Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

G

Gabrielson, C. G., gårdsegare. Hafsgatan 2.
Gadd, C. E. president. N. Magasinsgatan 9.
Gadd, J. F., borgmästare. Kaserngatan 32.
Gadd, A., enkefru. Högbergsgatan 20.
Gahmberg, A., öfverste. Gardeskasern.
Galetski, C. K., handelsagent. Kyrkogatan 11.
Galetski, J. F., tapetserare. Georgsgatan 5.
Galetski, L. A., urmakare. Glogatan 2.
Gallas, L. konstförvandt. Nylandsgatan 7.
Gardberg, K. H.. gårdsegare. St. Robertsgatan 4.
Garoff. J:, handlande. Unionsgatan 43.
Garoff. J., handelsföreståndare. V. Henriksgatan 20.
Gasverket. Ö. Henriksgatan 17.
Gauthiod, Sjöförsäkrings Aktiebolagsagentur. Unionsgatan 32. Kontoret öppet från 9-12 och 5-7.
Gavriloff, A. J., major. Malmgatan 10.
Gavriloff, D., restauratör. Kampkasern.
Gebauer, J., sockermästare. Thölö sockerbruk.
Gebers, W., kontorist. Alexandersgatan 4.
Gejtel, F., senator. V. Henriksgatan 6.
Geitlin, A. G., j. u. k., senatskanslist. Nylandsg. 29.
Geitlin, W. G., protokollsekreterare. Kaserngatae 26.
Geitel, A., polytekniker. Boulevardsgatan 15.
Generalstaben. Alexandersgatan 48.
Genetz, I. o. J., musiklärarinnor. Ludvigsgatan 6.
Genken, J., sockermästare. ThMö sockerbruk.
Georgiadi, A. L, tobaksfabrikant. Parkgatan 5.
Gerich, C., d:r. statsråd. Elisabetsgatan 21.
Gesellius, H. O., handlande. Regeringsgatan 15.
Gestrin, F., poliskonstapel. Kamp villan.
Gestrin, M., handlande. Richardsgatan 2.
Gestrin, M. Skoförsäljning. Esplanadgatan 11.
Gillberg, G. H., vaktmästare. Universitets-anatomi.
Gimberg, J. P., uppsyningsman. Lappviks sjukhus.
Ginman, F., gårdsegarinna. St. Robertsgatan 1.
Girs, S., konduktör. Alexandersgatan 15.
Girsén, A. F., apothekare. Skilnaden 4.
Girsén, K., kasör. Brunnsparken 19.
Gladh, K. A. poliskonstapel. Kristiansgatan 14.
Glinski. J., husegare. Villan Borga 13 a.
Godenhjelm, B. A., häradshöfding. Ludvigsgatan 8.
Godenhjelm, B. F., lektor. Ludvigsgatan 8.
Godtkampf, B., kontorist. Georgsgatan 29.
Godtkampf, F., konstorist. L. Robertsgatan 14.
Golovatschoff. F., handlande. Rödbergsgatan 6.
Gorschkoff, handelsföreståndare. Brunnsparken 80.
Gottberg, C. W., handelsföreståndare. Högbergsg. 6.
Gottberg, T., demoiselle. Brunnsgatan 9.
Gottlund, Ch. A., lektorska. Elisabetsgatan 17.
Graeffe, C. A., handlande. Nylandsgatan 2.
Graeffe, L. F., bleckslagare. Alexandersgatan 21.
Graff, E. kontorist. Konstantinsgatan 6.
Grahn, K. A., verstskrifvare. Richardsgatan 2.
Grahn, L., gårdsegarinna. Bergmansgatan 1.
Granberg, E., styrmansenka. Bangatan 19.
Granberg, E. J. Alexandersgatan 50.
Granberg, K. J. A.; skräddare. Manegegatan 2.
Granfelt, A. A., doktor. Skarpskyttegatan 8.
Granfelt, A., ingeniör. Parkgatan villan n:o 3.
Granholm, E., iustrumentmakarenka. Andrexg. 14.
Granholm, G. F., arkitekt. Andreaegatan 14.
Granlund, senatorska. Boulevardsgatan 10.
Granqvist, G. B., skräddare. Unionsgatap 45.
Granroth, K. A., senatsvaktmästare. Kristiansgatan 9.
Granstedt. H., demoiselle artist. S. Magasinsgatan 4.
Granström, A., hofrättsauskultant. Unionsgatan 10.
Granström, O. W., vaktmästare. S. Magasinsgatan 2.
Granz, W., handlande. Alexandersgatan 11.
Grape, M., demoiselle. S. Espanadgatan 14.
Grashoff, V., handlande, bostad Fabiansgatan 23, försäljning af symaskiner. N. Esplanadgatan 39.
