Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

H

Haapanen, A., lärare. Unionsgatan 6.
Haartman, E. v., öfverste. Manegegatan 2.
Haartman, V. v., senator. Boulevardsgatan 7.
Habarow, J., gårdsegare. St. Robertsgatan 35.
Hacklin, J. E., slagtare. Nylandsgatan 31.
Hageling. F., lokomotivförare. Brunnsgatan 6.
Hagelin, N., kammarskrifvare vid jernvägsstyrelsen. Albertsgatan 40.
Hagelstam, A., possessionat. Manegegatan 1.
Hagelstam, J. A., godsegare. Kaserngatan 34.
Hagemeister, A., generalmajor. Mikaelsgatan 29.
Haglund, J. G., portieer. Societetshuset.
Haglund, M., fältskär. Bangatan 3.
Hagman, E., stråhattblekerska, fru. Fabiansgatan 21.
Hagman, F.L. enkefru. St. Robertsgatan 23.
Hagman, G., konduktör. Kaserngatan 48.
Hagman, H. H., handlande. L. Robertsgatan 13.
Hagman, J. A., magister. Alexandersgatan 21.
Hagman, J. F., bokbindare. St. Robertsgatan 17.
Hagman, K. M., vaktmästare. Fabiansgatan 21.
Hagman, R., vaktmästare. Alexandersgatan 3.
Hagman, V., gårdsdisponent. Wladimirsgatan 32.
Hagström, G., restauratör. Arkadia teatern.
Hagström, G. H., handlande. Andreaegatan 42.
Hake, M., enkefru. Boulevardsgatan 17.
Hakulin, O., kassör. Mikaelsgatan 3.
Hall, A. G., kontorist. Mariegatan 5.
Hallberg, C. J., filos. magister. Kristiansgatan 14.
Hallberg, M., ingeniör. Brunnsgatan 11.
Halldin, N., enkefru. Mikaelsgatan 5.
Haller, M. Ph., ingeniör öfverstelöjtnant. Mikaelsgatan 17, 2 tr. upp.
Hallgren, A. G., Målare. S. Magasinsgatan 6.
Halonen, D., boktryckare. Fabiansgatan 14.
Hamel, R., filosofie doctor. Boulevardsgatan 1.
Hamfeldt, W., handlande. Brunsparken 21.
Hamfeldt, W., ångsåg. Andreegatan 44.
Hammar, J., musiker. Kaserngatan 20.
Hammar, R. V., postmästare. Kyrkogatan 1.
Hammarin, O., demoiselle. Estnäsgatan 1.
Hammarlund, A., fru. Kaisaniemi.
Hamnerin, E, bokbindare. Fabiansgatan 21.
Hamnerin, W., bokbindare. Högbergsgatan 24.
Handolin, K., jernvägsbokhållare. V. Henriksg. 26.
Handolin, M., demoiselle. Myntgatan 3.
Hanell, E. F. Senats e. o. kammarskrifvare. Mariegatan 4.
Hanemann, F., stilgjutare. Nylandsgatan 7,
Hanemann, L., stilgjutare. Fredsgatan 15.
Hanemann, C. & söner, Universitetets stilgjutare. Kaserngatan 32.
Hansen, E., föreståndare för nya möbelmagasinet. Glogatan 3.
Hansen, E. W., snickaremästare. Högbergsgatan 45.
Hansen, M., målareenka. Elisabetsgatan 19.
Harlin, magister. Brunsparken 21.
Harlin, W., telegrafmekaniker. Brunnsgatan 8.
Hartikainen, K., S., gårdsegarinna. Bangatan 5.
Harthin, L. A., f. d. translator. Boulevardsgatan 26.
Hartman, E., ingenior. Boulevardsgatan 17.
Hartvall, A. L., fabrikör. Alexandersgatan 10.
Hartvall, A., demoiselle. Brunsparken 4.
Hasselblatt. A. löjtnant. Gardeskasern.
