Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

I

Ignatius, K. E. F., direktor för Statistiska byrån. Fredriksgatan 32.
Ignatius, O., bankkasör. Berggatan 10.
Ignatius, S., pastorska. Berggatan 10.
Ilinoff, A. A., handlande. Mikaelsgatan 11.
Illman, G. A., målare. Alexandersgatan 48.
Illman, J, E., skepparenka. Elisabetsgatan 11.
Imtschennik, öfverstelöjtnant. Brunsgatan 12.
Inberg, I. J., ingeniör. Andreegatan 16.
Inberg, J. A., musiklärare. S. Esplanadgatan 10.
Ingberg, A. W., restaurat. Mikaelsgatan 4.
Ingerman, O., kanslist vid Statistiska byrån. Georgsgatan 7.
Ingman, C. F., slagtare. Sofiegatan 2.
Ingman, E. J., vicehäradshöfding. S. Esplanadgatan 16, mottagningstid 9-10 f. m. och 4-6 e. m.
Ingman, enkeprofessorska. Wilhelmsgatan 5.
Ingman, G. A., senatskopist. Kronohagsgatan 1.
Ingman, H., demoiselle, föreståndarinna för blindanstalten i H:fors. Konstantinsgatan 22.
Ingman, J. J., skeppare. Kronohagsgatan 1.
Isanoff, N., kaptenska. Båtsmansgatan 1.
Ismailoff, M. F., militärläkare. Kyrkogatan 3.
Ivanoff, A., stabskapten. Elisabetsgatan 21.
Ivanoff, F., arkivarie vid generalguvernörskansliet. Kampkasernen.
Ivanoff, W., poliskonstapel. Elisabetsgatan 15.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]