Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

J

Jaenisch, A., kamrerare i Statskontoret. Mikaelsg. 29
Jahn, C., gravör vid myntverket. Mynthuset.
Jahnel, A., handlande. Alexandersgatan 26.
Jakobsén, K., sjökapten och handlande. Villan Ås.
Jakobsen, N., kapten. Bergmansgatan 9.
Jakobsson, A., byggmästare. Bangatan 21.
Jakobsson, J., gårdsegare. Lappviksgatan 9.
Jakobsson, V., kamrerare. Wladimirsgatan 34.
Jakoleff, J., vill-egare. Villan Berga 12.
James, C., disponent. Högbergsgatan 3.
Jankes, C. R., handlande. Mikaelsgatan 11.
Jankes, G. F., handlande. Mikaelsgatan 8.
Jankewitsch, öfverste, Wladimirsgatan 7.
Jansson, A., kamrerare. Konstantinsgatan 11.
Jansson, A. F., lagman. Alexandersgatan 54.
Jansson, C., demoiselle. Högbergsgatan 39.
Jansson, E. murare. Andreegatan 20.
Jansson, F. S., enkefru. Mikaelsgatan 13.
Jansson, H., poliskanslist. Kampkasern.
Jansson, M. S., ackuschörska. Mariegatan 24.
Jaschinski, N., guvernementssekreterare. Eriksg. 16.
Jefimow, A., fältväbel. Bangatan 23.
Jefremow, A., handlande. Nylandsgatan 8.
Jegoroff, V., kollegiiregistrator. Kristiansgatan 14.
Jerngren, J. E., hofråd. Unionsgatan 10.
Jernström, L. A., t. f. stadsträdgårdsm. Georgsg.21.
Jewstratoff, K., stabskapten. Konstantinsgatan 25.
Jewssratoff, W., filos. kand. Konstantinsgatan 25.
Johansson, A., bokhållare. Wladimirsgatan 11.
Johansson, A., gårdsegare. Albertsgatan 1.
Johansson, A., handlande. Alexandersgatan,13.
Johansson, A., modist. Katrinegatan 3,
Johansson, A., tulluppsyningsman. Bergmansgatan 15.
Johansson, E., studerande. Sjömansgatan 3.
Johansson, G., professor. Bergmansgatan 17.
Johansson, H., gårdsegare. Nylandsgatan 24.
Johansson, J., gårdsegare. Kristiansgatan 1.
Johansson, J. E., faktor. Villan Hörneberg vid öst. chausséen.
Johansson, J. G., stationsinspektorsadjoint. Brunsgatan 6.
Johansson, K. G., gårdsegare. Sjömansgatan 3.
Johansson, L., kaptenska. Nylandsgatan 4.
Johansson, L. J., perukmakare. N. Esplanadg. 33.
Johansson, V., handlande. N. Esplanadgatan 27.
Johansson, V. A., målaremästare. Fredriksgatan 20.
Johansson, Z., målaremästare. Kaptensgatan 1.
Johnsson, V., handlande. Trädgårdsgatan 4.
Johnsson, V., kappmagasin. Fabiansgatan 31.
Johnsson & Sidorow, kontor. Mikaelsgatan 3.
Jokinen, J., konduktör. Eriksgatan 15.
Judén, V., enkefru. Nylandsgatan 3.
Julin, V., demoiselle. Konstantinsgatan 32.
Jürgenfelt, L., foderalmakare. Högbergsgatan 45.
Jürgens, A. E., skrädderifabrikör. Unionsgatan 30.
Jürgens, G., kopparslagare. Kyrkogatan 3.
Jürgens, L., handelsexpedit. Brunsgatan 9.
Jurjew, J. E., tapetfabrikant. Albertsgatan 23.
Jurjews tapetförsäljning. Unionsgatan 21.
Jurvelin, A. sekreterare. Bangatan 27.
Juselius, C. F. Skjortmagasin. N. Esplanadgatan 29.
Juselius, E. V., jernvägskamrerare. Brunsgatan 6.
Juselius, F. A., bagare. Villan Holmnäs 1.
Juselius, K. O., vaktmästare. Kyrkogatan 8.
Juselius, M., skräddaremästare. Helenegatan 3.
Juslin, E. A., gårdsegare. Estnäsgatan 9.
Juslin, J. E., med. kand. Estnäsgatan 9.
Juslin, F., guldsmed. Eriksgatan 14.
Juslin,K.F., rådstufvurättsvaktmästare. Boulevardsg.7.
Juslin, V., modist. Helenegatan 2.
Juslin, W., ingeniör. Estnäsgatan 9.
Justén, K., jernvägsbokhållare. Hagasundsgatan 6.
Jurjeff, O., gårdsegarinna. Rödbergsgatan 5.
Jäder, E. J., kamrerare. Konstantinsgatan 8.
Jäderholm, H., ingeniör. Villan Necken.
Jägerhorn, E., statsrådinna. Boulevardsgatan 3.
Jägerhorn, K. J., statsråd. Kyrkogatan 4.
Jährn, A. J., konduktör. Annegatan 23.
Järne, H. J., skomakaremästare. Brunnsparken 21.
Järnefelt, häradshöfding. Alexandersgatan 15.
Järnefelt, A., generalmajor. Brunnsgatan 8.
Järvinen, C. G., snickare. Crolls villa å Broholmen.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]