Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

L

Laaksonen, C., konduktör. Georgsgatan 4.
Ladigin, M. P., enkefru. Villan Echo.
Laethén, R., bankkontorist. N. Kajen 16.
Lagerblad, E., magister. Fredriksgatan 24.
Lagerblad, J. F., poliskammarsekret. Nylandsg. 42.
Lagerblom, K., sadelmakare. Richardsgatan 4.
Lagerbohm, J. Th., bokbindare. Fredsgatan 15.
Lagerborg, A. W., ingeniörkapten. Kyrkog. 4, 2 tr. upp.
Lagerborg, R. O., kapten, hufvudred. f. H:fors Dagblad. Nikolaigatan 13. träffas kl. 11-1 f. m.
Lagercrants, A., urmakare. S. Esplanadgatan 2.
Lagercrants, M., enkefru. St. Robertsgatan 7.
Lagerdahl, A., bokhandelsbiträde. Fabiansgatan 31.
Lagergren, A., restauratris. Alexandersgatan 7.
Lagerqvist, H., vaccinatris o. ackuschörska. Nikolaigatan 29.
Lagerspets, E. A., arkitekt. Boulevardsgatan 6.
Lagerstam, H., kommissarie. St. Robertsgatan 3.
Lagerstedt, K., öfverste. St. Robertsgatan 31.
Lagerström, G. A., kontorist. V. Kajen 14.
Lagervik, G. A., handlande. Fredriksgatan 45.
Lagus, C., enkefru. Georsgatan 5.
Lagus, C., F. och V., demoiseller. V. Henriksgatan 2.
Lagus, W., professor, kansliråd. V. Henriksgatan.
Lahtis ångsågsbolags kontor. N. Esplanadgatan 3.
Lalu, E., lokomotivförare. Brunnsgatan 6.
Lamberg, S. poliskonstapel. St. Robertsgatan 23.
Lamarque, W., enkefru, glasförsäljning. Glogatan 3.
Lamezan, v., friherre, tysk konsul. Kyrkogatan 10.
Landén, A., vågmästare. Vestra Kajen 2.
Landtman, A„ kassör. Elisabetsgatan 11.
Landtman, E., demoiselle. L. Robertsgatan 4 o. 6.
Lang, H., handlandeenka. Alexandersgatan 16.
Lang, J. N., j. u. kand. Mariegatan 19.
Lang, W., pastorska. Boulevardsgatan 6.
Lange, musiker. Brunsparken 13.
Lange, A., demoiselle. Konstantinsgatan 21.
Lange, B., forstmästare. Georgsgatan 31.
Lange, S., demoiselle. Georgsgatan 31.
Langenskiöld, C., friherre, filos. magister. Elisabetsg. 2.
Langhoff, F. W., apothekare. Thölö, villan Hesp. 61 a.
Langolain, A., guvernementssekr. Elisabetsgatan 27.
Larsson, A., inspektor. Fredriksberg.
Larsson. F., handskfabrikant. Högbergsgatan 47.
Laurell, A. F., öfverinspektor. N. Esplanadgatan 5.
Laurell, G., bergsråd. Boulevardsgatan 5.
Laurell, J., professorska. Nikolaigatan 27.
Lauren, A. W., senatskanslist. Ludvigsgatan 3.
Laurent, H. A., kapellmästare. Bergmansgatan 11.
Laurent, K. B., bokbindaremästare. Högbergsgatan 20.
Laurent, L. A., bokbinderifabrikör. Högbergsgatan 20.
Laurent, M., knäckebrödsbageri. Bergmansgatan 11.
Laurent, O. V., handlande. Ö. Henriksgatan 1.
Laurent, O. V. & C:o, urmakeri. O. Henriksgatan 1. och Alexandersgatan 22.
Laurstein, E., bandagist. V. Henriksgatan 6.
Lavonius, W., j. u. doktor. Regeringsgatan 3. Anträffas kl. 5-6 e. m.
Leander, A., demoiselle. Högbergsgatan 12.
