Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

M

Maexmontan, Rr J., major. Villan Kammio i Thölö.
Maexmontan, S. E., apothekare. Brunnsg. 8. Parkg. 3.
Magito, B. W., detektiv. Lappviksgatan 1.
Mahlstedt, M., fru. Brunsparken 21.
Maier, Chr. v., hofråd. Villan Echo 26.
Maisonette, M., guvernant. Kaserngatan 27.
Majander, M. M., poliskonstapel. Andreaegatan 11.
Majevskij, I., restauratörsenka. Fredriksgatan 22.
Makarovitsch. J., vill-egare. Villan Berga 13.
Makoffskij, J., gårdsegare, Villan Berga 10.
Malin, K. G., polisöfverkonstapel. Malmgatan 10.
Maljuschin, J., handlande. Rieks villa å Broholmen.
Malmberg, F. A., urmakeri. Glogatan 7.
Malmberg, K. F., gårdsegare. Fabiansgatan 30.
Malmgren, A. J., professor. Boulevardsgatan 10.
Malmlund, Alfr., handlande. Alexandersgatan 34.
Malmsten, H. J., landskanslist. Wladimirsgatan 9.
Malmsten, W., vaktmästare. Fabiansgatan 8.
Malmström, A. W., konduktör. Vinkelgatan 10.
Malmström, J. H., handlande. Thölö.
Malmström, K. A., skomakare. V. Henriksgatan 24.
Malmström, W., skräddaremästareenka. Nikolaigatan 7.
Mangström, J., slagtare. Nylandsgatan 4.
Mannerheim, C., grefve. Konstantinsgatan 9.
Mansner, F., öfverste. Kyrkogatan 4.
Mansner, enkefru. Konstantingatan 8.
Margelin, C. W., qvartersmästare. Elisabetsgatan 25.
Margelin, O. W., murarmästare. Estnäsgatan 5.
Margunoff, W., byråchef. Konstantinsgatan 21.
Marias asyl, småbarnskola. Annegatan 5.
Markow, A., demoiselle. Berggatan 12.
Martelin, G., gårdsegare. Albertsgatan 18.
Martin, A., häradshöfdingska. Bergmansgatan 9.
Martinau, generalska. S. Magasinsgatan 6.
Martinoff, P., konduktör. Eriksgatan 16.
Martinson, F. L., lektor. N. Esplanadgatan 9.
Martinsson, H., f. d. skådespelare. Fabiansg. 30.
Masalin, G. J., lagman, referendariesekreterare. Mariegatan 28.
Masja, F., kollegiisekreterare. Unionsgatan 6.
Mattelin, A. A., stationsinspektor. Villan Kampmalm.
Mattlin, K. O., målare och glasmästare. N. Esplanadgatan 33.
Mattsson, F., jernvägskonduktör. Brunnsgatan 8.
Mattsson, I. F., skomakaremästare. Alexandersg. 42.
Matvejeff, A., assessorska. Kaserngatan 4.
Mechelin, A: F. vice häradshöfding. Berggatan 7.
Mechelin, H. A., senator. Konstantinsgatan 3.
Mechelin, E., hofrättsrådinna. Fredsgat. 15.
Mechelin, E., sånglärarinna. Skilnaden 8.
Mechelin, L., professor. Skilnaden 8.
Mechelin, O., Hofr. ausk. Senats e. o. kopist. Kyrkogatan 2.
Medni, H. K., gårdsegarinna. Bangatan 23.
Mehring, F. L., skräddare. Unionsgatan 16.
Meinander, L., assessorska. Brunshusvägen 12.
Meinander, K., vice häradshöfding. Brunshusvägen 12.
Melan, A., kontre-amiral. Wladimirsgatan 34.
Melan, A., demoiselle. Annegatan 12.
Melander, E., förvaltare. Villan Fjelldal 66.
Melander, H. L., öfverlärare. Nylandsgatan 23.
Melanen, I., skomakaremästare. N. Esplanadgatan 7.
Mélart, A. W., rektor. Albertsgatan 28.
Mellberg, J. E., filosofie doctor. Wladimirsgatan 18.
Melikoff, T., handelsföreståndare. Sjömansgatan 27.
Melits, J., poliskonstapel. Edesviken.
Mellenius, O., bankokassör. Krinstiansgatan 19.
Meller, C. A., enkefru, guvernementssekreterska. Annegatan 8.
Meller, R., t. f. förste stadsfiskal. Konstantinsg. 6.
Mellgren, C. M., gravör. Berggatan 17.
Mellin, A. L., handlande. S. Esplanadgatan 2.
Mellin, A. W., enkefriherrinna. Boulevardsgatan 12.
Mellin, R., fabrikör. N. Esplanadgatan 39.
Mellin, S., fabrikörsenka. N. Esplanadgatan 39.
Mennander, C., landskamrerska. Koustantinsgatan 6.
Meriläinen, P., preparator. Bergmansgatan 11.
Meron, A. S., lärarinna. Berggatan 20.
Messman, E., kamrerska. Berggatan 20.
Mesterton, A., poliskommisarie. S. Magasinsgatan 5.
Meurman, M., öfverstelöjtnantska. Ö. Henriksg. 1.
Meyer, J. A., tobaksfabrikant. Konstantinsgatan 1.
Michelsson, N., gårdsegare. Andreegatan 19.
Mickwitz, P., verkligt statsråd. Georgsgatan 27.
Mieritz, F. W., byggmästare. Konstantinsgatan 6.
Miettinen, P., skomakaremästare. St. Robertsgat. 4.
Mildh, C., handlande. Brunnsgatan 9.
Minkvitz, J. v, generalmajor. Egen villa i Brunnsparken n:o 11.
Mittag-Leffler, G., professor. Unionsgatan 23.
Mitterhusen, K., kontorist. Konstantinsgatan 6.
Moberg, A., snickaremästare. St. Robertsgatan 33.
Moberg, A., statsråd. Annegatan 15.
Moberg, A., kapten. Fremlingsgatan 2.
Moberg, F., musiker. St. Robertsgatan 33.
Moberg, J., maskinist. Kaserngatan 4.
Moberg, K. A., bergsproberare. Boulevardsgatan 14.
Molander, C. H., geheimeråd. Boulevardsgatan 7.
Molander, I. C., lärarinna. Nikolaigatan 18.
Molin, A. J., vaktmästare. Kaserngatan 1.
Montgomery, R., professor. Konstantinsgatan 3.
Moring, E., demoiselle. Unionsgatan 6.
Moring, M., demoiselle. Unionsgatan 6.
Moring, K. M., ingeniörmekaniker. Brunsgatan 10.
Munck, A. F., senator. Georgsgatan 11.
Munck, F. L., kapten vid Genralstaben. Högbergsg. 25.
Munck, M. W., friherrinna. Mariegatan 28.
Munck, T., bokförare vid statsjernvägarnes trafikkontor. Hagasundsgatan 6.
Munsterhjelm, A. L., öfverstelöjtnant. Marieg. 26.
Munsterhjelm, G. löjtnant. Gardeskasern.
Munsterhjelm, H., artist. Mauritsgatan 16.
Müller, J., kontorist vid Föreningsbanken. Konstantinsgatan 26.
Myrberg, S., demoiselle. Brunsparken 3.
Mäklin, F. W., professor. Brovillan.
Mörk, M. C., ackuschörska. Högbergsgatan 29.
Mörtengren, M., löjtnanska. Nikolaigatan 15.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]