Grashoff, W., gårdsegarinna. Villan Toivo 49.
Gratschoff, A., handlande. Nylandsgatan 26.
Gratschow, P., gårdsegare. St. Robertsgatan 3.
Grefberg, W., med. lic. Mikaelsgatan 3.
Grenman, J., bokhållare i Föreningsbanken. S. Esplanadgatan 4.
Grigorjeff, A., husegarinna. Villan Borga n:o 5.
Grigorjew, N. telegrafist. V. Henriksgatan 26.
Gripenberg, A., friherre, underlöjtnant. Gardeskasern.
Gripenberg, A., vice häradshöfding. Alexandersg. 15.
Gripenberg. E. M., titulärrådinna. L. Robersg. 4 & 6.
Gripenberg, W., statsrådinna. Wladimirsgatan 44.
Grotell, E. W., kapten. Unionsgatan 6.
Grotenfelt, A., hofrättsråd. Nikolaigatan 13.
Grotenfelt, B., fil. mag. Konstantinsgatan 3.
Grotenfelt, E. kaptenska. Kyrkogatan 2.
Grotenfelt, J., hofråd. Konstantinsgatan 3.
Grubb, S. Alb., fabrikör. Ricks villa.
Grundström, M., spishållerska. Konstantinsgatan 6.
Gruner, S. af, fröken. Elisabetrgatan 25.
Gröhn, H., demoiselle. Annegatan 13.
Grönberg, U., assessorska. L. Robertsgatan 4 & 6.
Gröndahl, G., polisöfverkonstapel. Wladimirsg. 32.
Gröndahl, S., demoiselle. S. Magasinsgatan 6.
Gröneberg, C. A., magistrats translator. Unionsgatan 45, 3 tr. upp.
Gröneqvist, A. A., landskanslist. Riddaregatan 12.
Grönfors, Ch., tapisserihandel. S. Esplanadgatan 4.
Grönfors, V., snickare. Konstantinsgatan 7.
Grönholm, A., arkivarie. Vinkelgatan 9.
Grönholm, J., sekreterare vid landtmäteriöfverstyrelsen. Nylandsgatan 18.
Grönholm, J. E., poliskonstapel. Konstantinsgatan 8.
Grönlund, B., student. Mikaelsgatan 19.
Grönlund, C. O., handlande. Fredriksgatan 17.
Grönlund, J. F., gårdsegare. Andreaegatan 45.
Grönlund. K. A., bokhållare. Albertsgatan 32.
Grönlund, K. A., slagtare. Unionsgatan 26.
Grönlund, K. G., slagtare. Albertsgatan 32.
Grönlund, M., snickareenka. Ludviksgatan 2.
Grönman, L, poliskonstapel. Andreaegatan 11.
Grönqvist, F. W., åkdonsfabrikant. Brunnsgatan 8.
Grönqvist, J., fältskär. Gardes lasarettet.
Grönqvist, K., gårdsegarinna. St. Robertsgatan 24.
Grönroos, G., villegare. Villan Edet.
Grönroos, K. W., vaktmästare. Polyteknikum.
Grönstrand, E., demoiselle. Berggatan 22.
Grönstrand, J., restauratör. Kaserngatan 48.
Grönstrand, K. J., vaktmästare. Östra paviljongen i Nikolai kyrkan.
Grönstrand. N., stadsfogde. St. Robertsgatan 31.
Grönvall, O. Enkedoktorinna. N. Esplanadgatan 21.
Gulin, Ch., ackuschörska. Bergmansgatan 11.
Gummerus, H. E., bandirektörsassistent. Brunnsg. 6.
Gummerus, K., häradshöfding. St. Robertsgatan 3.
Gummerus, P., kassör. Nylandsgatan 38..
Guschin, N. handelsföreståndare. Villan As.
Gustafsson, G. A. kontorist. V. kajen 16.
Gustafsson, H. garfvare. Unionsgatan 47.
Gustafsson, J., maskinist. Brobergskajen 8.
Gustafsson, K. L, kapten. St. Robertsgatan 19.
Gustafsson, R. magister. Nikolaigatan 15.
Gustawson, E. O., lärarinna vid fruntimmersskolan. Konstantinsgatan 9.
Gustrén, A., svarfvare. Berggatan 4.
Gyldén, A. A. K., magister. Berggatan 10.
Gyldén, E., statsrådinna. N. Esplanadgatan 3.
Gyllich, O. B., telegrafist. Brunnsgatan 8.
Gylling, A., majorska. Annegatan 24.
Gylling, O. F., sekr. i generaltulldirektionen. Manegegatan 1.
Gürtler, L., f.d. fältväbel. N. Esplanadgatan 7.
Göhle, C., handlande. N. Esplanadgatan 37.
Göhle, C., handelsbutik. Unionsgatan 27.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]