Leander, A., hamnmästare. Fabiansgatan 9. a
Leander, A. F., kapellmästare. L. Robertsgatan 4 o. 6.
Leander, K. A., bokhållare. Wladimirsgatan 12.
Lebedeff, P., öfverauditör. St. Robertsgatan 41.
Léfin, Ch. F. J., kontorist. N. Esplanadgatan 3.
Lefren, K. Th,, konduktör. Barnhemmet vid Lappviksg.
Legler, H., demoiselle. Wilhelmsgatan 11.
Lehti, J. J., poliskonstapel. Andreegatan 11.
Lehtinen, J., kontorist. Glogatan 3.
Lejman, A., gårdsegare. Högbergsgatan 19.
Lekwe, E., ingeniör. Tölö, Kinnekulla.
Lemke, J. W., fabriksmästare. Alexandersgatau 50.
Lemström, C., slagtarenka. Kyrkogatan 12.
Lemström, J., gårdsegare. Lappviksgatan 1.
Lemström, H., inspektorska. Bangatan 27.
Lemström, K. S., professor. Konstantinsgatan 6.
Lenngren, C., skulptör. Marieg. 12. o. Konstantinsg. 7.
Lenngren, K., handlande. Villan 80 i Brunsparken.
Leontjeff, P., skollärare. Kaserngatan 26.
Lenngren, Lily, porträttmålarinna. Brunnsparken 80.
Leontjeff, assessor. Kaserngatan 26.
Leopold, A., protokollssekreterska. Annegatan 15.
Lerche, F., statsråd, direktor för generalguvernörskansliet. N. Esplanadgatan 7.
Lesche, A., tullvaktmästare. Annegatan 12.
Lesche, F. T., gummimakare. Andreegatan 43.
Levander, I. A., boktryckerikonstförvandt. Sandvikskajen 11.
Levänen, Z., filos. doktor. Manegegatan 7.
Lexenberg, f. d. underofficer. Georgsgatan 3.
Lievendal, A., litograf. S. Esplanadgatan 18.
Lievendal, F., litograf. Brunsparken 4, vestra området.
Lihr, J. C., ingeniör. Regeringsgatan 10.
Liikanen, H., löjtnant. Elisabetsgatan 11.
Liiman, P., fabrikör. St. Robertsgatan 26.
Liljander, A. A., bagaremästare. Fredriksgatan 24.
Liljebeck, H., skomakare. N. Magasinsgatan 3.
Liljelund, V. L., skräddare. Annegatan 26.
Liljendal, H. J., skräddare. Simonsgatan 4.
Liljenstrand, A. W., professor, kansliråd. Kaserngatan 40.
Liljeroos, M., skomakare. Mikaelsgatan 20.
Liljeros, A. F., rådman. Vinkelgatan 12.
Liljeros, T. enkefru. Högbergsgatan 39.
Liljeroth, J., sjökapten. Kaserngatan 4.
Liljeroth, V., sjökapten. Högbergsgatan 25.
Liljeroth, V., vin- och kolonialvaruhandel. Fabiansgatan 10 och L. Robertsgatan 8.
Liljestrand, E. J., pastor. Kaserngatan 22.
Liljeström, A. F., skeppareenka. St. Robertsgat. 44.
Liljeström, C. G., målare. L. Robertsgatan 4 o. 6.
Liljeström, C. G., vaktmästare vid Finlands bank. Alexandersgatan 3.
Liljeström, J. M., kapten. Skarpskyttegatan 13.
Liljeström, K. V., detektiv polis. Villan Fjälldal.
Liljeström, K., gårdsegarinna. Nylandsgatan 22.
Liljeström, W. J., möbelfabrikör. Andreegatan 33.
Lilius, M., prostinna. Kaserngatan 28.
Lille, C. W., lektor. Konstantinsgatan 11.
Lindberg, A., senatsvaktmästare. Alexandersgatan 3.
Lindberg, A. A. F., handlande. V. Henriksgatan 6.
