Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

K

Kadenius, A., gårdsegare. Annegatan 9.
Kajan, A., sömmerska. Kaserngatan 12.
Kajander, A., senatsvaktmästare. Fredriksgatan 20.
Kajander, A., handlande. Styrmansgatan 11.
Kajanns, G. A., kollegiiassessor. Albertsgatan 9. (Nylandsgatan 42).
Kaleva försäkrings-aktiebolags kontor. Alexandersgatan 17
Kalk, E. J., smidesfabrikör. Andreegatan 39.
Kalm, J. M., lektor. Mariegatan 12.
Kalm, T., e. o. universitetslektor. Berggatan 20.
Kalm, W., professorska. Berggatan 20.
Kannelin, J., svarfvare. Katrinegatan 3.
Kapital och lifränteförsäkrings anstaltens kontor. Mikaelsgatan 5, öppet 12-2.
Karamsin, A., öfverstinna. Villan Hagasund.
Karell, G. F., handlande. Villan Ås.
Karén, H. J., instrumentmakare. Georgsgatan 36.
Karitskin, N., kapten. Kristiansgatan 17.
Karlén, K. V., vaktmästare. Kaserngatan 32.
Karlsson, C. H., målaremästare. Högbergsgatan 37.
Karlson, E., mamsell. Vinkelgatan 12.
Karlson, G., snickare. Eriksgatan 46.
Karlson, J. E., landskanslist. Wladimirsgatan 18.
Karlson, J. G., gelbgjutare. Boulevardsgatan 10.
Karlson, J. W., paraplymakare. V. Henriksgatan 16.
Karlström, O., snickarenka. Villan Hvila.
Kaschetskin, A., löjtnant. Gengatan 3.
Kaselius, K. J., målaremästare. Eriksgatan 20.
Kaukin, S., handlande. Sjömansgatan 18.
Kavaleff, A., possessionat. Unionsgatan 45.
Kavaleff, J., possessionat. Berggatan 7.
Kavaleff, N., godsegare. Kronohagsgatan 4.
Kaschperoff, P., öfverstelöjtnant. Kyrkogatan 14.
Kansoff, E., handlandeenka. Eriksgatan 19.
Kavander, A., vaktmästare. Kyrkogatan 2.
Keinänen, 5., teck. lärare. Fabiansgatan 21.
Kellander, A. E., referendariesekreterska. Högbergsgatan 37.
Kellander, J., konstförvandt. Villan Lugnet.
Kellgren, S., professorska. Mariegatan 9.
Kelpien, C., kontorist. Konstantinsgatan 6.
Kerin, W., gårdsegarinna. Wladimirsgatan 42.
Kekoni, K., kontorist. Manegegatan 3.
Kekoni, L. J., kontorist. Andreegatan 28.
Kihlman, A., rektor. S. Magasinsgatan 4.
Kiljander, L., filos. magister. Annegatan 12.
Kinnunen, G., provisor. S. Esplanadgatan 2.
Kirstein, R., pastor. Bernhardsgatan 3.
Kiseleff, A. prot. sekr. Alexandersgatan 15.
Kiseleff, C., arkitekt. Konstantinsgatan 14.
Kiseleff, F., handlande. Alexandersgatan 15.
Kiseleff, F. P., & Söner. Alexandersgatan 15.
Kiseleff, N., konsul. Alexandersgatan 15.
Kistelin, G. A., fångknekt. Wladimirsgatan 52.
Kjellin, K., kontor. Vestra Kajen 6. Bostad Unionsgatan 8.
Kjällmansson, O. E., handlande. S. Magasinsgatan 6.
Kjällmansson & C:o., handelsbutik. N. Esplanad gatan. 23.
Kjöllerfeldt, C., enkefru. Albertsgatan 17.
Kjöllerfeldt, E. A., kollegiiassessor. Boulevardsg.38.
Kjöllerfeldt, Th., lärarinna. Richardsgatan 4.
Kjöllerfeldt, W., lärarinna. Richardsgatan 4.
Kleineh, L. W., magistratstranslator. Högbergsg.37.
Kleineh, M. fru. Brunsparken 5.
Kleineh, O., artist. N. Esplanadgatan 9.
Klepfer, stabskapten. Gasverksgatan 4.
Klingberg, K. J., kommissarie. Flotska kasern.
Klotschkow, V., handlande. Alexandersgatan 42.
Klärich, A. W., handlande. Alexandersgatan 17.
Klärich, F. H. A., handlande. Alexandersgatan 17.
Knappsberg, K. A., jernvägskonduktör. Eriksgatan 15.
Knappsberg, O., bokhållare. Eriksgatan 15.
Kniefs korfmakarbatik. Alexandersgatan 36.
Kniper, S., assessorska. Konstantinsgatan 29.
Knopp, P., villegare. Villan Berga 6.
Knorring, H. C. v., senatorska. L. Robertsgatan 1.
Knorring, A. L., häradshöfding. Nikolaigatan 15.
Koch, F. J., perukmakare. Fabiansgatan 27.
Koch, F. J., rakstuga. Alexandersgatan 34.
Kochtomoff, N., handlande. Mikaelsgatan 7.
Kochtomoff, N., thémagasin. Alexandersgatan 44.
Kockström, V. R., filos. magister. Andreegatan 23.
