Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

N

Nagel, E., enkefru. Fabiansgatan 21.
Nassokin, N. & O., fröknar. Berggatan 17.
Nassokin, R., prot. sekr. Brunsparken 20.
Nathus, L., skofabrikant. Alexandersgatan 6.
Neovius, A., underlöjtnant. Gardeskasern.
Neovius, E., ingeniör. Bergmansgatan 11.
Neovius, L. Th., magister. Estnäsgatan 5.
Neronoff, A., koll. asessor. Berggatan 17.
Neumaun, I., korfmakare. Wladimirsgatan 45.
Neumann, I., korfmakarebutik. S. Esplanadgatan 4.
Nevalainen, O., skräddaremästare. Wladimirsg. 11.
Nikander, F. L., skräddare. Andreegatan 24.
Nikander, J., sadelmakare. Mikaelsgatan 4.
Nikiferoff, f. d. kapten. Bergmansgatan 11.
Nikiferoff, telegrafist. Bergmansgatan 11.
Nikolajeff, N., restauratör. Fabiansgatan 7.
Nikolajeff, S., restauratör. Helenegatan 3.
Nilsson, F. O., handlande. Stengård 57.
Niska, G. A., bokbindaremästare. Mikaelsgatan 4.
Niska, S., poliskonstapel. Broholmen 13.
Nissinen, J., metallvaru & åkdonsfabrikant. Anneg. 28.
Nobel, A., ingeniörska. Bergmansgatan 9.
Nohrström, I. C., expeditionsfogde. Eriksgatan 1.
Norbeck, A., skriflärarinna. Högbergsgatan 39.
Nordberg, G. A., restauratör. Kristiansgatan 5.
Nordberg, G. W., länsman. Skapskyttegatan 18.
Nordberg, J. F., stabskapten. Hafsgatan 4.
Nordberg, O. A., farmaceut. Alexandersgatan 26.
Nordblad, A., med. kand. Boulevardsgatan 6.
Nordblad, C. J., vaktmästare. Högbergsgatan l.
Nordblad, E. W., sjötullöfveruppsyningsman. Boulevardsgatan 6.
Nordenheim, C., presidentska. S. Magasinsgatan 2.
Nordenheim, S., fröken. S. Esplanadgatan 16.
Nordenskiöld, N. K., lektor., Trädgårdsgatan 4.
Nordenstam, J. M., friherre, generaladjutant. N. Esplanadgatan 35.
Nordenstreng, J., fröken. Annegatan 13.
Nordenstreng, T. R., generalmajor. Högbergsg. 36.
Nordiska aktiebanken. Alexandersgatan 16.
Nordlin, H. W., handlande. Gammelstaden. Adress: Mikaelsgatan 19.
Nordling, J. K, maskinmästare. Fabiansgatan 6.
Nordlund, E. M., gårdsegarinna. Ludvigsgatan 23.
Nordlund, K. J., militärpredikant. Albertsgatan 19.
Nordman, A., bokhandlareenka. L. Robertsgatan 1.
Nordman, G., exekutionspetjent. Sjömansgatan 32.
Nordman, J. A., vicehäradshöfding. Högbergsg. 36.
Nordman, K. A., vaktmästare. Fabiansgatan 15.
Nordman, K. A., ingeniör. Högbergsgatan 36.
Nordqvist, A., ingeniör, byggnadssmide- o. maskinagentur. Jernvägstorget 17.
Nordqvist, C. A., handelsassocié. Fabiansgatan 10.
Nordström, A., apothekare. Nikolaigatan 15.
Nordström, C. M., ingeniör. Osberg & Bades fabrik i Sörnäs.
Nordström, J. A., vaktmästare. Mariegatan 4.
Nordström, J. A., poliskonstapel. Abrahamsgatan 13.
Nordström, E. S., magister. Georgsgatan 29.
Nordström, V. C., fröken. Konstantinsgatan 6.
Nordvik, G. V., trädgårdsmästare. Brunsparken 16.
Norman, F., destillatör. Alexandersgatan 14.
Norring, J., kamrerska. V. Kajen 16.
Norrmén, O., senator. Fredriksgatan 26.
Northern assurance company kontor. Unionsgatan 26. öppet från kl. 9-2 f. m. och 4-8 e. m.
Novikoff, plåtslagare. Villan Berga 13 a.
Numell, K. J., öfverdirektörsadjoint. Fredsgatan 7.
Numers, K. v., referendariesekreterare. Fabiansgatan 15.
Nummelin, C., öfverforstmästare. Bergmansgatan 13.