Lindberg, C., assessorska. Annegatan 18.
Lindberg, D., skomakare. Brovillan.
Lindberg, F. W., civilingeniör. Kronohagsgatan 3.
Lindberg, L, handlandeenka. Högbergsgatan 37.
Lindberg, J. G., poliskonstapel. Sandviksgatan 14.
Lindberg, K. F., poliskommissarie. Kronohagsgatan 3.
Lindberg, O. W., poliskonstapel. Estnäsgatan 12.
Lindberg, S. O., professor. Botaniska trådgården.
Lindberg, C. R., rektor. Elisabetsgatan 13.
Lindblad, E., pianofortemagasin. S. Esplanadg. 10.
Lindblad, G. W., bleckslagaremästareenka. St. Robertsgatan 9.
Lindblad, O., handlande. Richardsgatan 2. Kontor N. Esplanadgatan 7.
Lindblad, O. L., kontorist. N. Esplanadgatan 3.
Lindblad, S., enkefru. Högbergsgatan 37.
Lindblom, J, snickare. Högbergsgatan 33.
Lindblom, J. E., målaremästare. Jägaregatan 5.
Lindblom, M., demoiselle. Eriksgatan 7.
Lindbohm, A., fru, förfärdigar artificiela blommor, N. Esplanadgatan 39.
Lindbohm, C., verkmästare. N. Esplanadsgatan 39.
Lindbohm, M., verkmästare. Villan Berghäll vid östra chausséen.
Lindbom, K. G., vaktmästare. Nikolaigatan 18.
Lindborg, C., enkefru. Kaserngatan 4.
Lindebäck, E., bankodirektör. Alexandersgatan 36.
Lindebäck, O., ingeniör. Brunnsparken 21.
Lindeberg, K. L., direktör för polytekniska skolan. Boulevardsgatan 29.
Lindell, G., handelsföreståndare. Wladimirsgatan 12.
Lindell, J., forman. Eriksgatan 13.
Lindell, O. R., exekutionsbetjent. Albertsgatan 19.
Lindelöf, A., kurir. Nikolaigatan 4.
Lindelöf, L., öfverdirektör, statsråd. Albertsgatan 13.
Lindeman, C. A., vaktmästare. Mariegatan 5.
Linden, C., vaktmästare. Andreegatan 32.
Lindén, H. M., v. häradsh. Konstantinsgatan 25.
Lindén, J., folkskolelärare. Wladimirsgatan 3.
Lindén, J. A., bokbindare. Eriksgatan 14.
Lindén, K. E., med. lic. Skillnaden 4.
Lindén, M. E., packhusinspektor. Konstantinsg. 25.
Lindenwald, R., manufakturhandel. Unionsgatan 23.
Lindeqvist, A., språklärare. Wladimirsgatan 32.
Lindeqvist, C. J., öfverlärare. Nylandsgatan 29.
Lindeqvist, F., kammarskrifvare. Estnäsgatan 10.
Linder, F., friherre. Michaelsgatan 13.
Lindfors, A., kontorist. Nylandsgatan 42.
Lindfors, A. B., kontrollör. S. Magasinsgatan 6.
Lindfors, A. V., magister, hofråd. Brunsgatan 8.
Lindfors, E., enkefru. Unionsgatan 10.
Lindfors, G. W., handelsföreståndare. Andreaeg. 42.
Lindfors, I. R., möbelfabrikant. Boulevardsgatan 28.
Lindfors, J., generalmajor. Mariegatan 7.
Lindfors, J. R., handlande. Villan Echo 26.
Lindfors, K., målare. Nylandsgatan 24.
Lindfors, stenhuggareenka. Annegatan 25.
Lindfors, S., fru. Konstantinsgatan 23.
Lindfors, W., fältskär. Kaserngatan 4.
Lindgren, A., expeditionschefsadjoint. Andreeg. 22.
Lindgren, A. E., handlande. Villan Necken.
Lindgren, A. E., musikhandlande. Alexandersgatan 32.