Haupt, K. musiker. Fabiansgatan 21.
Hausen, B., demoiselle. Fabiansgatan 31.
Hausen, B., manufakturhandel. Mikaelsgatan 17.
Hausen, G., verkmästare. Alexandersgatan 6.
Hausen, J., assessorska. Fabiansgatan 31.
Hausen, J., stabskapten. Gardeskasern.
Hausen, R., filos. magister, amanuens vid statsarkivet. Mariegatan 18.
Hausen, W. v., bankodirektör. Brunshusvägen 14.
Hausen, W., skräddareenka. Nylandsgatan 12.
Hedberg, J., klädsömmerska. Högbergsgatan 29.
Hedberg, J., filos. magister. Ludvigsgatan 8.
Hedelius, K., tunnbindaremästare. Andreegatan 43.
Hedenberg, J., kontorist. Konstantinsgatan 11.
Hedenbergh, A., demoiselle. Manegegatan 7.
Hedengren, A., kontorist. St. Robertsgatan 21.
Hedengren, J., postiljon. St. Robertsgatan 21.
Hedenström, H., tullvaktmästare. Mariegatan 3.
Hedman, E., trafikdirektörs assistent. Brunsgatan 6,
Hegerstrand, J., F., handelsföreståndare. Kyrkogatan 2.
Hegeström, M., vill-egare. Villan Taipale.
Heikel, F., magister. Unionsgatan 8.
Heikel, F. V., gymnastiklärare. V. Kajen 2.
Heikel, O., med. lic. Estnäsgatan 9, mottagningstimmar kl. 9-10 f. m. och 4-5 e. m.
Heimberger, F. L., handlande. Unionsgatan 32. Kontor, Unionsgatan 32, öppet kl. 9-2 o. 5-7.
Heimberger, R., spegelfabrikör. Mikaelsgatan 7.
Heimberger, R., möbel- &. spegelmagasin. Mikaelsgatan 7 & 9.
Heimbürger, L., kansliråd. Boulevardsgatan 15.
Heine, E., kontorist. Skilnaden 8.
Heinrichs, A., kassör. Styrmansgatan 14.
Heinrichsohn, E., musiker. Elisabetsgatan 29.
Heinström, G. A., restamatör. Fredriksgatan 45.
Heintzie, E., rektorska. Berggatan 7.
Heitmann, C:, bruksegare. Richardsgatan 2.
Helander, A. V., kamrerare. Nikolaigatan 23.
Helander, D., läderhandel. Ö. Henriksgatan 13.
Helenius, H., senatsvaktmästare. Alexandersgatan 3.
Helenius, J. F., vice landtmätare. L. Robertsg. 4 o. 6.
Helenius, J. H., byggmästare. Eriksgatan 18.
Helenius, J. J., poliskonstapel. Mariegatan 22.
Helenius, K. A., gårdsegare. St. Robertsgatan 40
Helenius, tyghandel. Wladimirsgatan 13.
Helin, A., murarmästare. Mariegatan 21.
Helin, E., skomakare. Fabiansgatan 7.
Hellenius, G., sekreterare. Fredriksgatan 16.
Hellens, L. Th., von, senator. Brunnsgatan 8.
Heller, J., enkefru. Brunsgatan 8.
Hellfors, G. poliskonstapel. Fredriksgatan 53.
Hellman, A., gårdsegare. Andreegatan 39.
Hellman, E., demoiselle. Fabiansgatan 9.
Hellman, F. S., skeppstimmerman. Sjömansgatan 29.
Hellman, J., gårdsegare. Wladimirsgatan 11.
Hellman, K., handlandeenka. Alexandersgatan 48.
Hellner, H., kammarskrifvare vid Generaltulldirektionen Brunshusvägen 12.
Hellstedt, A., gårdsegarinna. Eriksgatan 26.
Hellsten, E. V., fröken. Berggatan 6.
Hellström, A. C., ackuschörska. Georgsgatan, 23.
