Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

Ö

Öberg, A., v. häradsh. S. Esplanadgatan 4.
Öfverström, J. G., gårdsegare. Fiskaregatan 4.
Öhberg, C., bokhållare. Sörnäs bryggeri.
Öhberg, V., demoiselle. Georgsgatan 18.
Öhberg, V., folkskoleinspektor. Kyrkotorget 3.
Öhman, A., prostinna. Eriksgatan 18.
Öhman, C. V., cigarrarbetare. Mariegatan 21.
Öhman, E., jnstitie rådman. Högbergsgatan 36.
Öhman, E., prostinna. Högbergsgatan 36.
Öhman, K. W., utskänkningsföreståndare. Villan Berghäll.
Öhman, M., landskontorist. Alexandersgatan 6.
Öholm. S., enka. Eriksgatan 19.
Öhrbom, L, löjtnant. Trekantiga torget 7.
Öhrn, W., demoiselle. Annegatan 19.
Öhrnberg, L, enkeassessorska. Nylandsgatan 33.
Öijer, C. A., kontorist. Högbergsgatan 32.
Ölander, B. A., färgare. Brunsgatan 7.
Örn, L., kaptenska. Högbergsgatan 29.
Örn, R. L, geheimeråd, senator. Alexandersgat. 15.
Österberg, J. O., handskmakare. St. Robertsgat. 6.
Östergren, G. A., maskinist. Annegatan 21.
Österholm, C. J., kontorist. Konstantinsgatan 6.
Österholm, S. A., vaktmästare. Lappviksgatan 13.
Österlund, A., skomakare. Unionsgatan 43.
Österlund, J. R., kamrerare. Albertsgatan 11.
Österman, G., kontorist. Andreegatan 18.
Österman, M. E., slagtare. Andreegatan 18.
Österman, M., hofr. ausk. Andreegatan 18.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]