Nummelin, G. H., ritare. Parkgatan 4.
Nummelin, E. C., lithograf. Mariegatan 8.
Nummelin, J., senatsvaktmästare. Wladimirsgatan 20.
Nurmi, O. M., gördelmakare. Alexandersgatan 6.
Nybelin, A. M., demoiselle. Alexandersgatan 12.
Nyberg, A. E., maskinritare. Vinkelgatan 3.
Nyberg, A. K., gårdsegarinna. Sjömansgatan 27.
Nyberg, A. W., skomakaremästare. Ö. Henriksg. 3.
Nyberg, C. J., kontorist. Katrinegatan 3.
Nyberg, E., faktor. Villan Wilhelmsberg vid östra chausséen.
Nyberg. F., guvernementssekreterareenka. Vinkelg. 3.
Nyberg,, F., skräddaremästare. Unionsgatan 21.
Nyberg, F., öfverackuschörska. Nya Barnbördshuset.
Nyberg, G., vaktmästare. Universitets anatomisal.
Nyberg, G., handlande. N. Esplanadgatan 7.
Nyberg, K. A. vaktmästare. St. Robertsg. 1.
Nyberg, K. H., kammarråd. Brunsparken, villan 3.
Nyberg, K. T., civilingeniör. Vinkelgatan 3.
Nybergh, A., öfverdirektörsadjoint. Högbergsg. 25.
Nyblin, D., fotograf. Fabiansgatan 27.
Nybom, F. K.. handlande. Alexandersgatan 16.
Nygren, J. W., auktionskammarkassör. Mariegatan 24.
Nygren, Th., konduktör. Regeringsgatan 10.
Nyholm, A. W., kaptenska. Nikolaigatan 29.
Nyholm, H. gasmästare. Ö. Henriksgatan 17.
Nyholm, J., F., maskinist. Nya teatern.
Nyholm, L, gårdsegarinna. Nylandsgatan 10.
Nyholm, K., maskinist. Brunsparken 18.
Nyholm, K: G., kontorist. Mariegatan 5.
Nyholm, M. S., ackuschörska. Kristiansgatan 15.
Nyholm, S., ackuschörska. Mariegatan 7.
Nykopp, A.. senator. Alexandersgatan 7.
Nykopp, A., enkedomprostinna. Annegatan 16.
Nylands och Tavastehus läns landtbrukssällskaps byrå och frökontrollstation. Regeringsgatan 3.
Nylander, K., arkitekt. Högbergsgatan 13.
Nylund, J. H., folkskolärare. Ludvigsgatan 6.
Nymalm, B. O., öfverdirektör, statsråd. S. Esplanadgatan 18.
Nymalm, J. E., vaktmästare. Polyteknikum.
Nymalm, K. A., kassör. Bernhardsgatan 7.
Nyman, C., handlande. Eriksgatan 28.
Nyman, E. demoiselle. Wladimirsgatan 44.
Nyman, Fr., handlande. Eriksgatan 17.
Nyman, L, handlande. Ö. Henriksgatan 3.
Nyman, J., skeppsbyggmästare. Nylandsgatan 11.
Nyman, K. O., vaktmästare. Alexandersgatan 36.
Nymander, A., enkefru, pastorska. Berggatan 3.
Nymark, P. G., värdshusidkare. N. Esplanadgatan 3.
Nyqvist, A., kontorist. Konstantinsgatan 6.
Nyqvist, E., handlande. Albertsgatan 34 & 36.
Nyqvist, M., sadelmakeriarbetare. Tallgrens villa.
Nyqvist, W. M. folkskollärare. Fjälldal.
Nystedt, A., målaremästare. Vestra Henriksgatan 20.
Nystedt, K., konsul. Brunsparken, 14.
Nystedt & Wibergs kontor. N. Esplanadgatan 3.
Nyström, A., pianostämmare. Lappviksgatan 11.
Nyström, A., sömmerska. Kaserngatan 46.
Nyström, A. W., handlande. V. kajen 18.
Nyström, Ch., hattsömmerska. Estnäsgatan 1.
Nyström, G. A., cigarrmakare. Wladimirsgatan 33.
Nyström, H. demoiselle. N. Magasinsgatan 3.
Nyström, K. G. arkitekt. Albertgatan 32.
Nyström, K. J., poliskonstapel. Brobergkajen 6.
Nyström, C. J., poliskonstapel. Wladimirsgatan 32.
Nyström. V., värdshusvärd. Alexandersgatan 26.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]