Hellström, C., kontorist. Andreegatan 28.
Hellström, H., snickare. Nylandsgatan 13.
Hellström, J. J., stadsjenare. Georgsgatan 23.
Helsingfors Dagblads byrå. Nikolaigatan 13.
Helsingfors Dagblads annons- och prenumerationskontor. Alexandersgatan 18.
Helsingfors Dagblads tryckeri. Fredsgatan 15.
Helsingfors skeppsdocka vid Rödbergshamn.
Helsingfors skjortfabrik. Fabiansgatan 12.
Helsingfors tvättinrättnings kontor. Brunnsgatan 9.
Helsingfors utskänkningsbolags kontor. Bernhardsgatan 5, öppet 9-12 f, m. 4-6 e. m.
Helsingfors Vattenledningskontor. Mikaelsgatan 17.
Helsingius, R., lärarinna. Brunnsgatan 12.
Helsingius Z. G., revisor. Brunnsgatan 12.
Hemming, A., restauratris. V. Henriksgatan 20.
Henelius, M., sprutmästare. Estnäsgatan 4.
Henell, F. L., skeppare. Kapten Henells villa å Sörnäs.
Henell, G., murare. Mariegatan 24.
Heriell, G., vaktmästare. Mariegatan 24.
Henniger, L., perukmakare. V. Henriksgatan 6.
Henrici, A., geheimeråd. Boulevardsgatan 28.
Henriksson, G., byggmästare. Andreegatan 20.
Henriksson, G., uppsyningsman. Fredsgatan 19.
Henriksson, J. konstförvandt. Villan Lugnet.
Henriksson, J., gårdsegare. Skarpshyttegatan 13:
Henriksson, J. G., revisor. Trekantiga torget 7.
Henriksson, M., sömmerska. Fabiansgatan 7.
Herlenius, J. H., Arabia porslinsfabrik.
Herlin, G. A., handlande. bostad: Unionsgatan 43.
Herlin, A., kläder, galanterivaror och leksaker. N. Esplanadgatan 25.
Herlin, A., petroleum och jernvaror. Alexandersg.12.
Hermanson, R. F., juriskandidat. Albertsgatan 17.
Hernberg, R„ translator. Villan Berghäll vid östra chaussén. Anträffas kl. 8-10 f. m. och 5-6 e. m.
Hertz, A., möbelfabrikör. Sandviksgatan 4.
Hertz, L., enkefru. Annegatan 13.
Hertz, M., barnlärarinna. Annegatan 5.
Hertzberg, F., kollegiiregistrator. Annegatan 12.
Hertzberg, R., filos. magister. Skilnaden 8.
Heruvimoff, handlande. Villan Toivo, Thölö.
Heurlin, A. af, enkefru. Andreegatan 4.
Hidén, H. A., demoiselle, telegrafist. Hagasundsg. 6.
Hidström, K., rådman. Bergmansgatan 5.
Hildén, G., kassör. Albertsgatan 11.
Hildén; H. J., handlande. Brunsgatan 12.
Hildén, A. handelsföreståndare. Skarpskyttegatan 13.
Hildén, A., poliskonstapel. Kristiansgatan 5.
Himmanen, P. revisor. Annegatan 12.
Hinnerichsen, K. W., enkefru. V. Kajen 2.
Hinsberg, M., ackuschörska. V. Henriksgatan 18.
Hinsberg, W., mamsell. V. Henriksgatan 18.
Hindström, R., ingeniör. Stengård 57.
Hinze, H., handelskontorist. Mariegatan 7.
Hipping, W., häradshöfdingska. Kaserngatan 36.
Hirvonen, J., bibeldepotföreståndare. Katrineg. 3.
Hising, W., öfverstlöjtnant. Kaserngatan 34.
Hisinger, A., fröken. Wladimirsgatan 19.
Hisinger, R., referendarisekreterska. Eriksgatan 7.
Hisinger, W., öfverstelöjtnantska. Trekantiga torg. 7.