Lindgren, C., garfvaremästare. Gasverksgatan 4.
Lindgren, E., magister. Brunsgatan 7.
Lindgren, G., skräddare. Wladimirsgatan 41.
Lindgren, H., farmaceut. S. Esplanadgatan 2.
Lindgren, J., restauratör. Fabiansgatan 10.
Lindgren, T., demoiselle. Mikaelsgatan 3.
Lindh, A., enkefru. Mariegatan 8.
Lindh, C., faktor. N. Magasinsgatan 1.
Lindholm, enkefru. Kaserngatan 20.
Lindholm, A., skräddarenka. Angreaegatan 2.
Lindholm, A., gårdsegare. Fiskaregatan 14.
Lindholm, B., häradshöfdingska. Konstantinsg. 17.
Lindholm, C. J., handlande. Mikaelsgatan 3.
Lindholm, G. A., kurir. Nikolaigatan 4.
Lindholm, J., sömmerska. Kyrkogatan 14.
Lindholm, J., senatsvaktmästare. Alexandersgatan 3.
Lindholm, J. A., föreståndare för Expressbyrån. Fredriksgatan 43.
Lindholm, K. E., skeppare. Wladimirsgatan 5.
Lindholm, K. H., magister. Elisabetsgatan 16.
Lindholm, O., magister. Andreegatan 4.
Lindholm, V., sjötullvaktmästare. Högbergsgatan 1.
Lindholm, W., enkefru. Konstantinsgatan 7.
Lindholm, W., tullvaktmästare. Högbergsgatan 1.
Lindman, F. V., kassörsenka. Estnäsgatan 7.
Lindqvist, C. H., vaktmästare vid slöjdskolan. Mikaelsgatan 10.
Lindqvist, Fr. arkivarie. Skarpskyttegatan 8.
Lindqvist, F. M., vaktmästare. Mikaelsgatan 3.
Lindqvist, G. R., konduktör. Eriksgatan 15.
Lindqvist, J., konduktör. Kaserngatan 48.
Lindqvist, J. o. E., demoiseller. Ludvigsgatan 6.
Lindqvist, J. R., bokhållare. Hagasundsgatan 6.
Lindqvist, J. W., pastor. Georgsgatan 1.
Lindqvist, L. I., öfverarkitekt. Boulevardsgatan 26.
Lindqvist, M., modesömmerska. V. Henriksgatan 16.
Lindqvist, M., brödförsäljerska. Bangatan 2.
Lindqvist, O. W., telegrafist. Hagasundsgatan 6.
Lindqvist, J. R., jernvagsbokhållare. Hagasundsg. 6.
Lindqvist, S., bagare. Alexandersgatan 54.
Lindqvist, V., kartaritare. Georgsgatan 4.
Lindqvist, V. W., landskontorist. Sjömansgatan 7.
Lindroos, A., fru. Bergmansgatan 25.
Lindroos, A. J., tulluppsyningsman. Annegatan 7.
Lindroos, C., kommerserådinna. Alexandersgatau 36.
Lindroos, C. A., möbelfabrikant. Abrahamsgatan 13.
Lindroos, E., urmakare. Alexandersgatan 18.
Lindroos, J. F., possessionat. Alexandersgatan 36.
Lindroos, lokomotivförare. Mikaelsgatan 13.
Lindstedt, E. J., skräddare. Skarpskyttegatan 9.
Lindstedt, J., möbelfabrikör. Unionsgatan 16.
Lindström, A., senatsvaktmästare. Kronohagsgatan 1.
Lindström, C. A., färgare. Villan Hammarberg i Thölö.
Lindström, C. G., målare. Kyrkogatan 3.
Lindström, C. J., kontorist. Unionsgatan 16.
Lindström, C. O., handlande. N. Magasinsgatan 1.
Lindström, E., enkefru. Konstantinsgatan 13.
Lindström, F., handlande. Fredsgatan 11.
Lindström, F., sjökaptensenka. St. Robertsgatan 35.
