guldsmed. Alexandersgatan 9.
Fagerström, A. vicehäradshöfding. Ö. Henriksgatan 3; traffas kl. 9-11 f. m. och 4-6 e. m.
Fagerström, A. A. F., villegare. Tölö. Berga 10.
Fagerström, F., sjökapten. Fabiansgatan, 26.
Fagerström, F., vinhandel. Berggatan 5.
Fagerström, J. F., vaktmästare. Unionsgatan 8.
Fagerström, K. F., tullinspektor. L. Robertsg. 4 & 6.
Fahlström, A., modist. Fredsgatan 4.
Fahlander, J., professorska. Högbergsgatan 37.
Falck, E., vagnmakare. Högbergsgatan 12.
Falenius, K. F., poliskonstapel. Andraegatan 13.
Falkman, S., enkefru. Alexandersgatan 14.
Falkman, S., artist. Alexandersgatan 14.
Fallström, R. byggmästare. Brunnsparken 19.
Faltin, R., univ. musiklärare & organist. Kyrkog. 12.
Falin, J., handlande. Fabiansgatan 8.
Falin, M. & C:o, handlande. Vinkelgatan 2 och Berggatan 14.
Fattenborg, H., magister. Nikolaigatan 3.
Favorin, A. E., bokbindare. Erjksgatan 18.
Fatzer, E., körsnär. Alexandersgatan 38.
Favén, v. häradsh. Albertsgatan 28.
Fedejeff, I. stabskapten. Lappviks gatan 21.
Federley, A. G., kapten af första rangen. Sjöekip. kasern.
Federley, C. B., sekreter. vid jernvägsstyrelsen. Georgsgatan 34.
Federley, F. A., senatorska. Kyrkogatan 2.
Fedosejeff, D., handelsföreståndare. Gamla badhusvägen 10.
Fellman, G. E., senatskanslist. Wladimirsgatan 3.
Ferlmann, A., handlande. Unionsgatan 23.
Fernlundh, C. W., kontorist. Berggatan 6.
Fieandt, M. v., enkefru. Mariegatan 7.
Filander, G., enkefru. Georgsgatan 10.
Filén, E. S. svarfvareenka. Glogatan 7.
Finelius, A. M., demoiselle. Wladimirsgatan 18.
Finerus, J. enkefru. Fredsgatan 12.
Finkenberg, E. K., stiftsfröken. Andrexgatan 20.
Finlands Allmänna Tidnings kontor. Kyrkogatan 14.
Finlands Bank. Senatshuset.
Finska Litteratur Sällskaps tryckeri. Andrexg. 4.
Finström, E., konsist. notarie. Kristiansgatan 5.
Flinckman, C. handlande. v. Henrikggatan 13.
Flodin, F., kammarråd. Kyrkogatan 4.
Flodström, A., urmakare. Alexandersgatan 18.
Florell, O. E. lektor. Manegegatan 4.
Florin, A. W., statsråd. Myntgatan 3.
Florin, J. A.. medicinalråd. Myntgatan 3.
Florin. P. U., professor. Boulevardsgatan 3.
Florström, A., handlande. Nylandsgatan 7.
Florström, A. L., handlande. Brunnsgatan 19, handelsbutik, Alexandersgatan 14.
Flygström, J. A., slagtare. Wladimirsgatan 21.
Fogelholm, E., kosthållerska. Abrahamsgatan 6.
Fohström, A. F., handlande. Mikaelsgatan 1.
Fontell, C. A., handlande. Unionsgatan 30.
Fontell, A. G., magister; amanuens vid statsarkivet. Andraegatan 20.
Forsberg, A. W., magister, agrikulturkemist. Konstantinsgatan 6.
Forsberg, Ch. apothekareenka. Brunnsparken 21.
Forsberg, C., jernvägsbokhållare. Hagasundsgatan 6.
Forsberg, J., demoiselle. V. Henriksgatan 8.
Forsberg, W., demoiselle. Unionsgatan 45.
Forsblom, A., ackuschörska. Kronohagsgatan 3.
Forsblom, E. J., syssloman. Lappviks sjukhus; träffas kl. 3-4 e. m. alla helgfria dagar.
Forsblom, H. G., vaktmästare. Langens villa å Broholmen 32.
Forsbäck, Th., kontorist. Parkgatan 4.
Forselles. F. S., smedenka. Villan Berghäll.
Forsell, A.. demoiselle. Nylandsgatan 6.
Forsell, S., enkefru. Elisabetsgatan 11.
Forselles, A. af, öfverdirektör. Bergmansgatan 11.
Forselles, C. W. H. af, senatskanslist. Unionsgatan 8.
Forselles, E. af, friherre, generallöjtnant, senator. Egen villa i Brunnsparken 15.