Hjelm, J., kassör. Fabiansgatan 8.
Hjelt, E., referendariesekreterare. N. Kajen 10.
Hjelt, E. F., protokollssekreterare. Elisabetsgatan 2.
Hjelt, F. W. G., prost. Mikaelsgatan 5.
Hjelt, H., magister. Wladimirsgatan 4.
Hjelt, K., kontorist. Fabiansgatan 38.
Hjelt, O. E. A., professor. N. Kajen 14.
Hjerpe, hårfrisörska. Alexandersgatan 15.
Hjertzell, F. A. W., fotografi-atelier (f. d. Hård) Glogatan 3.
Hjort af Ornäs, arkitekt. Eriksberg.
Hjärne, W., friherrinna. Boulevardsgatan 17.
Hoffman, C., vapenmästare. Kaserngatan 26.
Hoffman, J., stenhuggerifabrikant. Villan Lugnet.
Hoffman, O. G. bryggmästare. Sörnäs bryggeri.
Holm, A. F., bagare. Wladimirsgatan 25.
Holm, H. F., kontorist. Fabiansgatan 4.
Holm, K. E., med. doktor. Högbergsgatan 36.
Holm, K. E., bokhandlare. Unionsgatan 32.
Holm, K. M., målare. Mariegatan 19.
Holm, M., löjtnantska. Annegatan 11.
Holm, T., bagare. Regeringsgatan 15.
Holmberg, A. A., gårdsegare. Annegatan 7.
Holmberg, A., med. doktor. Fabiansgatan 16. Mottagning 10-12 f. m.
Holmberg, A., verkmästare. Annegatan 28.
Holmberg, C., smidesfabrikant. Mikaelsgatan 19.
Holmberg, C.. J., kontorist. Mariegatan 4.
Holmberg, T., Banktjensteman. Fabiansgatan 9.
Holmberg, F. A., skrifvare. Broholmen 32.
Holmberg, F. O., organist. Högbergsgatan 4.
Holmberg, G., kontorist. S. Esplanadgatan 4.
Holmberg, G. A., målare. Georgsgatan 36.
Holmberg, L, demoiselle. Kaserngatan 34.
Holmberg, J. F., vaktmästare. Societetshuset.
Holmberg, K., inspektörsenka. Boulevardsgatan 15.
Holmberg, K. A., poliskonstapel. Kronohagsg. 3.
Holmberg, K. J., byggmästare. Nylandsgatan 2.
Holmberg, L. R., kontorsskrifvare, Fabiansgatan 9.
Hollmen, K. J., handelsföreståndare. Fredriksg. 31.
Hollmerus, C,, forstmästare. Kyrkogatan 1.
Hollmerus, H., kontorsskrifvare. Kyrkogatan 14.
Holmgren, A., källarmästare. Societetshuset.
Holmgren, F. J., likkistfabrikör. Högbergsgatan 34.
Holmgren, M. M. demoiselle, fruntimmersskrädderi. S. Esplanaegatan 12.
Holming, telegrafrevisor. Högbergsgatan 6.
Holming, C., hushållsföreståndarinna. Nya barnbörds huset.
Holming, L., handlande. Broberskajen 10.
Holmqvist, A. L., skräddareenka. Nylandsgatan 12.
Holmqvist, H. L., gårdsegare. Fabiansgatan 38.
Holmqvist, K. E., bagare. Brunsgatan 7.
Holmqvist, U. W., bagare. Kyrkogatan 14.
Holmström, A. A., tullvaktmästare. Skarpskytteg. 11.
Holmström, A. J., postexpeditör. Berggatan 6.
Holmström, A. M., enkefru. N. Esplanadgatan 27.
Holmström, C. V., sjökapten. Wladimirsgatan 18.
Holmström, J. R., jernvägsekonom. Hagasundsg. 6.
Holmström, K., fru. V. Kajen 4.