Lindström, F. A., garfvare. N. Esplanadgatan 33.
Lindström, F. J., civilingeniör. Villan Hammarberg i Thölö.
Lindström, G., gördelmakare. Villan Brogård.
Lindström, G., vill-egare. Villan Taipale.
Lindström, G. A., maskinist. Båtsmansgatan 35.
Lindström, G. A., uppsyningsman. Nylandsgatan 7.
Lindström, G. F., slagtaremästare. Boulevardsgatan 17.
Lindström, G. F., slagtarebutik. Helenegatan 2.
Lindström, J., kontorist vid föreningsbanken. Villan 33 vid långa bron.
Lindström, K., kontorist. Alexandersgatan 13.
Lindström, K. J., sjömanshusvaktmästare. Båtsmansgatan 35.
Lindström, R., grosshandlare. Konstantinsgatan 8.
Lindström, S., skräddare. Konstantinsgatan 15.
Link, R., demoiselle. Georgsgatan 27.
Linsén, A., bibliotekarie. Unionsgatan 20.
Lischin, A., bokhandelsbiträde. Fabiansgatan 31.
Lithografiska tryckeribolaget. Mikaelsgatan 5.
Litonius, F. L., gårdsegare. Alexandersgatan 50.
Littson, A. C., musiker. Hafsgatan 4.
Littson, K., kopist. Hafsgatan 4.
Litvinow, E., kosthållerska. Lappviks sjukhus.
Ljungqvist, K. A., maskinist. Båtsmansgatan 36.
Lode, A., telegrafist. Myntgatan 3.
Lode, T., major. Myntgatan 3.
Lode, T., underlöjtnant. Gardeskasernen.
Logren, M., demoiselle. Boulevardsgatan 15.
Lodman, K. J., poliskonstapel. Wladimirsgatan 32.
Lohman, H., demoiselle. Konstantinsgatan 6.
Lojander, G., enkefru. L. Robertsgatan 14.
Loman, E. B., gårdsegare. Eriksgatan 12.
Landén, Hj. ingeniör. Högbergsgatan 36.
Loo, E., häradshöfding. Georgsgatan 25.
Loström, G. A., skomakare. Alexandersgatan 44.
Lovin, J. F., skräddare. Villan Lugnet.
Lukander, H. G., skollärarinna. Boulevardsgatan 17.
Lukander, O., handelskontorist. Mariegatan 7.
Lukander, J., vill-egare. Villan Taipale.
Lukander, K. V., formansålderman. Estnäsgatan 10.
Lukianoff, P., handlande. Andreegatan 24.
Lukkarinen, K., ackuschörska. Berggatan 22.
Lund, C., hyrkusk. Tölö villan Stengård.
Lund, J. F., gårdsegare. Thölö, Humleberg 55.
Lundahl, B., häradshöfding. Wladimirsgatan 16.
Lundberg, A., modist. Glogatan 2.
Lundberg, A. J., skomakare. N. Esplanadgatan 7.
Lundberg, F., ingeniör. Glogatan 2.
Lundblad, K. L., ingeniör. Bergmansgatan 1.
Lundell, O., vaktmästare. Andreegatan 38.
Lundell, S., ackuschörska. Eriksgatan 10.
Lundén, A. G., poliskonstapel. Fjälldal.
Lunden, J. L., jernvägakontrollör. Wladimirsgatann g, 4
Lundén, P. J., kontorist. Alexandersgatan 12.
Lundenius, A. K. G., provinsialläkare. Kaserng. 22.
Lundenius, C., magister. Unionsgatan 45.
Lundgren, A., linnesömmerska. St. Robertsgatan 22.
Lundgren, A. C., Handlande. Annegatan 10.
Lundgren, F. H., bagaremästare. Trekanten 11.
Lundgren, G. L., färgareenka. Wilhelmsgatan 6.
Lundgren, M., hattsömmerska. Alexandersgatan 13.
Lundin, fintvätterska. Hagasundsgatan 4.