Kokuschkin, M. A., handlande. Wladimirsgatan 57,
Kolagen, D., gårdsegare. Albertsgatan 16.
Koljonen, J., poliskonstapel. Kampvillan 40.
Kollin, K. G., vicehäradshöfding. Fredsgatan 1.
Kolster, R., ingeniör. Brunsparken 23.
Komkoff, handelsföreståndare. Tölö, Rosavilla.
Kommonen, E., titulärrådinna. Unionsgatan 28.
Kommonen, W., handl. Fabiansgatan 14.
Kononoff, F., gårdsegare. Villan Stengård 59.
Konversationsklubben. Alexandersgatan 7.
Korander, M., tapetserare. St. Robertsgatan 14.
Koreneff, M. W., skräddare. Mikaelsgatan 19.
Korenius, E. W., handlande. Wladimirsgatan 55.
Koroleff, F., handlande. Ö. Henriksgatan 9.
Koroleff, J., handlande. Unionsgatan 22.
Koroleff, N., handlande. Unionsgatan 22.
Koroleff, W., handlande. N. Esplanadgatan 15.
Koski, J., gårdsegare. Villan Stengård 57.
Koskis kimröksbruks kontor. Fabiansgatan 31.
Kothen, A. v., friherre, protokollssekreterare. Konstantinsgatan 3.
Kotovalko, A., handelsföreståndare. Lappviksg. 15.
Kovaldin, A., handelsföreståndare. Kristiansgatan 17.
Kovero, K. A., magister. Andreegatan 20.
Kowin, A. A., handlande. Wilhelmsgatan 6.
Kraemer, A. S. v., löjtnanska. Kaserngatan 40.
Kraus, K., enkefru. Richardsgatan 1.
Krebel, hofråd, militärläkare. V. Henriksgatan 24.
Kreuger, O. H., gårdsegare. Berggatan 9.
Kristinin, L, konduktör. St. Robertsgatan 36.
Krivetz, A., handlande. Sjömansgatan 24 o. 19.
Krogell, A. W., skomakare. Nylandsgatan 14.
Krogerus, G., major. L. Robertsgatan 1.
Krogerus, G. A., prokuratorsadjoint. Konstantinsg.6,
Krogerus, V., löjtnant. Bergmansgatan 17.
Krogius, L., kontor. S. Magasinsgatan 2.
Krogius, A., lagmanska. Albertsgatan 13.
Krogius, F., lagman. Brunnsparken 3, egen villa.
Krogius, L., navigationsskoleföreståndare. Bergmans gatan 11.
Krohn, J., lektor. Berggatan 22. Anträffas kl. 3-4 e. m.
Kroijerus, A. o. M., demoiseller. Wladimirsgatan 18.
Kroijerus, H., resepostexpeditör. Wladimirsgatan 18..
Kronich, musiker. Skarpskyttegatan 8.
Kronman, L., kanslist vid Finlands statskontor. V. Kajen 4.
Kronqvist, A., målare. Alexandersgatan 50.
Krook, A., postexpeditör. Berggatan 11.
Krook, C. G., refendariesekret. Alexandersgatan 22..
Krook, Z., demoiselle. Kaserngatan 40.
Krook, enkefru. Alexandersgatan 22.
Krüger, H. O., agronom. Berggatan 7.
Krüger, J., handlande. Nylandsgatan 18.
Kruskopf, B., modist. Alexandersgatan 15.
Kruskopf, C., telegrafmekaniker. Regeringsgatan 17.
Kruskopp, K. G., kurir. Nikolaigatan 4.
Kudrakoff, M., föreståndarinna för Ryska fruntimmarsgymnasium. Fabiansgatan 20.
Kuittinen, K. W., skomakare. Wladimirsgatan 25.
Kullhem, A., doktorinna. Trekantiga torget 7.
Kullman, A., maskinist. Gengatan 1.
Kullman, K. M., murarmästare. Kristiansgatan 9.
Kumlin, O., senatskanslist. Georgsgatan 36.
Kunnar, A., målaremästare. Alexandersgatan 6.
Kurvinen, P., missionär. Fredriksgatan 53.
Küster, O., v. generalmajor, N. Esplanadgatan 9,
Kuusankoski aktiebolags kontor. Fabiansgatan 31,.
Kylén, A., ackuchörska. Annegatan 23.
Kylén, E. W., kapten. Annegatan 23.
Kymlander, J., vaktmästare vid Finlands bank. N. Esplanadgatan 41.
Kynberg, J. G., slottsbefallningsman. Länehäktet.
Kyrklund, G. F., målare. Mikaelsgatan 19.
Kyrklund, K. L., målare. Högbergsgatan 35.
Kyrklund, Th., provisor. Alexandersgatan 26.
Kyrkstads ångsågverk-aktiebolags kontor. Andreeg. 44.
Kåhlman, V., skeppare. Mauritsgatan 16.
Kårelin, J., handlande. Georgsgatan 4.
Kämp, C. restauratör. Norra Esplanadgatan 39.
Kämp, C., restauration. Nya teatern.
Kärnä, J., poliskommissarie. Villan Kampmalm.
Köhnen, F., handlande. Wladimirsgatan 34.
König, K. F. W., skådespelare. Alexandersgatan 21.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]