Holmström, K. G., vaktmästare. Universitetets-anatomi.
Holmström, K. J., kontorsbiträde. Parkgatan 11.
Holmström, 8., gårdsegarinna. Wladimirsgatan 18.
Holmström, Th., handlande. Alexandersgatan 11.
Holsti, H., med. doktor. Georgsgatan 18.
Homén, L., j. u, kand., vicehäradshöfding. Kyrkogatan. 6.
Homén, E. A., med. kand. Fredsgatan 5.
Honkanen, J., skomakare. Georgsgatan 2.
Honkanen, O., sotarmästare. Kaserngatan 6.
Honig, A. J., agent. Brunnsparken 7.
Hornborg, konrektorska. Kaserngatan 20.
Hornborg, A., trävaruhandlare-kontor. Regeringsg. 2.
Hornborg, A., kamrerare. Brunsparken 13.
Hornborg, A., lärare-kandidat. Boulevardsgatan 29.
Hornborg, A., major. Högbergsgatan 20.
Hosiajnoff, A., doktor. Ö. Henriksgatan 9. Anträffas kl. 9-10 f. m. och 4-5 e. m.
Hougberg, S. V., expeditionschef. Regeringsgatan 3.
Hougberg, V., e. o. senatskanslist. Trekanten 9.
Hougberg, C. J., assessor. Fredsgatan 2.
Hradetzky, J., demoiselle. Georgsgatan 18.
Hrimaly, B., kapellmästare. Parkgatan 2.
Hrimaly, J., violloncellist. Parkgatan 2.
Huber, R.. ingeniör. Mikaelsgatan 17.
Hufvudstadsbladets byrå och tryckeri. Fabiansg. 6.
Hufvudstadsbladets kontor. Fabiansgatan 14.
Huhtinen, B., provisor. Skillnaden 4.
Huldén, B. G., brandstodsbolagets för landet agent. Rödbergsgatan 6.
Huldén, H., kontorist. Rödbergsgatan 6.
Hulko, G. trädgårdsmästare. Villan Alkärr 6.
Hult, M., ingeniörska. Kaserngatan 26.
Huttunen, A., poliskonstapel. Barnhemmet.
Hymander, J. A. G., kantor. Andreegatan 29.
Hyrkstedt, K. A., pastorsadjunkt. Annegatan 14.
Hyvärinen, K., handlande. Brunshusvägen 5.
Hård af Segerstad, A., bruksegare. Mariegatan 12.
Häggström, H. B., sjötullvaktmästare. Kyrkogatan 6.
Häggman, F. J., gårdsegare. Andreegatan 38.
Häggroth, E. H.. poliskonstapel. Eriksgatan 14,
Häggström, M., häradshöfdingska. Kostantinsgatan 11.
Häggström, K. V., accouchörska. V. Henriksgatan 18.
Hällsten, K., professor. Ö. Henriksgatan 5.
Hällström, A., filos. kand. Helenegatan 2.
Hällström, C., kamrerare. Fabiansgatan 26.
Hällström, G. A. af, magister. Brunsparken 17.
Hällström, G.. E. af, magister. Fabiansgatan 22.
Hämäläinen, J., maskinist. Styrmansgatan 14.
Hämäläinen, L., organist. Wladimirsgatan 17.
Höberg, G. A., landskontorist. Fredsgatan 12.
Höckert, J., senats e. o. kammarskrifvare Mariegatan 4.
Höckert, V., ombudsman i brandstodsbolaget för landet, Berggatan 16.
Höckerstedt, V. G., tullvaktmästare. Högbergsg. 1.
Högdahl, J., byggmästare. Villan Björnvik å Sörnäs.
Högström, E., kapten. Högbergsgatan 13.
Högström, R., gravör. Villan Lugnet.
Höijer, C. Th. arkitekt. Fredsgatan 15.
Höijer, F. L., destillatör. Boulevardsgatan 40.
Höijer, O., kommunalråd. Nylandsgatan 33.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]