Forselles, M. E. af, bergsradinna. Andreaagatan 13.
Forselles, af, enkelöjtnantska. Wladimirsgatan 28.
Forsgren, A., handlande. Bergmansgatan 7.
Forsgren, G. A., handlande. Broholmen 33.
Forsgren, J. F., bokhållare. Skilnaden 17.
Forsius, M., demoiselle. Eriksgatan 7.
Forsman, A., demoiselle. Wladimirsgatan 55.
Forsman, A., charkuteribod. Mariegatan 17.
Forsman, C. F., statsråd. Riddaregatan 6.
Forsman, C. W., magister. Albertsgatan 11.
Forsman, G, Z., professor. Nylandsgatan 6.
Forsman, J., j. u. doktor. Berggatan 7.
Forsman, J. D., ingeniör. Georgsgatan 36.
Forsman, O. E., poliskonstapel. Brunnsparken 15.
Forsman. P. E., senator. Trädgårdsgatan 4.
Forsman, W., president. Riddaregatan 6.
Forsman, W. V., civilingeniör. Andreaegatan 22.
Forss, A., demoiselle. Mariegatan 17.
Forss, H., gravör. Villan Lugnet å Kampen.
Forss, M., koppar- & plåtslagaremästare. Kaserng. 16.
Forssell, A. F., läneagronom. Mikaelsgatan 22.
Forssell, C. F., sekreterare i postdirektionen. Anne gatan 18.
Forssel, G. W., vaktmästare. Universitetet.
Forssman, J. A., protokollssekret. Georgsgatan 25.
Forssman, S., demoiselle. Andreaegatan 6.
Forsström, A., bokhållare. Villan Kivikko vid östra chausseen.
Forsten, A., veterinär.fältskär. Gardeslasarettet.
Forsten, C.. macanici-enka. Wladimirsgatan 21.
Forsten, J. A., assessor. Nylandsgatan 42.
Forsten, L., öfveringeniär. öfverstelöjtnant. Kyrkogatan 3.
Forsten, W., underlöjtnant. Gardeskasern.
Forström. S. Ch., enkefru. N. Esplanadgatan 3.
Forsström, V., maskinist. Brunnsparken 3.
Forststyrelsen. Fabiansgatan 15.
Frames, N., kommissarie. Glogatan 3.
Franck, C. M., bokförare. Konstantinsgatan 11.
Franck, H., demoiselle. Mikaelsgatan 3.
Frankenfelt, H., demoiselle. Georgsgatan 18.
Fraser, D., ingeniör. Brunnsparken. 22.
Fred, A. F., handlande. Konstantinsgatan 25.
Fredriksson, K., bagare. Fredriksgatan 24.
Frej, M., vill-ägare. Villan Taipale.
Frenckell. M.. v., kommerserådinna. N. Esplanadg 7.
Frenckell, v. löjtnant. Kyrkogatan 4.
Frenckell, R., statsråd. Skilnaden 6.
Frenckells Sågverks Aktiebolags kontor. Unionsg. 13.
Frenckell & Son J. C., boktryckeri. Unionsgatan 13.
Frenckell & Son J. C., handelsfirma. N. Magasinsg. 1.
Freudenthal, A. O., e. o. professor. Georgsgatan 23.
Friesendorff, G. A. v., frih., civilingeniör. N. Magasinsg. 3.
Friesendorff. A. v., friherinna. N. Magasinsgatan 4.
Friis, H. C., bokhandlare. Unionsgatan 41.
Friman, H., skollärarinna. Andreaegatan 31.
Fridström, G. W., gårdsegarinna. Båtsmansgatan 38.
Fridström, M., enkefru. Rödbergsgatan 15.
Fristedt, T., kamrerska. L. Robertsgatan 4 & 6.
Fronden, B., apothekare. Ö. Henriksgatan 3.
Frostell. J. A., handlande. St. Robertsgatan 37.
Frosterus, A., doktorinna. Nylandsgatan 33.
Frosterus, J. G., professor. Fredriksgatan 26.
Frosterus, Th. bandirektorsassistent. Mauriztgatan 16.
Fröberg, L. P., plåtslagare. Estnäsgatan 12.
Fröberg, L. P. bleckslagarebutik. Mikaelssgatan 1.
Furstenborg. C. A., kontorist. Richardsgatan 1.
Furuhjelm, A., engelsk språklärare. Georgsgatan 25.
Furuhjelm, K., geheimeråd. Elisabetsgatan 14.
Furuhjelm, E. H., bergmästare. Wilhelmsgatan 7.
Furuhjelm, M. assessorska. Georgsgatan 25.
Föreningsbanken i Finland. Riddarehuset.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]