Lundmark, C. J. H. M. R., bokhållare. Osberg & Bades fabrik i Sörnäs.
Lundqvist, J. F., körsnär. Alexandersgatan 13.
Lundström, A., urmakare. Konstantinsgatan 8.
Lundström, C., med. kand. Konstantinsgatan 3.
Lundström, F., skräddaremästare. Högbergsgatan 22.
Lundström, G. R., pedell. Wladimirsgatan 33.
Lundström, H., fröken. Brunnsgatan 6.
Lundström, J. E., vaktmästareenka. Kronohagsg. 1.
Lundström, K., skräddare. Andreegatan 11.
Lundström, M., gårdsegare. Andreegatan 45.
Lupander, J., direktör vid föreningsbanken. N. Esplanadgatan 31.
Luppold, G., kontorist. Estnäsgatan 11.
Luther & Rudolph, vin- och kolonialvaruhandel. S. Esplanadgatan 4.
Luther, E., handlande. S. Esplanadgatan 4.
Lutherska evangeliföreningens expedition. Fredriksgatan 42, öppen kl. 10-12 f. m. och 4-6 e. m.
Lybeck, J., arkitekt. Boulevardsgatan 19.
Lybeck, S. L., bagare. Boulevardsgatan 29.
Lybeck, S., doktorinna. V. Henriksgatan 22.
Lyra, A. W., kyrkoherde. Annegatan 14.
Lyxdorp, P., musiker. Högbergsgatan 3.
Lång, C. R., kontorist. Fabiansgatan 31.
Långström, senatsvaktmästare. N. Esplanadgatan 41.
Långström, C. J., skomakare. Katrinegatan 3.
Lälin, N., öfverste. V. Henriksgatan 18.
Löf, M., gårdsegarinna. Wilhelmsgatan 4.
Löfberg, E., papperskärare. Fabiansgatan 38.
Löfberg, F. W., senatsvaktmästare. Georgsgatan 21.
Löfgren, C. A., handlande. St. Robertsgatan 34.
Löfgren, E. J., artist. Berggatan 17.
Löfgren, E., handlande. Fredriksgatan 27.
Löfgren, G. A., poliskonstapel. Boulevardsgatan 12.
Löfgren, V. filos. kand. redaktör. Andreegatan 4.
Löfholm, C. G., kontorist vid föreningsbanken. Mariegatan 7 ingång n:o 6.
Löfholm, H. E., sömmerska. N. Esplanadgatan 39.
Löfman, C., cigarrarbetare. Kyrkogatan 3.
Löfström, E. J., konditor. Glogatan 1.
Löfvegren, A. E., handlande. Sjömansgatan 27.
Lönnberg, E., vaktmästare. V. Kajen 16.
Lönnberg, J. E., kofferdikapten. Unionsgatan 43.
Lönnblad, B., major. Kronohagsgatan 1.
Lönnblad, C. J., gårdsegare. Båtsmansgatan 7.
Lönnblad, E., senator. Ö. Henriksgatan 1.
Lönnbäck, K. F., bokbindare. Wladimirsgatan 11.
Lönngren, A., kofferdikapten. Albertsgatan 32.
Lönngren, G., restauratris. N. Esplanadgatan 7.
Lönnqvist, A., smed. St. Robertsgatan 12.
Lönnqvist, H. W., telegrafist, enkefru. Hagasundsg. 6.
Lönnqvist, J. F., gårdsegare. Sjömansgatan 4.
Lönnqvist, T. J., enkefru. Konstantinsgatan 8.
Lönnroth, C. G., murare. Villan Tuonela å Sandudden.
Lönnroth, K., konstförvandt. Villan Lugnet.
Lönnroth, W., ackuschörska. St. Robertsgatan 17.
Lönnström, G., enkefru. S. Magasinsgatan 6.
Lönnström, J. W., kontorist. S. Magasinsgatan 6.
Lövegren, V. A., förrådsförvaltare. Brunsgatan 10.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]